Dlaczego Świadkowie Jehowy nie wierzą
w Trójcę Świętą?
(cz.2)

Autor: Piotr Andryszczak

poprzednia część

Zanim przejdziemy do materiału dowodowego, przypomnijmy czym nauka o Trójcy Świętej nie jest:

Katechizm Kościoła katolickiego ks. Fr. Spirago zob. wyd.1911
Katechizm Kościoła katolickiego ks. Fr. Spiragostr.116
Katechizm Kościoła katolickiego ks. Fr. Spiragostr.117

Książka Dokonana Tajemnica wydana przez Towarzystwo Strażnica na stronach 128-129 cytuje pełny tekst Atanazjańskiego Wyznania Wiary, a więc zna nauczanie Kościoła.

Słownik Wyrazów Obcych PWN zob. wyd.1979
Słownik Wyrazów Obcych PWN Słownik Wyrazów Obcych PWNstr.690

Czy Świadkowie Jehowy stosują sofistykę by uwiarygodnić swoje racje? Zobaczmy twierdzenia Towarzystwa Strażnica na temat nauki o Trójcy Świętej:

Pojednanie pomiędzy Bogiem i człowiekiem wyd.1920
Pojednanie pomiędzy Bogiem i człowiekiem Pojednanie pomiędzy Bogiem i człowiekiemstr.60

Nauka o Trójcy Świętej nie mówi o trzech Bogach. I tego nie uczy Katechizm!

Pojednanie pomiędzy Bogiem i człowiekiemstr.70

Nikt nie twierdzi, że trzech Bogów jest jednym Bogiem.

Pojednanie pomiędzy Bogiem i człowiekiemstr.72

Nauka o Trójcy Świętej nie mówi, że Ojciec i Syn są jedną osobą, jak i nie mówi, że jest trzech Bogów w jednej Osobie:

Pojednanie pomiędzy Bogiem i człowiekiemstr.83

Złoty Wiek1 sierpnia 1925
Złoty Wiekstr.152

Nauka o Trójcy Świętej nie mówi o "trzech Bogach w jednym Bogu" lub o "jednym Bogu w trzech Bogach". To są absurdalne twierdzenia!


Złoty Wiek15 grudnia 1925
Złoty Wiekstr.295

Chrześcijańskie wyznanie wiary nie mówi nic "o 3-ch Bogach, którzy jednakże stanowią tylko jedną osobę". To jest absurdalne twierdzenie, nie mające poparcia w faktach. Taka nauka nie istnieje.

Ariusz, "który był gorliwym obrońcą prawd biblijnych", wierzył w osobowość Ducha Świętego.


Złoty Wiek15 kwietnia 1930
Złoty Wiekstr.127

Już w samym pytaniu jest zawarta fałszywa teza. Nauka o Trójcy Świętej nie mówi bowiem, że Ojciec i Syn i Duch Święty mogą być jedną osobą. Nie trzeba tego wcale wyjaśniać. Człowiek nie musi udowadniać, że nie jest wielbłądem.


Złoty Wiek15 kwietnia 1932
Złoty Wiekstr.124

Tak! Trzy Osoby w jednym Bóstwie. Raz Świadkowie Jehowy mnożą 3 x 1 = 1 i wychodzi im trzech Bogów (patrz wyżej), a tutaj wychodzi im jeden Bóg. Nie stosujemy do Boga liczb matematycznych, gdyż one są wielkościami określonymi, a jeśli mówimy o liczbie nieskończonej, to jedynie w sensie potencjalnym, a przecież Bóg jest nieogarniętym bytem i wiekuistą aktualnością. Z tych racji wszelkie dodawanie, mnożenie i dzielenie w Bogu nie ma sensu; gdybyśmy np. dodawali osoby w Bogu 1+1+1=3 i mówili o trzech bogach wykazalibyśmy wielką ignorancję prawdy o Trójcy Świętej; wszystkie osoby boskie są jednakowo nieskończone, a nieskończoności nie możemy dodawać i nie wolno mówić o trzech nieskończonościach; każdy z trzech posiada to samo nieograniczone dobro. Wolno nam powiedzieć, że istnieją trzy osoby, tj. trzej posiadający jedno bóstwo, a nie ma trzech Bożych natur czyli trzech bogów.

