Modlitwa do Jezusa

Autor: Piotr Andryszczak

Świadkowie Jehowy w jednej ze starszych publikacji o swoich komentarzach napisali:

Faszyzm czy wolność Faszyzm czy wolność
wyd.1939
Faszyzm czy wolnośćstr.39

a w tej publikacji:

Strażnica 15 lipca 1990
15 lipca 1990
Strażnica 15 lipca 1990str.13

Czy rzeczywiście Świadkowie Jehowy głoszą "czystą, nie skażoną prawdę biblijną"? Przyjrzyjmy się bliżej modlitwie do Pana Jezusa i zobaczymy czy poprzez swoje nauczanie głosiciele Strażnicy "roztaczają słodką woń miłą Bogu".


Świadkowie Jehowy tak nauczali kiedyś:

Strażnica Grudzień 1917 Nr 12
Grudzień 1917 Nr 12
Strażnica Grudzień 1917 Nr 12str.176
Strażnica 15 - go kwietnia 1922
15 - go kwietnia 1922
Strażnica 15 - go kwietnia 1922str.125
Strażnica 1 - go września 1923
1 - go września 1923
Strażnica 1 - go września 1923str.265

Harfa Boża
Harfa Boża
wyd.1929
Harfa Boża
Harfa Boża wyd.1929str.143

Światło
Światło wyd.1930
Światło
Tom 1
Światło wyd.1930str.68

Zdrowie i Życie
Zdrowie i Życie
zob.
Zdrowie i Życiewyd.1932
Zdrowie i Życiestr.47

Bezpieczeństwo Pociecha
zob.
Bezpieczeństwo Pociechawyd.1937
Bezpieczeństwo Pociechastr.23

Strażnica 1950 Nr 3Strażnica 1950 Nr 3
Strażnica 1950 Nr 3 Strażnica 1950 Nr 3str.4
Strażnica 1950 Nr 3str.5

Strażnica 1957 Nr 21957 Nr 2
Strażnica 1957 Nr 2str.22

Świadkowie Jehowy w tej publikacji przyznają, że słowa z Ap 22,20 i Dz 7,59 to modlitwy:

Strażnica 1981 Nr 10
1981 Nr 10
Strażnica 1981 Nr 10
str.3
Strażnica 1981 Nr 10
str.4

a jak to tłumaczą?

Strażnica 1981 Nr 10str.4

Anonimowi redaktorzy wiedzą, że słowa "Oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej" (Dz 7,56) zostały wypowiedziane przed Sanhedrynem w Jerozolimie, a samo kamienowanie i modlitwa miała miejsce poza miastem i nie miała już nic wspólnego z "wizją". Dlaczego więc redaktorzy Strażnicy wprowadzają w błąd swoich czytelników?

Mimo to, że św. Szczepan dał świadectwo wiary i modlił się do Pana Jezusa (por. Strażnica 15 - go kwietnia 1922, str.125), to Świadkowie Jehowy twierdzą:

Strażnica 1981 Nr 10str.3

W tej również czytamy, że nie należy modlić się Chrystusa:

Strażnica 1 listopada 19951 listopada 1995
Strażnica 1 listopada 1995str.5

Natomiast w tej publikacji kwestionują swoje własne wcześniejsze słowa, iż są to modlitwy:

Strażnica 15 grudnia 1994
15 grudnia 1994
Strażnica 15 grudnia 1994str.23 Strażnica 15 grudnia 1994str.24

a tu dla odmiany Świadkowie Jehowy uczą coś przeciwnego:

Strażnica 15 marca 2007
15 marca 2007
Strażnica 15 marca 2007str.3

Świadkowie Jehowy nie są konsekwentni, ponieważ w wydanym w "Najlepszym dostępnym przekładzie międzywierszowym Nowego Testamentu", który reklamują w:

Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

Świadkowie Jehowy podali w przypisie, że w Dz 7,59 można użyć ang. słów invocation lub prayer, co oznacza modlitwę, zamiast terminu appeal:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa) The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.556
Strażnica 1 stycznia 2005
1 stycznia 2005
Strażnica 1 stycznia 2005str.31

Jeśli ten wyraz może oznaczać modlitwę, to dlaczego Świadkowie Jehowy robią wszystko, aby zaprzeczyć, iż św. Szczepan modlił się do Pana Jezusa?


