Dlaczego Świadkowie nie wierzą
w Trójcę Świętą?
(cz.1)

Autor: Piotr Andryszczak

Odpowiedź jest bardzo prosta. Towarzystwo Strażnica od początku swojej działalności aż do dzisiaj, sprowadza tę naukę do absurdu, podając nieprawdziwą definicję Trójcy Świętej. Aby się o tym przekonać wystarczy prześledzić literaturę Świadków Jehowy.

Ale najpierw zobaczmy jak wygląda nauka o Trójcy Świętej w ujęciu Kościoła katolickiego. Najpierw podam tutaj przykład z Katolickiego Katechizmu Ludowego z roku 1911 ks. prof. Spirago aby pokazać, że późniejsze "definicje" w ujęciu Świadków Jehowy są od początku fałszywe:
Atanazjańskie Wyznanie Wiary


Graficzne przedstawienie Trójcy Świętej możemy zobaczyć w książce wydanej przez Towarzystwo Strażnica:


Widzimy, że Ojciec nie jest Synem i nie jest Duchem, Syn nie jest Ojcem i Duchem, Duch Święty nie jest Ojcem ani Synem. Natomiast każda z Osób jest Bogiem:
Zobacz Dogmatykę katolicką::
Bóg jeden w Trójcy Osób


Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2014