Dlatego nie ma sensu zarzut: trzy jest jeden, a jeden jest trzy; pojęcia, za pomocą których wyrażamy Bożą nieskończoność, nie są sprzeczne, gdyż mówimy, że "trzy" oznacza sposoby posiadania bóstwa, a "jeden" wskazuje na jedną naturę bóstwa.


Dokonana Tajemnica wyd.1925 Watch Tower Bible
Złoty Wiekstr.117

Nauka o Trójcy Świętej nie mówi o tym, że "Jezus i Jego Ojciec byli Trójcą, w jednej osobie".


Pojednanie Pojednanie wyd.1928
Pojednaniestr.108

Żaden "klerykał" czy "klecha" nie pouczał o trzech bogach w jednym, jak chce Towarzystwo Strażnica.

Pojednaniestr.118

Chrystus nie wołał na krzyżu do samego siebie. On się modlił Psalmem 22:2 do swego Ojca.

Pojednaniestr.126

Trynitarze nie mówią, że: "Bóg, Jezus i Duch Święty, są jedną osobą". "Kler" również nie mówi: "Jezus był swoim własnym ojcem". Świadkowie Jehowy nie są w stanie pokazać dokumentów Kościoła, że taka nauka ma miejsce.

Pojednaniestr.131

Kaznodzieje nauczają, że Chrystus był Bogiem i człowiekiem i jako człowiek modlił się do swego Ojca, a nie modlił się sam do siebie.

Pojednaniestr.151

Oczywiście, że Ojciec i Syn nie są jedną i tą samą osobą. To Świadkowie Jehowy najpierw przedstawiają fałszywie doktrynę o Trójcy Świętej, sprowadzając ją do absurdu, a potem twierdzą, że to:

Pojednaniestr.151

Wyzwolenie Wyzwolenie wyd.1929
Wyzwoleniestr.223

Taka doktryna o tym, że są trzy osoby w jednej osobie nie istnieje. Świadkowie Jehowy nie piszą prawdy. Doktryna nie jest fałszywa, lecz fałszywe jest przedtawianie ją w taki sposób, jak możemy przeczytać powyżej.


Proroctwo Proroctwo wyd.1929
Proroctwostr.22

Duchowieństwo nie rozpowszechnia takiej nauki, bo taka nauka - czyli trzy osoby w jednej osobie - NIE ISTNIEJE!.


Proroctwo Bogactwo wyd.1936
Bogactwostr.162

Doktryna głoszona przez duchownych chrześcijaństwa nic nie mówi, że "jest trzech bogów w jednym". Nie jest to prawdą.


Złoty Wiek1931 Nr 134
Złoty Wiekstr.3
Złoty Wiekstr.12

Dogmat o Trójcy Świętej nie mówi o trzech Bogach w jednej osobie.


Złoty Wiek1935 Nr 235
Złoty Wiekstr.12

Żaden ksiądz nie będzie się tłumaczył, w jaki sposób trzy osoby są jedną osobą, ponieważ takiej nauki nie ma. To Świadkowie Jehowy muszą wykazać, że w dogmacie o Trójcy Świętej tak jest.


Prawda was wyswobodzi wyd.pol.1946 zob.
Prawda was wyswobodzistr.261

Trójca Święta nie składa się z "trzech osób w jednej osobie". Taka nauka nie istnieje.


Niech Bóg będzie prawdziwyNiech Bóg będzie prawdziwy (1950)
Niech Bóg będzie prawdziwystr.87

Treścią nauki o Trójcy Świętej nie jest "istnienie trzech bogów w jednej osobie". Taka treść nie istnieje.


Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi wyd.1984
Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemistr.39

Nie uczymy, że Ojciec i Syn są jedną i tą samą osobą.