Aby ukryć prawdę o modlitwie św. Szczepana do Pana Jezusa, w książeczce przeznaczonej dla dzieci:

Mój zbiór opowieści biblijnych Mój zbiór opowieści biblijnych
wyd.2004 rozdz.107

gdzie czytamy:

Mój zbiór opowieści biblijnych Mój zbiór opowieści biblijnych Mój zbiór opowieści biblijnychrozdz.107
Składajmy dokładne świadectwo o Królestwie Bożym
zob.
Składajmy dokładne świadectwo o Królestwie Bożym
wyd.2009
Składajmy dokładne świadectwo o Królestwie Bożymstr.51

Raz Świadkowie Jehowy twierdzą, że była to modlitwa do Jezusa, innym razem mówią, że nie była to modlitwa, a tutaj twierdzą, że jednak była to modlitwa, lecz do "Jehowy". O co Świadkom Jehowy chodzi?

Świadkowie Jehowy poprzez swoje pokrętne tłumaczenia zrobią wszystko, by odwrócić uwagę od świadectwa wiary pierwszego Męczennika, który tuż przed swoją śmiercią modlił się do Pana Jezusa.

W przytoczonych powyżej fragmentach czytamy o rzekomej modlitwie Szczepana do "Jehowy": "Jehowo, nie policz im tego grzechu". Czy tak było? Było, ale w Przekładzie Nowego Świata, ponieważ wbrew oryginałowi greckiemu, wstawiono tam słowo "Jehowa", którego próżno szukać w tekście greckim Nowego Testamentu:

Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Światawyd.pol.1994
Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Światastr.161

W cytowanym już przekładzie:

Strażnica 1 lutego 1998str.32

możemy zajrzeć do oryginalnego tekstu greckiego:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.556

Widzimy, że zarówno w wersecie 59 jak i 60 widnieje słowo "KYRIOS" - Lord. Nie ma tam tetragramu JHWH.

Zobaczmy jeszcze tu:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997
Grecko-polski Nowy Testamentstr.550
Biblia Tysiąclecia wy.IV
BT wyd.IV
Dz 7,58-60 Biblia Tysiąclecia wy.IV

Jak widzimy w publikacjach Towarzystwa Strażnica w temacie modlitwy do Chrystusa mamy wielkie zamieszanie.


Oto inne przykłady. W tej książce:

Wspaniały finał Objawienia bliski wyd.1993

św. Jan modli się do Pana:

Wspaniały finał Objawienia bliskistr.319

W tej publikacji:

Strażnica 1969 Nr 141969 Nr 14

czytamy, że św. Jan nie tylko się modli do Pana Jezusa, ale też Towarzystwo Strażnica zaleca modlitwę "wielkiej rzeszy":

Strażnica 1969 Nr 14 Strażnica 1969 Nr 14str.11

Ta publikacja zaliczyła prawdopodobnie znów do modlitw zawołanie Szczepana z Dz 7,59-60:

Przebudźcie się! 22 lutego 1999
22 lutego 1999
Przebudźcie się! 22 lutego 1999str.4

Czy Towarzystwo Strażnica polemizuje samo ze sobą? Pamiętamy co w Strażnicy czytaliśmy wcześniej:

Strażnica 15 grudnia 1994
15 grudnia 1994
Strażnica 15 grudnia 1994str.24

Świadkowie Jehowy w tej Strażnicy:

Strażnica 1 października 1992
1 października 1992
Strażnica 1 października 1992str.19

Na czym to "zwracanie się" ma polegać? Dlaczego Świadkowie Jehowy raz "zwracają się" i w ten sposób żarliwie modlą się wraz ze św. Janem ("Wspaniały finał...", str.319, a innym razem twierdzą, że "zwracając" się do Jezusa, wcale się nie modlą?

