"Ja i Ojciec jedno jesteśmy"
(cz.1)

Autor: Piotr Andryszczak

nastepna część

Świadkowie Jehowy w tej publikacji zadają pytanie oraz tłumaczą, co Jezus miał na myśli:

Strażnica 1 września 2009
1 września 2009
Strażnica 1 września 2009
Strażnica 1 września 2009
Strażnica 1 września 2009
str.28

Co to znaczy, że Jezus i Jego Ojciec byli jedną istotą? Czy Świadkowie Jehowy mają na myśli, że Ojciec i Syn to jedna osoba czy to, że Ojciec i Syn mieli tą samą naturę?


Cały kontekst (J 10,30) mówi nam o Bóstwie Chrystusa. Zanim Chrystus powiedział do Żydów: "Ja i Ojciec jedno jesteśmy" czytamy:

Biblia Tysiącleciawyd.IV

J 10,24-30

Biblia Tysiąclecia
wers 28 wers 29
"nikt nie wyrwie ich z mojej ręki" "wyrwać z ręki mego Ojca"

Po tych słowach następuje stwierdzenie: "Ja i Ojciec jedno jesteśmy". Chrystus jest bowiem pasterzem (J 10,14), jak i Jego Ojciec (Ps 23,1nn). Skoro Syn i Ojciec są jedno, to jest i jeden pasterz (J 10,16).


Dalej w Strażnicy czytamy:

Strażnica 1 września 2009
1 września 2009
Strażnica 1 września 2009
str.28

Szkoda tylko, że Świadkowie Jehowy nie napisali, że Ojciec i Syn są "ze sobą tak blisko związani" poprzez jedność Bóstwa (jedna i ta sama natura (istota) dwóch Osób). O boskości Syna Bożego mówią nam w innym miejscu Pisma Świętego m.in. te teksty:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Flp 2,6

Grecko-polski Nowy Testamentstr.934

Kol 2,9

Grecko-polski Nowy Testamentstr.952

Pełnia jest pełnią i cała pełnia boskości jest w Chrystusie Jezusie. Jest w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem.


Jezus jako Syn Boży  Jezus jako Syn Boży
Lublin 2007
Jezus jako Syn Boży
Jezus jako Syn Boży
str.53
Jezus jako Syn Boży
str.54
Zobacz więcej:

Świadkowie Jehowy twierdzą, iż:

Strażnica 1 września 2009
1 września 2009
Strażnica 1 września 2009
str.28

Jezus będąc na ziemi jako człowiek (J 14,28) mógł się modlić do swego Ojca (Łk 23,46), ponieważ Ojciec i Syn to są dwie osoby.

Jeżeli mówimy o Ojcu i Synu, to mówimy, że mają jedną i tą samą naturę. A jeżeli mówimy o Synu Bożym, to pamiętamy, że On jest Bogiem i człowiekiem, czyli krótko mówiąc, w Boskiej Osobie Syna Bożego są dwie natury - boska i ludzka. Co to jest Boża natura? Przeczytajmy:

ABC Teologii dogmatycznej
Oleśnica - Wrocław 1997
ABC Teologii dogmatycznej
str.202
ABC Teologii dogmatycznejstr.202
ABC Teologii dogmatycznejstr.175
ABC Teologii dogmatycznejstr.176
ABC Teologii dogmatycznejstr.177

Dogmatyka Katolicka Bóg Jeden w Trójcy OsóbLublin 1962
Dogmatyka Katolicka Bóg Jeden w Trójcy Osóbstr.161
Dogmatyka Katolicka Bóg Jeden w Trójcy Osóbstr.162
Dogmatyka Katolicka Bóg Jeden w Trójcy Osóbstr.328
Dogmatyka Katolicka Bóg Jeden w Trójcy Osóbstr.329

Żydzi doskonale rozumieją słowa Pana Jezusa (J 10,30), że mówi o swoim bóstwie, dlatego chcą Go kamienować i wyjaśniają dlaczego chcą to czynić:

J 10,31-33

Biblia Tysiąclecia Biblia Tysiąclecia

Pan Jezus nie zaprzecza, lecz potwierdza mówiąc, iż jest Synem Bożym:

Biblia Tysiąclecia

Co było równoznaczne z przyznaniem się do swego bóstwa:

Mk 14,60-64

Biblia Tysiąclecia

Zobaczmy też J 8,58, gdzie za wypowiedziane słowa: Ja jestem chcą Jezusa kamienować, podobnie po słowach: "Ja i Ojciec jedno jesteśmy" (zob.). Zauważmy, że Jezus tutaj siebie stawia przed swoim Ojcem, co byłoby dziwne, gdyby był stworzeniem, archaniołem Michałem, jak nauczają Świadkowie Jehowy. Mimo to, Świadkowie Jehowy komentując wypowiedź Jezusa w ten sposób:

Strażnica 1 września 2009
1 września 2009
Strażnica 1 września 2009
str.28

Świadkowie Jehowy zamieniają kolejność i piszą: "Mój Ojciec i Ja". Jezus wcale tak "niejako" nie powiedział. Czyżby Świadkowie Jehowy zdawali sobie sprawę z tego, co oznacza kolejność: "Ja i Ojciec" i trzeba było w komentarzu to zmienić?


Dalej Chrystus mówi:

J 10,37-39

Biblia Tysiąclecia

Jak rozumieć to wszystko? Zobaczmy:

Dogmatyka Katolicka Chrystus Bóg-CzłowiekLublin 1959
Dogmatyka Katolicka Chrystus Bóg-Człowiekstr.92
Dogmatyka Katolicka Chrystus Bóg-Człowiekstr.93
nastepna część

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022