Miliony z obecnie żyjących nie umrą!

Autor: Piotr Andryszczak

Towarzystwo Strażnica zapowiedziało bardzo ważne wydarzenie na rok 1925:

Miliony z obecnie żyjących nie umrą! Miliony z obecnie żyjących nie umrą! Miliony z obecnie żyjących nie umrą!
wyd.ang.1920 wyd.pol. 1920 wyd.pol. 1920
Miliony z obecnie żyjących nie umrą!str.59
Miliony z obecnie żyjących nie umrą!str.60
Miliony z obecnie żyjących nie umrą!str.76
Miliony z obecnie żyjących nie umrą!str.72
Miliony z obecnie żyjących nie umrą! Miliony z obecnie żyjących nie umrą!str.60
Miliony z obecnie żyjących nie umrą!str.61
Miliony z obecnie żyjących nie umrą!str.65
Miliony z obecnie żyjących nie umrą!str.66

Czy zatem proroctwo Towarzystwa Strażnica się spełniło? Czy powrócili Abraham, Izaak, Jakub i wszyscy święci Starego Testamentu? Czy po roku 1925 przestali ludzie umierać? Czy nie jest to największe oszustwo XX w.?

Czy nie jest to przypadkiem nawiązanie do słów szatana z Księgi Rodzaju "na pewno nie umrzecie!" (Rdz 3,4)? Wszak szatan obiecywał Ewie i Adamowi nieśmiertelność ciała oraz to, że nie umrą (por. Rdz 3:3). Świadczą o tym słowa "na pewno nie umrzecie":

Strażnica Nr 11 1959Nr 11 1959 Strażnica Nr 11 1959
str.24

Świadkowie Jehowy wspominają tamte czasy w książce:

Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego
zob.
wyd.1995
Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego
str.163

Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego
str.78

Świadkowie Jehowy swoje fałszywe proroctwo próbują usprawiedliwić i twierdzą, że rzekomo Apostołowie mieli podobne oczekiwania. To nie jest prawda. Apostołowie nie wyznaczyli daty końca świata i nie twierdzili, że za ich życia zmartwychwstaną Prorocy Starego Testamentu. Na pytanie: "Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?", otrzymali prostą odpowiedź: "Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą" (Dz 1,6-7). Gdyby Świadkowie Jehowy opierali się na Biblii, to nie mieliby na swoim koncie tyle fałszywych proroctw.


O czym jeszcze możemy przeczytać w ich publikacjach?

Przebudźcie się! 8 lipca 1995
8 lipca 1995
Przebudźcie się! 8 lipca 1995
str.9

Należy nadmienić, że rok 1925 (inne daty też) i z nim związane wydarzenia, Świadkowie Jehowy nazywają:

Przebudźcie się! 8 lipca 1995
str.9

Mimo "błędnych poglądów", "fałszywych przepowiedni", jak sami Świadkowie Jehowy piszą o swoim przepowiadaniu dat końca świata, niczego się nie nauczyli i dalej prorokują w tej samej publikacji, tym razem o końcu świata, który nastąpi wkrótce:

Przebudźcie się! 8 lipca 1995
str.9

Świadkowie Jehowy powtórzyli swoje hasło z 1925 twierdząc, iż:

Przebudźcie się! 8 października 1989
8 października 1989
Przebudźcie się! 8 października 1989
Przebudźcie się! 8 października 1989
str.24
Przebudźcie się! 8 października 1989
str.4

Dzisiaj już wiemy, że były to twierdzenia absurdalne i kolejne fałszywe proroctwo Towarzystwo Strażnica. W listopadzie 1995 wycofano się bowiem z nauki o pokoleniu roku 1914, które miało nie przeminąć, a ludzie jak umierali, tak nadal umierają.


Wróćmy jeszcze na chwilę do roku 1925, o którym pisano, iż:

Strażnica 1 listopada 1991
1 listopada 1991
Strażnica 1 listopada 1991
str.26

O prezesie Towarzystwa Strażnica Rutherfordzie:

Strażnica 1 grudnia 1993
1 grudnia 1993
Strażnica 1 grudnia 1993
str.18

Słowa Rutherforda:

Strażnica 1985 Nr 14
1985 Nr 14
Strażnica 1985 Nr 14
Strażnica 1985 Nr 14
str.24

Natomiast ang. Strażnica [The Watchtower] 1 X 1984 s.24-przypis oddała to ostatnie zdanie słowami: "I made an ass of myself." ("Zrobiłem z siebie osła").

Wathtower Library CD
Wathtower Library CDzob.

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2017