Czy Jezus to Archanioł Michał?

Autor: Piotr Andryszczak

Mateusza Mateusza Mateusza Mateusza Mateusza Mateusza Mateusza Mateusza Mateusza Mateusza

Kiedy Świadkowie Jehowy zaczęli wydawać pierwsze Strażnice w roku 1879:

Strażnica Nr 1 lipiec  1879 Strażnica Nr 1 lipiec  1879Strażnica Nr 1 lipiec 1879

Jezus nie był Archaniołem Michałem:

Strażnica Nr 1 lipiec  1879str.9
"Ale spodobało się Ojcu, aby w Chrystusie zamieszkała cała pełność" - "Cała pełność Boskości w ciele" - Kol 1:19 i 2:9. On jest Słowem, Prawdą, osobowym ucieleśnieniem wszystkiego, co dobre i prawdziwe i z całą pewnością Objawieniem Boga. "Słowo było z Bogiem i Słowo było Bogiem". "Słowo stało się ciałem". On przyjął naszą naturę, "postać sługi i został uczyniony na podobieństwo ludzi" Flp 2:7. Ten, o którym powiedziano: "Niech wszyscy aniołowie Boży oddają mu cześć" [co musi obejmować Michała] i "Tron Twój, o Boże, jest na wieki wieków" (Hbr 1:6.8), "pozbył się chwały, którą miał z Ojcem zanim powstał świat"; "ogołocił samego siebie"; "został uczyniony mniejszym od aniołów"; "za cierpienie śmierci, ukoronowany chwałą i czcią, aby, dzięki łasce Boga, zakosztował śmierci za każdego człowieka". Hbr 2:9" (podkr.moje)

Strażnica z listopada tego samego roku stwierdza wprost:

Strażnica listopad 1879 Nr 5Strażnica listopad 1879 Nr 5
Strażnica listopad 1879 Nr 5str.4
Tłum.: "Niech wszyscy aniołowie Boga uwielbiają go' [które musi obejmować Michała wodza aniołów, stąd Michał nie jest Synem Boga]"
Strażnica listopad 1879 Nr 5"Michał nie jest Synem Boga"

Niestety, to nauczanie nie trwało zbyt długo. Świadkowie Jehowy zmienili zdanie i w tej publikacji czytamy:

Strażnica czerwiec 1883Strażnica czerwiec 1883
Strażnica czerwiec 1883str.490 [reprint]
Tłum.: "Według naszego rozumienia, tym Wielkim Księciem - Michałem - wodzem anielskim Jehowy nie jest nikt inny, lecz uwielbiony Pan"

Świadkowie Jehowy uczyli, że archaniołów było więcej. Nawet Lucyfer był jednym z Archaniołów:

Photo-Drama Creation Photo-Drama Creationwyd.1914 Photo-Drama Creationzob.
Photo-Drama Creationstr.15
Foto Drama Stworzenia Foto Drama Stworzeniawyd.1914 Foto Drama Stworzenia Foto Drama Stworzenia
Foto Drama Stworzenia
str.15

Czyżby szatan był równy Jezusowi, skoro obaj to archaniołowie?


Stworzenie Stworzenie Stworzeniewyd.1928 Stworzenie
Stworzeniestr.17
Stworzeniestr.21

Pan Jezus pyta:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Pallottinum

Mt 16, 13-16

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Jak widzimy, żaden z Jego uczniów nie powiedział, że jest Michałem. Św. Piotr w imieniu Apostołów wyznał Bóstwo Jezusa: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». Natomiast współcześni Świadkowie Jehowy dają taką odpowiedź. Oto przykłady:

Strażnica 1987 Nr 20
1987 Nr 20
Strażnica 1987 Nr 20
str.16

Książka:

Wspaniały finał Objawienia bliskiWspaniały finał Objawienia... Wspaniały finał Objawienia bliskiwyd.1993 Wspaniały finał Objawienia bliski Wspaniały finał Objawienia bliski
Wspaniały finał Objawienia bliski Wspaniały finał Objawienia bliskistr.180 Wspaniały finał Objawienia bliskistr.180
Wspaniały finał Objawienia bliskistr.181 Wspaniały finał Objawienia bliskistr.181

