Czy Jezus wymieniał imię Boże
w swoich modlitwach?

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2014-09-03

Imię Boże, które pozostanie na zawsze wyd.1996 Imię Boże, które pozostanie na zawszestr.5

Modlitwy Pana Jezusa:

Pismo Święte Pallottinum Pallottinum
ImięBiblia Tysiąclecia Mk 14,35-36 ImięBiblia Tysiąclecia Mk 15,33-34

ImięImięBiblia Tysiąclecia J 17,25 ImięBiblia Tysiąclecia Łk 23,46

ImięImięBiblia Tysiąclecia J 17,11 ImięBiblia Tysiąclecia Mt 11,25-26

ImięImięBiblia Tysiąclecia J 11,41 ImięBiblia Tysiąclecia J 17,5

ImięImięBiblia Tysiąclecia J 12,28 ImięBiblia Tysiąclecia J 17,1

ImięImięBiblia Tysiąclecia J 17,20-21
ImięImięBiblia Tysiąclecia Mt 6,9
ImięBiblia Tysiąclecia J 17,24-25

Pan Jezus nauczył nas modlitwy Ojcze nasz. Nie wspomniał przy tym ani słowem o imieniu Jehowa. Warto też zauważyć, że w Biblii Świadków Jehowy powyższe wersety brzmią podobnie, gdzie we wszystkich miejscach występuje słowo Ojciec. Aby nie być gołosłownym, zacytujmy tzw. modlitwę Arcykapłańską Chrystusa z Przekładu Nowego Świata (str.1359 str.1360):

Przekład Nowego Świata wyd.1997

J 17,1-25

Przekład Nowego Świata Przekład Nowego Świata Przekład Nowego Świata
str.1359 str.1360

Natomiast w tym wersecie padają dobitne słowa, iż Jezus PUBLICZNIE wysławia Ojca, a nie "Jehowę":

Mt 11,25-26

Przekład Nowego Światastr.1228

Jak czytamy powyżej, nawet Biblia wydana przez Świadków Jehowy nie potwierdza tezy, że Jezus podczas modlitwy - nawet publicznie - używał imienia Jehowa.


Broszura Świadków Jehowy:

Czego wymaga od nas Bóg?wyd.1996
Czego wymaga od nas Bóg?str.27

Pismo Święte milczy na ten temat. Pan Jezus nikogo nie zapoznawał z imieniem Bożym "Jehowa". W następnym zdaniu czytamy, iż:

Czego wymaga od nas Bóg?str.27

Prawdziwi chrześcijanie nie muszą czynić to samo, ponieważ w podanych przez Świadków Jehowy wersetach nie występuje słowo "Jehowa", a Jezus nie objawił ludziom tego imienia. Sprawdźmy dwa wersety z Ewangelii wg św. Jana:

ImięImięBiblia Tysiąclecia J 17,6 ImięBiblia Tysiąclecia J 17,26

Ani słowa nie ma o imieniu "Jehowa". A w Liście do Rzymian:

ImięImięBiblia Tysiąclecia
Rz 10,13
ImięBiblia Tysiąclecia
Rz 10,14

W kontekście powyższych dwóch wersetów jest mowa o Jezusie:

Biblia TysiącleciaRz 10,8n
Zob. manipulację Świadków Jehowy wersetem Rz 10,13

Jeżeli chodzi o werset:

Czego wymaga od nas Bóg?str.27
Biblia Tysiąclecia J 17,6

"Chrystusowi w tych wypowiedziach chodziło o to, że ukazał ludziom Boga, jako miłującego wszystkich Ojca. Taki jest duch całego NT. W samej tylko Ewangelii św. Jana określenie "Ojciec" widnieje ponad 110 razy. Określenie "objawiać imię Boga" jak widać nie oznacza tego, co mówią ŚJ. Filip nauczał "o imieniu Jezusa Chrystusa" (Dz 8:12) tzn. uczył o Nim. Tak samo objawiać imię Ojca oznacza nauczać o Bogu, jako Ojcu." (zob.: Włodzimierz Bednarski IMIĘ BOŻE)

Jeżeli chodzi o werset:

Czego wymaga od nas Bóg?str.27
Biblia Tysiąclecia J 17,26

Odpowiedź jest bardzo prosta. Od momentu wypowiedzenia słów "Objawiłem imię Twoje i nadal będę objawiał", Pan Jezus w ten sposób się wypowiadał:

Spór o imię Boże Tadeusz Kunda Spór o imię Boże Tadeusz KundaZąbki 1996 Spór o imię Boże Tadeusz Kunda
Spór o imię Boże Tadeusz Kunda
str.61

Ani razu nie pada słowo "Jehowa". A więc twierdzenie Świadków Jehowy w tej broszurze:

Imię Boże, które pozostanie na zawsze wyd.1996

iż:

Imię Boże, które pozostanie na zawszestr.5

nie ma poparcia w faktach.

Zob. też

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024