(cz.2)

Odpowiedź jest bardzo prosta. Towarzystwo Strażnica od początku swojej działalności aż do dzisiaj, sprowadza tę naukę do absurdu, podając nieprawdziwie definicję Trójcy Świętej. Aby się o tym przekonać, należy prześledzić literaturę Świadków Jehowy.

Ale najpierw zobaczmy jak wygląda nauka o Trójcy Świętej w ujęciu Kościoła katolickiego. Najpierw podam tutaj przykład z Katolickiego Katechizmu Ludowego z roku 1911 ks. prof. Spirago aby pokazać, że późniejsze "definicje" w ujęciu Świadków Jehowy są od początku fałszywe:


zob. wyd.1911


str.115


str.116


str.117


(...)


str.118wyd.1914


str.9Atanazjańskie Wyznanie Wiary:


Poznań 1988


str.623


str.624zob.zob.


str.3


str.84


(...)


str.85


str.86

Pallottinum 1994str.69str.70
Poznań 1986zob. śpiewane


Graficzne przedstawienie Trójcy Świętej możemy zobaczyć w książce wydanej przez Towarzystwo Strażnica:


zob. wyd.1994


str.264str.275


Widzimy, że Ojciec nie jest Synem i nie jest Duchem, Syn nie jest Ojcem i Duchem, Duch Święty nie jest Ojcem ani Synem. Natomiast każda z Osób jest Bogiem:

(cz.2)


Piotr Andryszczak


Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007