Kiedy powstało Towarzystwo Strażnica, Świadkowie Jehowy pozwalali oddawać cześć (dzisiaj już nie) Panu Jezusowi. Przyjrzyjmy się więc ich publikacjom:



zob. wyd.1920



str.35


str.38


str.39




zob. Stworzenie wyd.pol. 1928


str.221



zob. t.1 wyd.1930


str.68




zob.


zob.


str.29


str.30




zob.


zob.


str.47



1 grudnia 1932


str.366




zob. Bogactwo wyd.pol. 1936


str.222


str.223


str.287


str.293



zob. wyd.pol.1954


str.404


Zobaczmy też do śpiewników wydanych przez Towarzystwo Strażnica:


(1) (2)



str.240



(...)


zob.



(...)


zob.



(...)


str.5



(...)


(...)


str.9



str.30



str.31



str.87



str.92



str.110



(1) (2)



str.241



wyd.1944


zob




str.17



str.43



str.44




wyd.1957 cz.II


str.114



(1) (2)


str.241




str.12


str.13







(1) (2)


str.241



Śpiewnik wyd. 2005


Zobacz skorowidz pieśni: (1) (2) (3) (4)


w którym to śpiewniku w końcu usunięto wszystkie pieśni "sławiące Jezusa" czy "wychwalające Jezusa", a wstawiono tylko "o Jezusie". Chwalą się tym w książce:


zob wyd.1993


str.36


Świadkowie Jehowy w wydanym przez siebie interlinearnym przekładzie w roku 1969:


(zob.) (wyd.1969)

pozwalali Jezusa wielbić (ang.worship - gr. 'proskyneo') w Hbr 1,6:


str.964


str.965


a w następnym wydaniu:


(zob.) (wyd.1985)

zastąpili je terminem "złożą hołd" (ang. obeisance):


str.948


str.949


W tej książce:


tom 2

Świadkowie Jehowy pod hasłem "Oddawanie czci" napisali:


str.238


Ciekawostką jest fakt, że w cytowanym wersecie występuje greckie słowo "proskyneo" (zob. też Hbr 1,6)


(za zgodą wydawcy) Vocatio (tab.kod.gram.)

(jak czytać po grecku)


str.408

Chodzi więc o oddawanie boskiej czci Bogu (Ojcu).


Tutaj czytamy:


tom 1


str.826

Świadkowie Jehowy mają tutaj rację, gdy piszą, że znaczenie słowa "proskyneo" musi harmonizować z resztą Pisma Świętego. W Apokalipsie św. Jana 5,14 pojawia się to samo słowo i z pewnością harmonizuje:


str.1175


Świadkowie Jehowy w swoim Przekładzie Nowego Świata:


wyd.1997

Oddali cześć ("proskyneo") Jezusowi:


str.1544



(zob.) (wyd.1985)


str.1074


Będą jednak próbowali się tak bronić:


tom 1


str.826

W tym przypadku nie jest to prawdą, ponieważ Chrystus w tym fragmencie (Ap 5:13-14) występuje obok swego Ojca i każdy z nich osobno odbiera cześć. Więc o pośrednictwie nie ma tu mowy. Wiemy też, że Jezus nie jest pośrednikiem dla aniołów, lecz tylko dla ludzi (1Tm 2:5)!


Zobacz też:
Kogo wysławia niebiański chór?
Cześć dla Jezusa, Hbr 1:6 i "Wnikliwe poznawanie Pism" (cz. I)
Cześć dla Jezusa, Hbr 1:6 i "Wnikliwe poznawanie Pism" (cz. II)


Piotr Andryszczak


Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007