Imię Boże (cz.1)

Autor: Piotr Andryszczak

nastepna część
Wielkie tajemnice Biblii Wielkie tajemnice Biblii zob.

Tetragram:

Tetragram JHWH

czytaj Adonaj:

Adonaj

Na początku trzeba przypomnieć, iż Świadkowie Jehowy twierdzili, że kto ma imię Boga w nazwie, to pochodzi to od szatana:

Wyzwolenie
zob.

Wyzwolenie
wyd.pol.1929
Wyzwolenie
str.38
Wyzwolenie
str.205
Wyzwolenie
str.206
Wyzwolenie
str.226

W roku 1931 Towarzystwo Strażnica przyjmuje nazwę Świadkowie Jehowy, która funkcjonuje do dzisiaj.


Imię Boże, które pozostanie na zawsze Imię Boże, które pozostanie na zawszewyd.1996

Świadkowie Jehowy w broszurze o imieniu Bożym podają:

Imię Boże, które pozostanie na zawszestr.8

Wniosek jest prosty. Uczeni żydowscy coś "wymyślili" i "dodali" do Biblii.

Imię Boże, które pozostanie na zawszestr.8

Zobaczmy jak wygląda tetragram w języku hebrajskim:

Jak odczytać tetragram JHWH

Słowo "Jehowa" to kompilacja dwóch rzeczy. Spółgłosek JHWH oraz samogłosek ze słowa ADONAJ. Jak sami Świadkowie Jehowy podają, Żydzi dodali do spółgłosek JHWH samogłoski aby:

Imię Boże, które pozostanie na zawszestr.8

Dlaczego więc Świadkowie Jehowy czytając tetragram wraz z podstawionymi tam samogłoskami nie czytają jako "Pan"?

Adonaj

Czytanie samogłosek i spółgłosek jako całości w miejscu tetragramu jest nieporozumieniem. Żydzi tak nigdy nie czynili.


Wszelkie wątpliwości rozwiewa informacja Towarzystwa Strażnica w książce:

Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemiwyd.1984
Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemistr.43
Communio Imię Bogawyd.1994 Communio Communio Imię BogaWydawnictwo Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego
Communio Imię Boga Communio Imię Bogastr.76
Nowy komentarz Biblijny Nowy komentarz BiblijnyEd. Święty Paweł Nowy komentarz Biblijny
wyd. 2009
Księga Wyjścia ed. św. Pawłastr.152

Jahwe czy Jehowa?

Dzisiaj Świadkowie Jehowy są jednymi z tych, którzy tę błędną formę imienia Bożego rozpowszechniają.


Świadkowie podają dwie ważne informacje w broszurze:

Imię Boże, które pozostanie na zawsze Imię Boże, które pozostanie na zawszewyd.1996
Imię Boże, które pozostanie na zawszestr.7

Jeżeli nikt nie wie, jak pierwotnie wymawiano imię Boże, oraz:

Imię Boże, które pozostanie na zawszestr.7

to na jakiej podstawie można używać imienia Bożego w języku polskim, skoro nie ma pierwotnej wersji tego słowa? Jeśli czytamy w broszurze, iż "pierwotne brzmienie imienia Bożego jest więc nieznane" i "nie jest to najważniejsze, a gdyby bowiem tak było, Bóg postarałby się o to, żeby zostało dla nas zachowane", to dlaczego Świadkowie Jehowy toczą takie boje o imię Boże? Świadkowie Jehowy nie wierzą, że Bóg objawił nam się w Osobie Jezusa Chrystusa i tylko w tym imieniu jest nasze zbawienie (Dz 4,12).

Dziwią więc te słowa z tej publikacji Świadków Jehowy:

Upewniajcie się o wszystkich rzeczachwyd.ok.1958
Upewniajcie się o wszystkich rzeczach Upewniajcie się o wszystkich rzeczachstr.93

W jaki sposób Świadkowie Jehowy "przetłumaczyli" z hebrajskiego tetragram JHWH na j. polski? Skąd wiedzą, jakie samogłoski były pomiędzy spółgłoskami JHWH?


