Fałszywe proroctwa E.G. White

Autor: Włodzimierz Bednarski

E.G. White (zm. 1915), prorokini Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, wygłosiła w swoim życiu wiele zapowiedzi i proroctw.

Przedstawiamy najważniejsze z nich z jej dzieła "Doświadczenia i widzenia".

Doświadczenia i widzenia
zob.
Doświadczenia i widzenia
wyd.1997
Doświadczenia i widzeniastr.67

E.G. White zapowiadała, że Bóg powiadomi ją o przyjściu Jezusa i o "dniu i godzinie":

Doświadczenia i widzeniastr.15

W edycji z roku 1930 proroctwo to występuje na stronie 11.

Zapowiadała, że będzie za swego życia przemieniona i podjęta do nieba wraz ze zmartwychwstałymi:

Doświadczenia i widzeniastr.16

W edycji z roku 1930 proroctwo to występuje na stronie 12.

Zapowiadała, że teraz "czas prędko się wypełni" w "przeciągu kilku miesięcy":

Doświadczenia i widzeniastr.67

W edycji z roku 1930 proroctwo to występuje na stronie 52, z nieco innymi słowami: "Lecz teraz już prędko czas się wypełni i to, czego myśmy się nauczyli w przeciągu kilku lat, musza inni się nauczyć w przeciągu kilku miesięcy":

Doświadczenia i widzenia oraz Dary Ducha
zob.
Doświadczenia i widzenia oraz Dary Ducha
zob.
Doświadczenia i widzenia oraz Dary Ducha Doświadczenia i widzenia oraz Dary Ducha
Doświadczenia i widzenia oraz Dary Duchastr.52

Jeszcze wcześniej E. White oczekiwała i rozgłaszała jako "fałszywy prorok" przyjście Pana w roku 1843 i 1844:

Nauki Pisma Świętego Z. Łyko
zob.
Nauki Pisma Świętego Z. Łyko
zob.
Nauki Pisma Świętego Z. Łykostr.441

A co na to Pismo Święte?

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

Mt 7,15-20

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

"ich" - tzn. fałszywych proroków. A więc fałszywych proroków poznajemy po fałszywych proroctwach. Czym charakteryzują się fałszywi prorocy?

Pwt 18,20-22

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Łk 21,8-9

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Mt 24,23-24

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023