Świadkowie Jehowy chyba się pogubili z tym "zwracaniem się", bo w książce Wnikliwe... zaczęli zdaje się kluczyć odróżniając "modlitwę" od "zwracania się" do Jezusa:

Wnikliwe poznawanie Pism(wyd.2006) Tom 2 Wnikliwe poznawanie Pismstr.86

Czy poniższe twierdzenie jest zgodne z prawdą?

Wnikliwe poznawanie Pismstr.86

Najpierw zobaczmy definicję modlitwy:

Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998str.24

Otóż okazuje się, że nie takie "całkowicie bezpodstawne są twierdzenia, jakoby stosowne były modlitwy zanoszone (...) do Syna Bożego". W Piśmie Świętym czytamy:

Biblia Tysiącleciawyd.IV
Biblia Tysiąclecia 1Tm 1,12
Biblia Tysiąclecia 2Tm 1,16-18
Biblia Tysiąclecia Ap 22,17
Biblia Tysiąclecia Dz 7,58-60
Biblia Tysiąclecia Ap 5,8-10

zgodnie ze słowami Psalmu:

Biblia Tysiąclecia Ps 96, 1n

i Księgi Izajasza:

Biblia Tysiąclecia Iz 42,10

Czy w takim razie, prawdziwe są słowa w tej publikacji:

Wnikliwe poznawanie Pism(wyd.2006) Tom 2 Wnikliwe poznawanie Pismstr.86

A co powiedzieć o tych "innych okolicznościach", np. przy wyborze Macieja na Apostoła?

Biblia Tysiąclecia wy.IV
BT wyd.IV
Dz 1,24 Biblia Tysiąclecia wy.IV

Świadkowie Jehowy aby ukryć fakt modlitwy do Pana Jezusa (wszak to On wybierał Apostołów Mt 4,19, który również, jak Bóg, "zna serca" Ap 2,23; 1Kor 4,5; J 2,25) wstawili w swojej Biblii słowo "Jehowa":

Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Światawyd.pol.1994
Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Światastr.152

choć dobrze wiedzą, że nie jest to cytat ze Starego Testamentu i w tekście greckim nie występuje tetragram. Potwierdza to:

Strażnica 1 lutego 1998str.32

w którym (lewa szpalta) czytamy:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.522

Przypomnijmy jeszcze raz słowa św. Pawła:

Biblia Tysiąclecia wy.IV
BT wyd.IV
1Tm 1, 12 Biblia Tysiąclecia wy.IV

Świadkowie Jehowy w jednej ze swych publikacji w komentarzu nie piszą nic o wdzięczności dla Pana Jezusa ("dzięki składam" Biblia Tysiąclecia), lecz piszą o Bogu:

Strażnica 1981 Nr 22
1981 Nr 22
Strażnica 1981 Nr 22str.18

Św. Jan Ewangelista doskonale rozumiał fakt modlitwy do Pana Jezusa, pisząc takie oto słowa:

Biblia Tysiącleciawyd.IV
Biblia Tysiąclecia 1Tm 1,12
Biblia Tysiąclecia Biblia Tysiąclecia 1 J 5,13-15

Jest to zgodne ze słowami samego Pana Jezusa:

Biblia Tysiąclecia J 14,14

Gdy się przyjrzymy bliżej temu wersetowi, to okaże się, że chyba jest on Świadkom Jehowy bardzo niewygodny. Bowiem występuje tam słowo "Mnie". A to słowo w Przekładzie Nowego Świata zostało usunięte. Możemy to zobaczyć w:

Strażnica 1 lutego 1998str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.483

Jak widzimy, w prawej szpalcie nie ma już słowa "me". Sprawdźmy w polskim przekładzie interlinearnym grecko-polskim:

Grecko-polski Nowy Testamentstr.469

Najstarsze rękopisy biblijne: P66, Kodeksy Synaicki, Watykański i "W", Wulgata oraz przekłady syryjskie "h" i "p" zawierają słowo "mnie". W przekładach polskich takich jak: BT, BP, BL, ks. Kow., ks. Dąbr., ks. Dąbr. z Wulg., ks. Wuj., patrz też "Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy, przekład ekumeniczny z języków oryginalnych", również widnieje to słowo. Dlaczego więc Świadkowie Jehowy mimo to, że w lewej szpalcie w "najlepszym dostępnym..." mają greckie słowo me, nie ma go w tłumaczeniu w prawej szpalcie?