W Księdze Wyjścia 3,14-15 dowiemy się, co Bóg odpowiedział Mojżeszowi, kiedy on zapytał jakie jest Jego imię? Porównajmy tekst z Biblii Tysiąclecia i tekst z Przekładu Nowego Świata Świadków Jehowy:

Biblia Tysiącleciawyd.IV

Wj 3,14

Biblia Tysiąclecia Biblia Tysiąclecia
Przekład Nowego Światawyd.1997

Wj 3,14

Przekład Nowego Światastr.79

i zróbmy teraz porównanie:

Biblia Tysiąclecia Przekład Nowego Świata
Biblia Tysiąclecia Biblia Tysiąclecia Przekład Nowego Świata
Nowy komentarz Biblijny Nowy komentarz BiblijnyEd. Święty Paweł Nowy komentarz Biblijny
wyd. 2009

Wj 3,14

Księga Wyjścia ed. św. Pawłastr.138

Sprawdźmy w tekście hebrajskim Starego Testamentu:

Pięcioksiąg Vocatio (za zgodą wydawcy) Vocatio Pięcioksiąg Vocatio kod.gram. (1) (2) (3) (4) (oznaczenia) Pięcioksiąg Vocatio

Wj 3,14

Biblia Tysiąclecia Biblia Tysiącleciastr.218

Septuaginta

Septuaginta zob.

Wj 3,14

Septuaginta Septuagintastr.90
Septuaginta (za zgodą wydawcy) Vocatio (tab.kod.gram.) Septuaginta Septuaginta
(za zgodą wydawcy Vocatio)

Wj 3,14

Septuaginta Septuagintastr.77

Angielskie wydanie Przekładu Nowego Świata z przypisami:

New World Translation of the Holy Scriptures New World Translation of the Holy Scriptures New World Translation of the Holy Scriptures
wyd.1984

Wj 3,14

New World Translation of the Holy Scripturesstr.86 przypis: New World Translation of the Holy Scripturesstr.86

Porównajmy dwa wydania Przekładu Nowego Świata w j. angielskim. Z roku 1984 i 2013:

Wj 3,14

New World Translation of the Holy Scriptures zob. wyd.1984 New World Translation of the Holy Scriptures zob. wyd.2013
New World Translation of the Holy Scriptures New World Translation of the Holy Scriptures str.79 str.80 New World Translation of the Holy Scriptures ed.2013 str.116
Wtedy Bóg rzekł do Mojżesza: "OKAŻĘ SIĘ, KIM SIĘ OKAŻĘ". I dodał: "Oto, co masz powiedzieć synom Izraela: ‚OKAŻĘ SIĘ posłał mnie do was'". Tak Bóg rzekł do Mojżesza: "Stanę się, kim zechcę się stać". I dodał: "Oto co masz powiedzieć Izraelitom: 'Stanę się posłał mnie do was'"

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

J 8,58

Grecko-polski Nowy Testamentstr.440
Komentarz praktyczny do Noweho Testamentu cz.1 Komentarz praktyczny do Noweho Testamentu cz.1wyd.1975 Pallottinum

J 8,58

Komentarz praktyczny do Noweho Testamentu cz.1str.424

Świadkowie Jehowy w broszurze Imię Boże... napisali:

Imię Boże, które pozostanie na zawszestr.23

Jeżeli tak twierdzą Świadkowie Jehowy, to niezrozumiałe są słowa:

Imię Boże, które pozostanie na zawszestr.23

Na jakiej więc podstawie Towarzystwo Strażnica twierdzi, że:

Imię Boże, które pozostanie na zawszestr.26

Z kim Świadkowie Jehowy polemizują? Czyżby podważali natchnienie Pisma Świętego i twierdzą, że wiedzą lepiej co autor miał na myśli? Co oznaczają słowa: "Czy tłumacz ma prawo przywrócić to imię"? (wytł.moje) Świadkowie Jehowy nigdzie nie podali żadnego dowodu, że tetragram był w Nowym Testamencie. Nigdzie! A jeżeli tetragramu nigdzie nie było, to co chcą Świadkowie Jehowy przywracać? Jeszcze na dodatek piszą, że: "tłumacz ma takie prawo". W takim razie, co to za tłumacz, który przywraca coś, czego nie było? Co mamy pomyśleć o takim "tłumaczu"?

