Adwentyści Dnia Siódmego
i manipulacja Dekalogiem w przekładzie ks. Jakuba Wujka

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2017-10-06

Adwentyści Dnia Siódmego powołując się na Pismo Święte według ks. Jakuba Wujka, dokonują manipulacji i chcą wmówić swoim czytelnikom, iż ks. Jakub Wujek taką miał wizję numeracji Dekalogu:

Znaki Czasu MARZEC 1994Znaki Czasu MARZEC 1994 Znaki Czasu Nr 2 1997str.20

Tak nie wygląda Dekalog według Pisma Świętego w przekładzie ks. Jakuba Wujka. To co robią Adwentyści Dnia Siódmego to jest oszustwo. Sprawdźmy Pismo Święte w przekładzie ks. Jakuba Wujka:

Biblia Łacińsko-polska ks. Jakób Wujekwyd.1599 Biblia Łacińsko-polska ks. Jakób Wujek Biblia Łacińsko-polska ks. Jakób Wujek
Biblia Łacińsko-polska ks. Jakób Wujek
do obrony Wiary

Wj 20, 1nn

Biblia Łacińsko-polska ks. Jakób Wujekzob. str.84

W tekście ma żadnej numeracji poszczególny przykazań. Zobaczmy jeszcze tutaj:

Biblia o. Jakuba Wujka Biblia o. Jakuba Wujka
wyd.1962
Biblia o. Jakuba Wujka

Wj 20, 1nn

Biblia o. Jakuba Wujkastr.98 Biblia o. Jakuba Wujkastr.99

Jak możemy się naocznie przekonać, w Piśmie Świętym w przekładzie ks. Jakuba Wujka nie ma żadnej numeracji Dekalogu na poszczególne przykazania. Dla ks. Wujka nie może być przykazanie o szabacie tym numerem przykazania jaki podają Adwentyści Dnia Siódmego, bo on jako katolik nauczał, że jest to inny numer przykazania.

Ks. Jakub Wujek (ur. 1541 w Wągrowcu, zm. 27 lipca 1597 w Krakowie) w swojej Biblii komentuje, w jaki sposób należy rozumieć poszczególne przykazania Dekalogu:

Biblia Łacińsko-polska ks. Jakób Wujekstr.85
„Zkąd każdy obaczyć może, że to jest jedno przykazanie. Nie będziesz miał cudzych bogów przedemną: I nie uczynisz sobie ryciny i żadnego podobieństwa. Bo tu zakazuje tylko jednej rzeczy, to jest, chwalić cudzych bogów i podobieństwa ich, inaczej byłoby nie dziesięcioro, ale jedenaście przykazania Bożego przeciw jasnemu pismu. (Exod. 31. 34. Deut. 4. 9-10)”

Ks. Wujek łączy wersety Wj 20, 3-4 w jedno przykazanie. O 17 wersecie Ks. Wujek pisze następująco:

Biblia Łacińsko-polska ks. Jakób Wujekstr.85
„Nie będziesz pożądał. To przykazanie rozdziela się na dwoje, bo dwu rzeczy zakazuje, i pożądania żony, a to jest dziewiąte przykazanie, i pożądania rzeczy cudzej, a to jest dziesiąte: tam zakazuje cudzołoztwa w pożądaniu myślą, a w tem łakomstwa w pożądaniu także myślą”

Dla ks. Jakuba Wujka, to są dwa osobne przykazania (dziewiąte i dziesiąte). Dlaczego więc Adwentyści Dnia Siódmego włożyli więc w tekst Pisma Świętego ks. Jakuba Wujka swoją numerację?

Jak na dłoni możemy się przekonać, że ks. Jakub Wujek nie tylko nie potwierdza numeracji Dekalogu według Adwentystów Dnia Siódmego, ale wręcz pokazuje, że Kościół Katolicki i on zupełnie inaczej wierzyli niż współcześni adwentyści. Ks. Jakub Wujek miał taki sam podział przykazań Dekalogu jak katolicy dziś, a nie jak adwentyści.


E.G.White Wielki Bój E.G.White Wielki Bój E.G.White Wielki Bójwyd.2001
E.G.White Wielki Bójstr.37

Jeżeli chodzi o tę kłamliwą wypowiedź współzałożycielki Adwentystów Dnia Siódmego, Ellen White, to ks. Wujek tak komentował słowa z Księgi Wyjścia (str.85):

Biblia Łacińsko-polska ks. Jakób Wujekzob Biblia Łacińsko-polska ks. Jakób Wujekzob
Biblia Łacińsko-polska ks. Jakób Wujekzob Biblia Łacińsko-polska ks. Jakób Wujekzob

Wydanie Biblii ks. Jakuba Wujka z roku 1896

Biblia Łacińsko-polska ks. Jakób Wujek Biblia Łacińsko-polska ks. Jakób Wujek str.164

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021