Samuel Herd - członek Ciała Kierowniczego nie mówi prawdy o Trójcy Świętej

Nowości
autor:Piotr Andryszczak, dodano 2018-05-18
Co takiego usłyszał Samulel Herd pierwszy raz o Trójcy Świętej i od kogo? Jest rzeczą pewną, że nie mógł usłyszeć o Trójcy Świętej twierdzenia, iż Ojciec i Syn to jedna osoba. Nie ma takiej nauki! Wydaje się, że ta narracja przedstawiona w publikacji Świadków Jehowy ma jeden cel: ośmieszyć po raz kolejny naukę o Trójcy Świętej kłamliwym twierdzeniem, iż rzekomo "Jezus jest jednocześnie Synem i Ojcem". Nie wierzę żadnym słowom, które wypowiedział członek Ciała Kierowniczego...
Sztandar dla ludzi 1926

Czy można zmienić komuś powołanie i jak członkowie Ciała Kierowniczego zmieniali je stając się pomazańcami?

Nowości
autor:Włodzimierz Bednarski, dodano 2018-05-18
Jak to jest ze zmianą powołania do nieba lub życia ziemskiego w Towarzystwie Strażnica? Artykuł nasz stara się odpowiedzieć na to pytanie, odwołując się rzecz jasna i do starszej historii tej organizacji. Towarzystwo Strażnica od wielu lat naucza, że Bóg nie zmienia ludziom powołania. Jeśli ktoś został powołany do klasy ziemskiej, to powinien już w niej pozostać....
Przebudźcie się! LUTY 2006 Nr 2

Czy Biblia nie przedstawia Jezusa jako istoty, której nie należy się cześć?

autor:Piotr Andryszczak, dodano 2018-05-11
Jeśli Jezus ma boską naturę, to tym bardziej należy mu się cześć. Świadkowie Jehowy nie panują nad tym co piszą i nie wiedzą, co mają we własnej Biblii. Mało tego, Świadkowie Jehowy zwalczając boskość Jezusa, na poparcie swojej tezy potrafią zacytować fragment jakiegoś przekładu, który akurat przeczy postawionej tezie (Jezus nie jest Bogiem) i nie wiedzą o tym, że takie tłumaczenie ma zupełnie inny sens...
Prawda was wyswobodzi

Czy usta Jehowy w roku 1931 wypowiedziały nazwę Świadkowie Jehowy?

autor:Włodzimierz Bednarski, dodano 2018-05-11
Świadkowie Jehowy bardzo cieszą się że swej nazwy. Wydaje im się, że to określenie jakby z nieba spadło dla nich w roku 1931. Tymczasem posługiwano się nim w Towarzystwie Strażnica już od połowy lat 20. XX wieku. Nic zatem nowego nie wymyślił o godzinie drugiej nad ranem J. F. Rutherford pewnej bezsennej nocy w roku 1931...
Przebudźcie się! Lata 1960-1969

Koniec wieku XX i „pokolenie 1914 roku”

autor:Piotr Andryszczak, dodano 2018-05-04
„Mając tak wyraźne, dobitne i przekonywujące świadectwo, które stwierdza wtórą obecność Pana, przeto z całą stanowczością możemy powiedzieć, że zmartwychwstanie umarłych już wkrótce się rozpocznie. Przez słowo „wkrótce” nie mamy na myśli następnego roku, lecz jak wierzymy, z pewnością to nastąpi przed rozpoczęciem się następnego wieku” (Piekło. Czem ono jest? Kto w niem przebywa? Czy z niego można się wydostać? wyd.1924, s. 56)...
Wikipedia

Siedem kościołów z Apokalipsy 2-3 w różnych interpretacjach Towarzystwa Strażnica i Adwentystów Dnia Siódmego

autor:Włodzimierz Bednarski, dodano 2018-05-04
Prawie całe chrześcijaństwo naucza, że siedem kościołów wymienionych w Apokalipsie św. Jana, w jej drugim i trzecim rozdziale, to rzeczywiste wspólnoty z I wieku (Efez, Smyrna, Pergamon, Tiatyra, Sardes, Filadelfia, Laodycea). Natomiast napomnienia skierowane do nich są uniwersalne dla nich wszystkich i dobre do stosowania przez wszystkie wspólnoty kościelne z całych wieków chrześcijaństwa. Natomiast przez ostatnie wieki wiele sekt wyznacza jakieś dziwne konkretne okresy dla poszczególnych kościołów. Pojawiają się epoki i lata...
"Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze,
a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach" (Mt 7, 15-16)
Pięcioksiąg Prorocy Pisma Księgi Greckie Grecko-Polski Nowy Testament Mszał Rzymski Katechizm Kościoła Katolickiego Breviarium Fidei Patrologia Słownik Teologiczny
Asystent kościelny: ks. Krystian Sznura
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2018