Zobaczmy co piszą o "przywróceniu" imienia Bożego w Nowym Testamencie i jakich używają argumentów:

Imię Boże, które pozostanie na zawszestr.26

Czy prawdą jest, że "tłumacz ma takie prawo" jak piszą Świadkowie Jehowy i czy słowo "Kyrios" w Nowym Testamencie jest odpowiednikiem JHWH w cytacie ze Starego Testamentu?


Zacytujmy Przekład Nowego Świata i zobaczmy czy Świadkowie Jehowy są konsekwentni i czy piszą prawdę. Oto kilka przykładów:

Przekład Nowego Światawyd.1997
Przekład Nowego Światastr.1524 1 P 1,25 Przekład Nowego Światastr.934 Iz 40,8,

Świadkowie Jehowy wstawili w 1P 1,25 słowo "Jehowa". Na str.1524 podali odnośnik do tego wersetu, że jest to cytat z Księgi Izajasza: "w Iz 40:8" (środkowa szpalta), a po sprawdzeniu okazuje się, że nie ma tam JHWH , tylko Bóg. Na co liczą Świadkowie Jehowy, że tego nikt nie sprawdzi?

Prorocy Vocatio (za zgodą wydawcy) Vocatio Prorocy Vocatio kod.gram. (1) (2) (3) (4) (oznaczenia) Prorocy Vocatio

Iz 40,8

Prorocystr.862

Grecka Septuaginta:

Septuaginta zob.

Iz 40,8

Septuagintastr.619
Septuaginta (za zgodą wydawcy) Vocatio (tab.kod.gram.) Septuaginta Septuaginta
(za zgodą wydawcy Vocatio)

Wj 3,14

Septuagintastr.1414

Świadkowie Jehowy wydali:

Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

1 P 1,25

W lewej szpalcie występuje słowo Kyrios:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.1010

Przypomnijmy jeszcze raz słowa Świadków Jehowy:

Imię Boże, które pozostanie na zawszestr.26

Owszem, tłumacz "ma prawo", ale być uczciwym i być konsekwentnym w swym postępowaniu. Jakimi przesłankami kierował się "tłumacz" z Towarzystwa Strażnica wiedząc, że w Iz 40,8 nie ma JHWH? Następny przykład:

Przekład Nowego Światawyd.1997
Przekład Nowego Światastr.1457 2 Kor 8,21 Przekład Nowego Światastr.844 Prz 3,4

W Nowym Testamencie wstawiono słowo "Jehowa", bo rzekomo w Księdze Przysłów do której odwołuje się Towarzystwo (odnośnik "i"), widnieje tetragram. Pamiętajmy, że cytat 2 Kor 8,21 w Biblii Świadków Jehowy zaczyna i kończy się cudzysłowem. Jak widzimy, Świadkowie Jehowy nie mieli podstaw, aby wstawić słowo "Jehowa".

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

2 Kor 8,21

W lewej szpalcie występuje słowo Kyrios:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.808

Przekład Nowego Światawyd.1997
Przekład Nowego Światastr.1446 1 Kor 14,21 Przekład Nowego Świata Przekład Nowego Świata str.919 i str.920 Iz 28,12

W Iz 28,12 ani śladu tetragramu:

Prorocystr.821

Świadkowie więc bezpodstawnie wstawili w 1 Kor 14,21 słowo "Jehowa".

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

1 Kor 14,21

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.773

Przekład Nowego Światawyd.1997

2 Kor 6,18

Przekład Nowego Światastr.1455

to zbiór cytatów: 2 Sm 7,14 (odnośnik "v"); 43,6 i Oz 1,10 (odnośnik "w"); Ap 1,8 (odnośnik "x"

2 Sm 7,14

Przekład Nowego Światastr.414
Przekład Nowego Światastr.938 Iz 43,6 Przekład Nowego Światastr.1154 Oz 1,10

odnośniki:

Przekład Nowego Światastr.1455

to zbiór cytatów: 2 Sm 7,14 (odnośnik "v"); 43,6 i Oz 1,10 (odnośnik "w"); Ap 1,8 (odnośnik "x")

2 Sm 7,14:

Pismastr.387

Iz 43,6:

Pismastr.874

Oz 1,10 (2,1):