Świadkowie Jehowy w jednym artykule są zdolni wygłosić dwie sprzeczne ze sobą opinie. W tej Strażnicy:

Strażnica 15 lipca 1996
15 lipca 1996
Strażnica 15 lipca 1996str.5

twierdzą, że Jezus wykluczył możliwość zwracania się do Niego samego:

Strażnica 15 lipca 1996
15 lipca 1996
Strażnica 15 lipca 1996 Strażnica 15 lipca 1996str.5

by za chwilę na tej samej stronie napisać:

Strażnica 15 lipca 1996
15 lipca 1996
Strażnica 15 lipca 1996str.5

Skoro prosimy, a Chrystus to czyni, to jasne jest, że wbrew temu co Świadkowie Jehowy napisali wcześniej, modlitwa do Chrystusa jest zasadna. Czy Świadkowie Jehowy tego nie widzą? To Chrystus jest "drogą i prawdą, i życiem". Jak można nie prosić Tego, który obiecuje, że "o cokolwiek" poprosimy w imię Jego, On to spełni?

Biblia Tysiącleciawyd.IV
Biblia Tysiąclecia J 14,14

Warto też podkreślić inny aspekt. Otóż problem dotyczy modlitwy św. Szczepana:

Biblia Tysiąclecia Dz 7,59

Jak już wiemy, Świadkowie Jehowy kwestionują jakoby była to modlitwa, choć podobne słowa padają na krzyżu wypowiedziane przez Pana Jezusa:

Biblia Tysiąclecia Łk 23,46

I tutaj nie mają problemów, iż była to modlitwa. Piszą o tym w:

Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne wyd.1998
Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożytecznestr.193

Warto też zwrócić uwagę o modlitwach do Pana

Strażnica Nr 2 1972
Nr 2 1972
Strażnica Nr 2 1972str.20

Podobnie w tej publikacji:

Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne wyd.1998

poruszają słowa z 2 Tes 3,5:

Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożytecznestr.232

A tutaj

Strażnica Nr 7 1968Nr 7 1968
Strażnica Nr 7 1968str.2

Jezus Chrystus jest "Panem pokoju". A w tej publikacji:

Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne wyd.1998

czytamy, że św. Paweł modli się do Pana pokoju:

Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożytecznestr.233

Pamiętajmy, że: "Jezus jest Panem" (Rz 10,9), "Jeden jest bowiem Pan wszystkich" (Rz 10,12).


W angielskim wydaniu:

Aid to Bible Understanding wyd.1971

czytamy: "Biblia według obecnego porządku kończy się modlitwą - Obj 22: 20, 21":

Aid to Bible Understandingstr.1331

a polski odpowiednik usuwa słowa: "Biblia według obecnego porządku kończy się modlitwą - Obj 22, 20-21":

Wnikliwe poznawanie Pism(wyd.2006) Tom 2 Wnikliwe poznawanie Pism Wnikliwe poznawanie Pismstr.89

porównajmy:

Aid to Bible Understanding zob. wyd.1971 Wnikliwe poznawanie Pism (wyd.2006) Tom 2
Aid to Bible Understanding str.1331 Wnikliwe poznawanie Pism Wnikliwe poznawanie Pism str.89

Marana Tha Przyjdź nasz Panie zob. Kraków 1973
Marana Tha Przyjdź nasz Panie Marana Tha Przyjdź nasz Paniestr.210
Marana Tha Przyjdź nasz Paniestr.211
zobacz wyjaśnienie::

Przypomnijmy wcześniejsze słowa z publikacji Świadków Jehowy:

Strażnica 15 - go kwietnia 192215 - go kwietnia 1922
Strażnica 15 - go kwietnia 1922str.125

Na zakończenie warto zacytować jedno pogańskie świadectwo o modlitwie do Jezusa, które zawiera publikacja Towarzystwa Strażnica:

Strażnica 1971 Nr 211971 Nr 21

pismo Pliniusza do Trajana o chrześcijanach z 112 roku po Chr.:

Strażnica 1971 Nr 21str.18

zobacz też::

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2018