Kol 1,16-17
- "wszystko inne" wg PNŚ? (cz.1)

Autor: Piotr Andryszczak

nastepna część

W Chrześcijańskich Pismach Greckich wydanych przez Towarzystwo Strażnica, tak oddano Kol 1,16-17:

Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata
wyd.pol.1994
Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata
str.259

Należy tutaj wspomnieć, iż Świadkowie Jehowy uczą, że Jezus Chrystus jest stworzony:

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
zob.
wyd.2001
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
str.122

My natomiast wyznajemy wiarę, iż Jezus jest"zrodzony a nie stworzony":

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
Poznań 1986
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
zob.
Dogmatyka Katolicka Lublin 1959
Lublin 1959
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
str.61

Dlaczego Świadkowie Jehowy do swojego PNŚ w Kol 1,16-17 dodali cztery razy słowo "inne", mimo że brakuje go w tekście greckim:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Kol 1,15-17

Grecko-polski Nowy Testamentstr.948

Potwierdza to:

Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

W lewej szpalcie brak słowa "inne", a w prawej szpalcie w tzw. Przekładzie Nowego Świata jest w nawiasie kwadratowym.

Kol 1,16-17

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.880

Dlaczego więc PNŚ w języku polskim, Świadkowie Jehowy nie umieścili tych słów w nawiasie kwadratowym, jak to czynią w wersji angielskiej - prawa szpalta? Świadkowie Jehowy umieścili w nawiasie kwadratowym ang. "other" (inne) i dali odnośnik do Łk 11,41-42:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.880
Tłum.: "wszystko [inne], jak w Łukasza 11:41-42"

Tylko, że w tekście greckim (lewa szpalta) nie występuje słowo "inne". Jest natomiast dodane w prawej szpalcie:

Łk 11, 41-42

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.323

W jakim celu Świadkowie powołali się na dodane słowo "inne" w Łukasza 11:41-42. Może dlatego by było to zgodne z Kol 1,16-17, bo tam te słowa też występują? O nawiasach kwadratowych czytamy we wstępie do Chrześcijańskich Pism Greckich:

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
wyd.1994
Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata
str.5
Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata
str.6

Co takiego ma objaśnić tekst w Łk 11,41-42 z dodanymi słowami "inne"? Dlaczego nie ma ich w nawiasie kwadratowym?

Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Światastr.95

Porównajmy Łk 11,41-42 z tym przekładem w szerszym kontekście:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

Łk 11,37-42

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Świadkowie Jehowy poszli jeszcze dalej i w nowszej wersji Przekładu Nowego Świata, całkowicie usunęli nawiasy kwadratowe w Kol 1,16-17. Czytelnik teraz nie będzie wiedział, że słowo "inne" (ang. other) zostało dodane do Biblii. Porównajmy dwa wydania Biblii Świadków Jehowy:

New World Translation of the Holy Scriptures zob. wyd.1984 New World Translation of the Holy Scriptures zob. wyd.2006
New World Translation of the Holy Scriptures str.1468 New World Translation of the Holy Scriptures New World Translation of the Holy Scriptures str.1469 str.1470

Teraz słowo other ("inne") w Przekładzie Nowego Świata "robi" za natchnione. W polskiej wersji od początku nie było nawiasów kwadratowych (Chrześcijańskie Pisma Greckie, wyd.1994, str.259).

Przypomnijmy, iż Świadkowie Jehowy twierdzą, że Jezus jest stworzeniem:

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
zob.
wyd.2001
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
str.122

Gdyby Świadkowie Jehowy przetłumaczyli zgodnie z tekstem oryginalnym:

Biblia Poznańska
wyd.III
Poznań 1994
Biblia Poznańska
Kol 1 16-17

to zgodnie z doktryną Świadków Jehowy wyszłoby, że Jezus został stworzony przez samego siebie ("Wszystko zostało stworzone przez Niego")? Byłby to jednak absurd. Jednak aby uzgodnić swoją Biblię z własną doktryną, dodano słowo "inne" w omawianych wersetach w Liście do Kolosan w PNŚ. Teraz to się już wszystko zgadza: "Wszystko inne zostało stworzone przez niego". Czyli Chrystus jako stworzony przez Boga, stwarza wszystko inne. Nasuwa się w związku z tym pytanie: czy stworzenie może stwarzać?