Strażnica 1 lipca 1988 Nr 131 lipca 1988 Nr 13
Strażnica 1 lipca 1988 Nr 13 Strażnica 1 lipca 1988 Nr 13str.20

Nauka o Trójcy Świętej nie mówi o "trzech osobach w jednej".


1 września 19881 września 1988
1 września 1988str.17

Nie uczymy, że Ojciec i Syn są jedną i tą samą osobą.


Czy wierzyć w Trójcę?wyd.1989
Czy wierzyć w Trójcę? Czy wierzyć w Trójcę?str.18

Nie uczymy, że Ojciec i Syn są jedną i tą samą osobą.


Przebudźcie się!?22 kwietnia 2005
Przebudźcie się!?str.8

Nie uczymy, że Ojciec i Syn są jedną i tą samą osobą.


Wiedza, która prowadzi do życia wiecznego wyd.1995
Wiedza, która prowadzi do życia wiecznegostr.31

Trójca Święta to nie trzech bogów w jednym bogu. Świadkowie Jehowy jednak nie panują nad problemem, bo w tej publikacji:


Strażnica 1985 Nr 31985 Nr 3

dla odmiany piszą o Aleksandrze i Atanazym, który uczyli o "trzech osobach", a nie o trzech Bogach:

Strażnica 1985 Nr 3str.21

Sprawa jest oczywista! Nie ma trzech Bogów, tylko jeden, bo jest jedna i ta sama natura. Nie ma bowiem trzech bożych natur, bo wówczas można by powiedzieć, iż jest trzech Bogów, a tak nie jest.


Strażnica 1 marca 20121 marca 2012
Strażnica 1 marca 2012str.23

Trójca Święta, to nie trzech Bogów w jednym


Królestwo Boże panuje wyd.2014
Królestwo Boże panujestr.15

Trójca Święta, to nie trzech Bogów w jednym i jednocześnie jeden w trzech.


Dlaczego Świadkowie Jehowy przedstawiają w fałszywym świetle naukę o Trójcy Świętej i jaki mają w tym cel? Należy ich zatem o to zapytać. Czy w takim razie żyją w "prawdzie" i czy głoszą prawdę innym o Trójcy Świętej?

Nie uczymy, że Ojciec i Syn są jedną i tą samą osobą

Nie wierzymy w trzech bogów w jednej osobie

Nie wierzymy w trzech bogów w jedym bogu

Nie nauczamy, iż Trójca Święta to trzy osoby w jednej osobie

Chrześcijaństwo nie wierzy w taką Trójcę Świętą jaką próbują nam wmówić Świadkowie Jehowy. Taka nauka nie miała miejsca. Musimy zawsze o tym pamiętać.


Dziwią więc słowa Świadków Jehowy w tej publikacji:

Odność pożytek z teokratycznej służby kaznodziejskiejwyd.2002
Odność pożytek z teokratycznej służby kaznodziejskiej Odność pożytek z teokratycznej służby kaznodziejskiejstr.255

Jeżeli Świadkowie Jehowy twierdzą, że treścią nauki o Trójcy Świętej jest "istnienie trzech bogów w jednej osobie", to dlaczego nigdy nie przedstawili przekonujących i rzetelnych źródeł takiego nauczania?

Odność pożytek z teokratycznej służby kaznodziejskiejstr.255

Jeżeli apostoł Paweł przytaczał rzetelne i logiczne argumenty, to dlaczego Towarzystwo Strażnica stosuje takie techniki przekonywania, które opierają się na fałszywych założeniach (trzy osoby w jednej osobie)? Czyżby po to, by wprowadzać innych w błąd?


Świecki Ruch Misyjny "Epifania" również przedstawia naukę o Trójcy Świętej w fałszywym świetle:

Zob. więcej:

Na koniec warto przeczytać:

Ogólna katolicka dogmatyka Ogólna katolicka dogmatyka

Strony apologetyczne dot. Trójcy Świętej:

oraz:

poprzednia część

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2016