Komentarze do Ostatniej Wieczerzy
(Mt 26,26-29; Mk 14,22-25; Łk 22,15-20; 1 Kor 11,23-34)
KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI


Ewangelia wg. św. Mateusza Komentarz KULzob. Ewangelia wg. św. Mateusza Komentarz KULwyd.1979 Ewangelia wg. św. Mateusza Komentarz KUL
Komentarz KUL
Komentarz KUL
Komentarz KUL

Komentarz KUL Komentarz KULwyd.1977 Komentarz KUL
Komentarz KUL
Komentarz KUL
Komentarz KUL
Komentarz KUL
Komentarz KUL
Komentarz KUL

Komentarz KUL Komentarz KULwyd.1974 Komentarz KUL
Komentarz KUL
Komentarz KUL
Komentarz KUL
Komentarz KUL
Komentarz KUL
Komentarz KUL

Komentarz KUL Komentarz KULwyd.1965 Komentarz KUL
Komentarz KUL
Komentarz KUL
Komentarz KUL
Komentarz KUL
Komentarz KUL
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2019