JEZUS DROGA, PRAWDA I ŻYCIE

JEZUS DROGA, PRAWDA I ŻYCIE CHRYSTUS PO PRAWEJ STRONIE BOGA Czy św. Jan oglądał niewidzialny powrót Jezusa w roku 1914?

Nowości
autor:Piotr Andryszczak, dodano 2018-07-12
Świadkowie Jehowy wydali kolejną pozycję, która ma zastąpić wcześniejszą książkę "Największy ze wszystkich ludzi" wydaną w roku 1991. Od tego czasu wiele się zmieniło w nauczaniu Świadków Jehowy, wydano zrewidowaną wersję Przekładu nowego Świata (Biblia Świadków Jehowy), więc potrzeba jest skorygowania starych nieaktualnych już nauk. Służy do tego ta książka...
Przyjdź królestwo Twoje

Wielka Piramida i pochodzenie od niej nazwy „Świadkowie Jehowy”

Nowości
autor:Włodzimierz Bednarski, dodano 2018-07-12
Czy przeciętny Świadek Jehowy zdaje sobie sprawę z tego, że zanim on został tak nazwany, to wcześniej Towarzystwo Strażnica Świadkiem Jehowy nazywało Wielką Piramidę? Gdyby taki głosiciel wczytał się w niektóre publikacje swej organizacji, niekoniecznie stare, to by się o tym dowiedział. Nasz artykuł przybliża zarówno starsze jaki nowe teksty Towarzystwa Strażnica dotyczące tej kwestii...
Przebudźcie się! 8 lutego 2002

Czyją własnością był Izrael? Czy Michał przyszedł do swojej własności?

autor:Piotr Andryszczak, dodano 2018-06-20
Świadkowie Jehowy uczą, że Jezus w swoim przedludzkim bycie, czyli zanim przyszedł na ziemię, był Michałem. Pismo Święte nigdzie nie wspomina wprost, że Syn Boży przed przyjściem na ziemię był znany jako Michał. To wymysł Świadków Jehowy na potrzeby głoszonej przez siebie doktryny. Taka niebiblijna nauka funkcjonuje wyłącznie w publikacjach Świadków Jehowy...
Przyjdź królestwo Twoje, wyd.1919

Czy Jehowa jest „Świadkiem Jehowy”?

autor:Włodzimierz Bednarski, dodano 2018-06-20
Od momentu odrzucenia piramidy Cheopsa (listopad 1928 r.), jako „świadka Jehowy” (omawiamy to oddzielnym rozdziale), a szczególnie od czasu nadania swoim głosicielom określenia „Świadkowie Jehowy” (od 1931 r.) Towarzystwo Strażnica nazywało Jezusa Chrystusa „Świadkiem Jehowy”...
Akcja informacyjna Gliwice

Akcja informacyjna na Rynku w Gliwicach pt. "Czy znasz Świadków Jehowy?"

autor:Piotr Andryszczak, dodano 2018-06-16
W Gliwicach na Rynku odbyła się cykliczna akcja organizowana przez byłych Świadków Jehowy...
Chrześcijańskie życie i służba Czerwiec 2018

"Najważniejsze jest imię Jehowy" ???

autor:Piotr Andryszczak, dodano 2018-06-15
Czy redaktorzy Towarzystwa Strażnica chcą wmówić swoim czytelnikom, iż w J 6, 38 jest mowa o "Jehowie"? Sprawdźmy: "ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał." (J 6, 38). Nowy Testament nie wspomina ani słowem o "Jehowie" i redaktorzy Towarzystwa Strażnica doskonale o tym wiedzą...
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures

„O cokolwiek prosić mnie będziecie” (J 14:14, BT)

autor:Włodzimierz Bednarski, dodano 2018-06-15
Modlitwa do Chrystusa, zwracanie się do Niego i składanie Mu czci, to ważne elementy we wierze chrześcijan. One były też istotne w wierzeniach Świadków Jehowy, ale tylko do połowy lat 50. XX wieku. Dziś zwalczają oni zawierzenie Jezusowi charakteryzujące się modlitwą, też do Niego, a nie tylko do Boga Ojca. Tekst nasz omawia w związku z tym jeden z kluczowych fragmentów Biblii, to znaczy J 14:14...
"Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze,
a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach" (Mt 7, 15-16)
Pięcioksiąg Prorocy Pisma Księgi Greckie Grecko-Polski Nowy Testament Mszał Rzymski Katechizm Kościoła Katolickiego Breviarium Fidei Patrologia Słownik Teologiczny
Asystent kościelny: ks. Krystian Sznura
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2018