Zwróćmy jeszcze uwagę na przekłamanie w PNŚ w wersecie 16:

Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Światastr.259

W tekście oryginalnym brak jest słów: "za jego pośrednictwem". Sprawdźmy:

Grecko-polski Nowy Testamentstr.948

W "najlepszym dostępnym przekładzie" w lewej szpalcie również:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.880

Dla Świadków Jehowy Jezus nie jest Stwórcą, lecz wykonawcą woli Ojca (pośrednikiem), choć samo pośrednictwo dotyczy Jezusa wówczas, gdy jest pośrednikiem między Bogiem a ludźmi (1 Tm 2,5), a nie podczas stwarzania świata. On jednak jako Bóg sam stworzył świat:

Biblia Tysiąclecia wyd.II
wyd.II
Poznań 1994
Biblia Tysiąclecia wyd.II
Iz 44,24

"a któż był ze Mną?" - pytanie retoryczne.

Prorocy Vocatio (za zgodą wydawcy) Vocatio Prorocy Vocatio kod.gram. (1) (2) (3) (4) (oznaczenia) Prorocy Vocatio

Iz 44,24

Prorocystr.882
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum
J 1,1-3 Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Skoro Bóg sam stworzył "niebo i ziemię", nie było z Nim nikogo (żadnego stworzenia), więc Chrystus będąc Stwórcą (Hbr 1,10), jest Bogiem (J 1,1). Należy też podkreślić, że w J 1,1 Słowo było u Boga od wieczności ("en arche") zawsze, czyli bez początku. Przed stworzeniem czegokolwiek, Słowo było, natomiast wszystko "przez Nie się stało" (J 1,3), a więc wszelkie stworzenie swój początek zawdzięcza Słowu.

W uzupełnieniu do J 1,1:

Walka na wersetyzob. Kraków 2003
Walka na wersety
str.37
Walka na wersety
str.38

Świadkowie Jehowy mają jednak inną koncepcję, dlatego dodają w swojej Biblii wyrazy pomocnicze, które jednak zmieniają sens zdania. Dopasowują ją w ten sposób do swojej nauki. Dlatego musieli dodać wyraz "pośrednictwo" oraz pomocnicze słówka "inne" (Kol 1,16-17), aby poprzeć swoją doktrynę.

Gdyby ktoś miał wątpliwości i twierdził, że Świadkowie Jehowy nie mają doktryn, to informuję, że jednak mają:

Strażnica 15 grudnia 2010
15 grudnia 2010
Strażnica 15 grudnia 2010
str.23

Warto też zatrzymać się nad Kol 1:15, ponieważ Świadkowie Jehowy lubią cytować podczas rozmów ten werset na dowód, że Jezus został rzekomo stworzony:

Kol 1,15-17

Grecko-polski Nowy Testamentstr.948

Jak poprawnie rozumieć ten werset:

Biblia Poznańskastr.480 Biblia Poznańska (wyd.III) (Poznań 1994)

Teologia św. Pawłazob. ATK Warszawa 1979
Teologia św. Pawłastr.409
Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu cz.2 zob. wyd.1999

Kol 1,16-17

Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu cz.2str.308

List do Filemona, List do Kolosan, Edycja św. Pawłazob. List do Filemona, List do Kolosan, Edycja św. Pawłazob. List do Filemona, List do Kolosan, Edycja św. Pawławyd.2006

Kol 1, 15-17

List do Filemona, List do Kolosan, Edycja św. Pawłastr.188

Kol 2, 9

List do Filemona, List do Kolosan, Edycja św. Pawłastr.255
[ Zobacz egzegezę Kol 1,15-17 i Kol 2,9]
nastepna część

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023