Strażnica 1 kwietnia 1994str.16 str.17


(zob.) ( wyd.1988)


str.51
Symbol zajmuje ważne miejsce w filozofii, kulturze i religii. Człowiek za pomocą rozmaitych znaków i symboli wyraża swój stosunek do Boga, świata i drugiego człowieka. Z biegiem czasu symbol stał się swoistym językiem człowieka.
Każdy symbol zawiera w sobie treść niezwykle bogatą, a zarazem wielokrotnie niejednoznaczną. W związku z tym symbole domagają się odpowiedniej (poprawnej) interpretacji. Mówiąc o symbolach należy pamiętać o czasie i miejscu, w których one powstawały. Należy uwzględniać rzeczywistą intencję i zamiar autora danego znaku, by móc prawidłowo go odczytać.
W religii symbol stał się uprzywilejowaną formą spotkania człowieka z Bogiem. W magii symbol ułatwia opanowanie tajemnych sił okultystycznych. W filozofii stał się nośnikiem pewnych, nieraz skomplikowanych idei. W kulturze spełnia rolę bodźca pobudzającego człowieka do refleksji i przemyśleń.
W satanizmie napotykamy na cały szereg znaków i symboli. Poprzez odpowiednie znaki i symbole sataniści wyrażają przekonania i zamiary. Symbol posiada w sobie konkretne przesłanie i potrafi się dostosować do zaistniałej sytuacji.
W symbolach satanistycznych można spotkać literę A, często odwróconą, która wyraża totalną pogardę względem jakiegokolwiek z góry ustalonego prawa i porządku. Odwrócona do góry nogami "A" pochodzi od liter w znanym piktogramie satanistycznej głowy kozła oznacza diabła lub antychrysta.Heksagram - nawiązuje do pieczęci króla Salomona, zwany także gwiazdą króla Dawida (tarcza Dawida). Często wykorzystywany przez Żydów znajdujących się w niewoli babilońskiej. Pierwotnie nie miał znaczenia okultystycznego. Obecnie jeden z bardziej powszechnych symboli współczesnego okultyzmu. Znajdujemy też ten znak w kartach Tarota.Pentagram - pięcioramienna gwiazda wpisana w okrąg. Swym kształtem przedstawia głowę kozła. Symbol ten jest wykorzystywany do celów magicznych.

Rogata dłoń - charakterystyczny znak wielu grup okultystycznych. Spotykamy się z nim najczęściej podczas koncertów heavymetalowych, kiedy to młodzież wyciąga ręce, układając w odpowiedni sposób swoje palce często skandując przy tym rozmaite wezwania ku czci szatana. W symbolice satanistycznej możemy spotkać literę "S", różnego rodzaju groty i strzały. Błyskawica, złamane S w grupach satanistycznych oznacza niszczyciela i przestawia moc szatana. Litera "E" jest wykorzystywana w praktykach spirytystycznych.


Znaki i symbole satanistyczne

Jak widzimy powyżej, litery również odgrywają rolę w symbolice. Litera "A" ale odwrócona ma za zadanie ukazanie odwróconej głowy kozła i wskazuje na diabła lub na antychrysta. Litera "S" jest również symbolem szatana. Podobnie litera "E" w okultyzmie i kulcie czarnoksięskim zajmuje dominująca rolę. O tym, że te litery są stosowane w spirytyzmie możemy zobaczyć w książce wydanej przez Towarzystwo Strażnica:

Będziesz mógł... (1984)str.97

Czy litery te pojawiają się w ilustracjach Towarzystwa Strażnica?


Ciekawą informację możemy przeczytać w tej Strażnicy:


Strażnica 1985 Nr 6

w artykule:

str.18

Zanim czytelnicy dostaną do ręki publikacje Towarzystwa Strażnica:


Strażnica 1987 Nr 13str.28


Przyjrzyjmy się dokładniej publikacjom Towarzystwa Strażnica, aby się przekonać w jaki sposób "uatrakcyjniane" są obecnie czasopisma, broszury i książki:
W tej książce:

Będziesz mógł... (1984)

tak "ułożono" włosy, aby wyszła demoniczna twarz (wystarczy obrócić rysunek):str.17 odwróć

Co grafik komputerowy zrobił z włosami?
Świadkowie Jehowy ten rysunek powtórzyli w tej publikacji:


Strażnica 15 maja 2011str. 18


Na ręce Pana Jezusa narysowano literę "E" oraz literę "S", znane nam z symboliki satanistycznej:str. 67


Natomiast na krześle mamy znany nam z okultyzmu heksagram:str.128


Skoro Towarzystwo Strażnica już nabyło doświadczenia w układaniu włosów, podobnie uczyniono w książce:


(1) (2)

str.10zob wyd.1993


str.52

możemy zobaczyć demoniczną dłoń:
Na ręce Pana Jezusa:


str.159

możemy zobaczyć twarz przypominającą z mitologii greckiej bożka Pana:


Zobacz w:


zob. Tom 1 wyd.2006


str.1136


Pan Jezus jako Centaur, oraz na kopycie umieszczono grot i literę "E":str.91


Tu widzimy rzymski klucz z literą "E", który jest zaopatrzony w trzy sztyfciki, to znaczy w przenikający numer trzy, zatem w tym przypadku zastosowano tzw. "super - satanistyczny klucz magiczny":


str.59


Natomiast trzeba zadać pytanie, dlaczego ten satanistyczny klucz Towarzystwo Strażnica wkłada w ręce Pana Jezusa?


str.288


Tutaj mamy również:


Strażnica 15 maja 1995


str.24zob. wyd.2011


str.21


Grot:


Strażnica 1983 Nr 3


str.3


Książka:


wyd.2002


str.230


Trzeba tylko obrócić rysunek do góry nogami, aby dostrzec na korpusie:
Strażnica 1 listopada 2000

na ręce króla Dawida widzimy literę "S":


str.17


Strażnica 1 sierpnia 1989

Kolejną literę "S", tym razem z rogami:


str.7

Strażnica 1 sierpnia 2005

wkomponowano głowę kozła w prawą rękę św. Pawła:


str.26

porównajmy:

15 lutego 2014str.7


Strażnica 15 maja 1990

widzimy Jezusa pędzącego z mieczem z groźnym wyrazem twarzy, a z prawej strony litera "A" znana nam już z symboliki satanistycznej:str.7Strażnica 15 lipca 2002

na stronie tytułowej umieściła w ogniu głowę kozła:


str.1Strażnica 1 lutego 1989

bezpłciowe zwierzę z literą "E" na grzbiecie:


str.9Strażnica 15 lutego 1990

ukazuje nam litery z imienia Bożego JAH w monstrualnej wykrzywionej demonicznej twarzy:str.25


wyd.1996

Czy tutaj mamy 666?


str.19

cz.2


Piotr Andryszczak


Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2014