Prorocystr.1402
Przekład Nowego Światawyd.1997

Ap 1,8:

Przekład Nowego Światastr.1540
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

Ap 1,8

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.1059

Świadkowie Jehowy sami napisali (Imię Boże..., str.23), że w najstarszych rękopisach Nowego Testamentu brak jest tetragramu, więc wstawienie do Ap 1,8 słowa "Jehowa" jest bezpodstawne. Jak też widzimy, w cytowanych powyżej przez Świadków Jehowy wersetów z 2 Sm 7,14, Iz 43,6 oraz Oz 1,10, brak jest tetragramu. Wniosek jest prosty i oczywisty. Nie ma żadnego solidnego poparcia ani powodu wstawienia słowa "Jehowa" do 2 Kor 6,18.


Świadkowie Jehowy również wstawili słowo "Jehowa" w Jk 4,15:

Przekład Nowego Światawyd.1997

Jk 4,15:

Przekład Nowego Światastr.1522

posiłkując się (odnośnik "b") cytatami z Ps 40,8 i Ps 143,10. Sprawdźmy, czy jest tam tetragram:

Przekład Nowego Światastr.745 Ps 40,8 Przekład Nowego Światastr.836 Ps 143,10

Jak widzimy brak w zacytowanych wersetach tetragramu.

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

Jk 4,15

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.1003

Świadkowie Jehowy wstawili słowo "Jehowa" w Nowym Testamencie także w wielu miejscach, które nie zawierają cytatów z tetragramem ze Starego Testamentu. Oto kilka przykładów:

Przekład Nowego Światawyd.1997

Mt 1,20:

Przekład Nowego Światastr.1215
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

Mt 1,20

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.19

Przekład Nowego Światawyd.1997

Kol 3,16:

Przekład Nowego Światastr.1483
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

Kol 3,16

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.887

Przekład Nowego Światawyd.1997

Kol 3,23-24:

Przekład Nowego Światastr.1484
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

Kol 3,23-24

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.888

Wykaz cytatów w Nowym Testamencie, gdzie Świadkowie Jehowy w swoim Przekładzie Nowego Świata wstawili słowo "Jehowa", a które to nie są cytatami ze Starego Testamentu:

Mt 1:20, 22, 24; Mt 2:13,15,19; Mt 28:2; Mk 5:19; Mk 13,20; Łk 1:6, 9, 11, 15-17, 25, 28, 32, 38, 45-46, 58, 66, 68, 76; Łk 2:9, 15, 22-23, 24, 26, 39; Łk 5:17; Łk 20:37; Dz 1:24; Dz 2:39; Dz 2,47; Dz 3:19; Dz 4:29; Dz 5:9; Dz 5,19; Dz 7:31; Dz 7:33; Dz 7,60; Dz 8:22, 24-26; Dz 8:39; Dz 9:31; Dz 10:33; Dz 11:21; Dz 12:7;, 11, 17, 23-24; Dz 13:2; Dz 13:10-12; Dz 13:44, 47-49; Dz 14:3, 23; Dz 15:35-36; Dz 15:40; Dz 16:14-15, 32; Dz 18:21, 25; Dz 19:20; Dz 21:14; Rz 12:11, 19; Rz 14:4, 6, 8; 1 Kor 4:4,19; 1 Kor7:17; 1 Kor 10:9, 21; 1 Kor 11:32; 1 Kor 16:7, 10; 2 Kor 3:16-18; 2 Kor 10:18; Ef 2:21; Ef 5:17, 19; Ef 6:4, 7-8; Kol 1:10; Kol 3:13, 16, 22-24; 1 Tes 1:8; 1 Tes 4:6, 15; 1 Tes 5:2; 2 Tes 2:2, 13; 2Tes 3:1; 2 Tm 1:18; 2 Tm 4:14; Hbr 7:21; Hbr 8:2; Jk 1:7; Jk 3:9; Jk 4:10; Jk 5:4, 10-11; Jk 5:14-15; 2 P 2:9, 11; 2 P 3:8-10; 2 P 3:12; Jud 1:5,14; Ap 1:8; Ap 4:11; Ap 18:8; Ap 21:22; Ap 22:5-6.

nastepna część

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2017