Pismo Święte

Czy Świadkowie Jehowy są Kościołem?

autor:Piotr Andryszczak, dodano 2015-10-09
Kościół jest Kościołem Chrystusa. W tym Kościele złączeni i zgromadzeni są wszyscy, którzy tak jak Piotr wyznają w Jezusie Mesjasza i Syna Bożego. Członkowie Kościoła są wyznawcami Jezusa. Kościół ten jest budowany pracą apostołów (Ef 2,20), na którym czele znajduje się Piotr. Obietnica Chrystusa mówi, że Jego Kościół nie upadnie, szatan nie zdoła go pokonać...
Pożądany Rząd

"Pożądany Rząd"

autor:Włodzimierz Bednarski, dodano 2015-10-09
W 1924 roku prezes Towarzystwa Strażnica J. F. Rutherford (zm. 1942) wydał jedną z pierwszych swoich broszur pt. „Pożądany rząd” (A Desirable Government). Nie należy mylić jej z książką opublikowaną w roku 1928 pt. „Rząd”, gdyż ona różni się od wspomnianej broszury w wielu naukach, szczególnie związanych z chronologią (np. data rozpoczęcia czasów ostatecznych, powrotu Jezusa)...
św. Piotr

"O nieomylnym nauczaniu biskupa Rzymu"

autor:Piotr Andryszczak, dodano 2015-10-02
"Zatem ten nigdy nie ustający charyzmat prawdy i wiary został przez Boga udzielony św. Piotrowi oraz jego następcom na tej Stolicy dla wypełniania ich wzniosłego urzędu dla zbawienia wszystkich ludzi, aby cała owczarnia Chrystusa odwrócona przez nich od pokarmu skażonego błędem, karmiona była nauką z nieba, aby po usunięciu okazji do schizmy cały Kościół był zachowany w jedności i wsparty na swoim fundamencie trwał mocno przeciwko bramom piekielnym"...
Papirus Fuad 266

Co się stało z tetragramem w Septuagincie? Nowe stanowisko Świadków Jehowy z roku 2015

autor:Włodzimierz Bednarski, dodano 2015-10-02
Jedną z najważniejszych nauk Świadków Jehowy jest kwestia tetragramu JHWH. Koniecznie musi on według nich występować jako imię Jehowa w Nowym Testamencie i oczywiście też w Starym Testamencie. W tym ostatnim, w roku 2013, Towarzystwo Strażnica dodało w swej Biblii w kilku nowych miejscach imię Jehowa, w których miał rzekomo występować w tekście hebrajskim czy greckim tetragram JHWH...
Kościół i Armagedon

Rzeź w Armagedonie

autor:Piotr Andryszczak, dodano 2015-09-25
Dlaczego Świadkowie Jehowy tak "z utęsknieniem wyglądają wojny Boga", czyli Armagedonu? Otóż wygląda na to, że tzw. "pomazańcy", grupa 144 000 Świadków Jehowy wraz z aniołami wezmą udział w unicestwianiu "wrogów Jehowy Boga"...
"Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze,
a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach" (Mt 7, 15-16)
Pięcioksiąg Prorocy Pisma Księgi Greckie Grecko-Polski Nowy Testament Mszał Rzymski Katechizm Kościoła Katolickiego Breviarium Fidei Patrologia Słownik Teologiczny
Asystent kościelny: ks. Krystian Sznura
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2015
stat4u