Justus Lipsius

Autor: Justus Lipsius,

"De Cruce Liber Primus" jest częścią składową książki "De Cruce Libri Tres".

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 25 24
26 27 28 29 30
31 32 33 34 35
36 37 38 39 40
41 42 43 44 45
46 47 48 49 50
51 52 53 54 55
56 57 58 59 60
61 62 63 64 65
66 67 68 69 70
71

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2018
stat4u