Strażnica 1978 Nr 7

A gdzie jest napisane w Biblii, że Jezus jest zrodzony?

Nowości
autor:Piotr Andryszczak, dodano 2018-03-16
Podczas pewnej rozmowy ze Świadkiem Jehowy o Bóstwie Jezusa Chrystusa, odpierając zarzuty, że Jezus jest rzekomo stworzony, zacytowałem wyznanie wiary, którą jako katolicy wypowiadamy podczas każdej niedzielnej Mszy św. Poprosiłem o otwarcie Przekładu Nowego Świata, a tymczasem wziąłem do ręki interlinię grecko-polską Nowego Testamentu (Vocatio) oraz interlinię grecko-angielską wydaną przez Towarzystwo Strażnica. Nie doczekałam się otwarcia Przekładu Nowego Świata...
Chrześcijaństwo czy Chrystianizm

Jehowa jako Imperator i Dyktator oraz inne określenia używane przez Świadków Jehowy wobec swego Boga

Nowości
autor:Włodzimierz Bednarski, dodano 2018-03-16
Towarzystwo Strażnica zwalcza wiele określeń, którymi nazywają Boga chrześcijanie. Szczególnie nie odpowiada mu termin Trójca. A jak Boga nazywają publikacje Świadków Jehowy? Artykuł nasz zbiera różne tytuły Boga z publikacji Towarzystwa Strażnica. Prawie wszystkie są niebiblijne...
Chrześcijańskie życie i służba styczeń 2018

"Czy jesteś świadomy swoich potrzeb duchowych?"

autor:Piotr Andryszczak, dodano 2018-03-09
Świadkowie Jehowy w jednej ze swoich publikacji, powołują się na werset z Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 5, 3), ale ze swojej Biblii...
Ojcowie Kościoła

Teksty wczesnochrześcijańskie o duchowym ojcostwie

autor:Włodzimierz Bednarski, dodano 2018-03-09
Świadkowie Jehowy często krytykują występujące w katolicyzmie „duchowe ojcostwo”, gdy „ojcem” nazywa się papieża lub któregoś z zakonników (choć można też zwracać się do nich poprzez słowo „księże”, „proszę księdza”, itp.)...
Strażnica 15 Lipca 2011

Ostracyzm.

autor:Piotr Andryszczak, dodano 2018-03-02
"Członkowie sekt często izolują się od przyjaciół, rodziny, a nawet od społeczeństwa". Świadkowie Jehowy pytają: "Czy tak samo postępują Świadkowie Jehowy?". Dobre pytanie. Czy podobne praktyki w różnych sektach, o których czytamy w jednej z ich publikacji, możemy zaobserwować wśród Świadków Jehowy? Świadek Jehowy, który w pewnym momencie przestaje zgadzać się z doktryną Towarzystwa Strażnica, którą nazywa się "prawdą", zostaje wykluczony z Organizacji Towarzystwa Strażnica...
Biblia Jakóba Wujka

Ksiądz Jakub Wujek SJ a termin Jehowa oraz późniejsza krytyka tego słowa

autor:Włodzimierz Bednarski, dodano 2018-03-02
Świadkowie Jehowy w swej publikacji zdają się przyznawać rację tym dzisiejszym uczonym, którzy twierdzą, iż Jahwe (a nie Jehowa) to właściwe hebrajskie imię Boga w Starym Testamencie. Sami jednak pozostali, aż do dziś, przy terminie Jehowa w swojej nazwie, w swym przekładzie Biblii, języku mówionym i w publikacjach...
"Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze,
a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach" (Mt 7, 15-16)
Pięcioksiąg Prorocy Pisma Księgi Greckie Grecko-Polski Nowy Testament Mszał Rzymski Katechizm Kościoła Katolickiego Breviarium Fidei Patrologia Słownik Teologiczny
Asystent kościelny: ks. Krystian Sznura
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2018