Flp 2,6tekst grecko-polski

Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007