Prymat św. Piotra

Autor: Piotr Andryszczak

Świadkowie Jehowy uczą, że św. Piotrowi nie należy się prymat:

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism zob. wyd. 2001
Prowadzenie rozmów na podstawie Pismstr.323

Św. Piotr jest Skałą. Natomiast Świadkowie Jehowy urwali 26 werset, który w całości brzmi:

Biblia Tysiącleciawyd.IV

Łk 22,24-26

Biblia Tysiąclecia

Przyjrzyjmy się bliżej temu sporowi:

Ewangelia wg św. Łukasza Edycja Świętego Pawła Zespół redakcyjny zob. Edycja Świętego Pawła, 2011 zob.
Ewangelia wg św. Łukasza Edycja Świętego Pawłastr.456
Ewangelia wg św. Łukasza Edycja Świętego Pawłastr.458
Ewangelia wg św. Łukasza Edycja Świętego Pawłastr.459
Ewangelia wg św. Łukasza Edycja Świętego Pawłastr.460
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawła Edycja św. Pawła zob.

Mt 22,24-26

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawła Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawłastr.2319

Prymat Piotra jest przez Chrystusa zapowiedziany:

Mt 16,18-19

Biblia Tysiąclecia

Pan Jezus mówi wyraźnie: "tobie dam" - czyli w przyszłości. Nie miał więc św. Piotr pełnej władzy, jak sugerują Świadkowie Jehowy, kiedy Jezus był jeszcze na ziemi. Nie jest również prawdą, że Kościół tak uczy, jak twierdzą w tej publikacji:

Strażnica 1 stycznia 20101 stycznia 2010
Strażnica 1 stycznia 2010str.28

Tak Kościół katolicki nie uczy. Jest zupełnie inaczej. Zobaczmy:

Ewangelia wg św. Mateusza KULwyd.1979 Ewangelia wg św. Mateusza KULstr.249

Wracając do prymatu św. Piotra, zwróćmy uwagę na klucze:

Mt 16,19

Biblia Tysiąclecia

Jak rozumieć poprawnie "klucze królestwa niebieskiego":

Św. Piotr Życie i dzieło wyd.1990
Św. Piotr Życie i dziełostr.36
Św. Piotr Życie i dziełostr.37

Jak rozumieć poprawnie "związywanie" i "rozwiązywanie" w Mt 16,19:

Biblia Tysiąclecia
Św. Piotr Życie i dziełostr.37

Ze względu na to, że Jezus był razem z Apostołami, św. Piotr nie realizuje w pełni powierzonego mu zadania. Piotr pierwszeństwo wśród Apostołów nie przywłaszczył sobie sam, lecz nadał mu je Chrystus. Ewangelista Mateusz nazywa go "pierwszym":

Mt 10,2

Biblia Tysiąclecia

Obietnica dana Piotrowi:

J 21,31-32

Biblia Tysiąclecia

J 21,15-19

Biblia Tysiąclecia Biblia Tysiąclecia

Św. Piotr Życie i dzieło wyd.1990
Św. Piotr Życie i dziełostr.38
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawła Edycja św. Pawła zob.

J 21,15-19

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawła Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawłastr.2385

Świadkowie Jehowy w tej publikacji:

Skorowidz wyd.2000

twierdzą, iż:

Skorowidz Skorowidzstr.265

Co oznacza słowo "papież":

Słownik Teologicznyzob.
Słownik Teologicznyzob.
Słownik Teologicznystr.51

O papieżach w Kościele czytamy w tej publikacji:

Strażnica 1968 Nr 171968 Nr 17
Strażnica 1968 Nr 17str.9

Zapytajmy Świadków Jehowy, skąd się wzięli w Rzymie Klemens i Ewaryst jako papieże i kogo byli następcami? Dalej Świadkowie Jehowy twierdzą:

Strażnica 1 lutego 19921 lutego 1992
Strażnica 1 lutego 1992str.20

a biskupem Rzymu był przecież papież:

Słownik Teologicznyzob.
Słownik Teologicznyzob.
Słownik Teologicznystr.51

W cytowanej już publikacji: Skorowidz do publikacji... czytamy:

Skorowidzstr.265

Jakoś dziwnie brzmią te słowa, kiedy porównamy je z tymi publikacjami:

Strażnica 1970 Nr 91970 Nr 9
Strażnica 1970 Nr 9 Strażnica 1970 Nr 9 Strażnica 1970 Nr 9 Strażnica 1970 Nr 9 Strażnica 1970 Nr 9str.22
Strażnica 1970 Nr 9 Strażnica 1970 Nr 9 Strażnica 1970 Nr 9str.23
Zbliż się do Jehowywyd.2002
Zbliż się do Jehowystr.298

Po tym krótkim wykładzie prymatu św. Piotra przez Świadków Jehowy, porównajmy z katolicką wykładnią:

Słownik Teologicznyzob.
Słownik Teologicznyzob.
Słownik Teologicznystr.51
Słownik Teologicznystr.51

Prymat św. Piotra to nie wymysł czy wynalazek papieży. Kościół Rzymu to Kościół założony przez Chrystusa Pana, gdzie Piotr i Paweł ponieśli śmierć męczeńską. Każda inna wspólnota powinna być z nim zgodna, albowiem Kościół Rzymu jest po prostu normą autentyczności tradycji apostolskiej. Historia Kościoła - to zapis ciągłości sukcesji apostolskiej, skoncentrowanej w trzech stolicach Piotra: Rzymie, Antiochii i Aleksandrii, przy czym Rzym jako miejsce męczeństwa wybija się na czoło spośród tych trzech stolic własnych - jako normatywny definitywnie.

Prymat rzymski to uznanie Rzymu za kryterium autentyczności wiary apostolskiej.


Zobacz też:

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2018