Wcześniej Towarzystwo Strażnica uczyło w książce pochodzącej od samego Boga:

Dokonana TajemnicaDokonana Tajemnica Dokonana Tajemnica
wyd.1925
Dokonana Tajemnica
Watch Tower Bible 1917
Dokonana Tajemnica
Dokonana tajemnica
str.170
Dokonana tajemnica
str.171

komentując Apokalipsę (12, 7), że Michałem był papież:

Dokonana tajemnica
str.225

Natomiast we wspomnianej już książce Wspaniały finał Objawienia bliski oraz w Biblii Świadków Jehowy, dokonano zamiany rzeczownika "archanioł" na przymiotnik, aby uzasadnić, że Jezus jest archaniołem Michałem:

Wspaniały finał Objawienia bliskiWspaniały finał Objawienia... Wspaniały finał Objawienia bliskiwyd.1993 Wspaniały finał Objawienia bliski Wspaniały finał Objawienia bliski
Wspaniały finał Objawienia bliski
str.181

oraz:

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism, wyd.2001 Prowadzenie rozmów na podstawie Pism, wyd.2001 Prowadzenie rozmów na podstawie Pism, wyd.2001wyd.2001 Prowadzenie rozmów na podstawie Pism, wyd.2001
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
str.132

jeszcze tu:

Strażnica 1 kwietnia 20101 kwietnia 2010 Strażnica 1 kwietnia 2010str.19

Jezusa nie nazwano "głosem archanioła", lecz Jezus jako Pan zstąpi na głos archanioła. A to jest różnica.

1 Tes 4, 16

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Świadkowie Jehowy są zdolni nawet do tego, aby rzeczownik zamienić na przymiotnik, byleby udowodnić, że Pan Jezus nie Bogiem, lecz stworzonym archaniołem:

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2022 zob. Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 wyd.2022 PDF 1 Tes 4, 16 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2022str.1642

Wydany przez Świadków Jehowy:

Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures

1Tes 4,16

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.900

porównajmy:

Przekład Nowego Świata wyd. greckie 2017 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 zob. wyd.2022

1 Tes 4, 16

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2022 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2022str.1642
Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament Kod gram. Tablica kodów Grecko-polski Nowy Testamentwyd.2017 Grecko-polski Nowy Testament

1 Tes 4, 16

Grecko-polski Nowy Testamentstr.1104

Zobacz tabelę kodów gramatycznych, gdzie jak na dłoni widać, że "archangelu" jest rzeczownikiem, a nie przymiotnikiem.

Podobnie Świadkowie postępują w tej publikacji przyznają:

Przebudźcie się! 8 lutego 20028 lutego 2002 Przebudźcie się! 8 lutego 2002str.16 Przebudźcie się! 8 lutego 2002str.17

A jeśli w Biblii nie powiedziano wprost, iż archanioł Michał to Jezus, to co robią Świadkowie Jehowy? Zamieniają rzeczownik "archanioł" na przymiotnik. Potem śmiało mogą napisać, że Pan przemawia "głosem archanielskim". Okazuje się tutaj, że Biblię jednak można naciągnąć do głoszonej przez siebie doktryny. I efekt murowany:

Przebudźcie się! 8 lutego 2002str.17

W tej publikacji Świadkowie Jehowy powołują się na List Judy 9:

Strażnica 1 lutego 19911 lutego 1991 Strażnica 1 lutego 1991str.17

jeszcze tu:

Strażnica 1 kwietnia 20101 kwietnia 2010 Strażnica 1 kwietnia 2010str.19

Świadkowie Jehowy aby uzasadnić swoją tezę, że Michał to Jezus, dokonali manipulacji w swojej Biblii i zamienili słowo Kyrios (Pan) na słowo "Jehowa".

Porównajmy Pismo Święte BT wyd.IV z Przekładem Nowego Świata (wyd.1997):

Przekład Nowego Świata wyd. greckie 2017 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 zob. wyd.2022

Judy 9

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2022 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2022str.1701

Wydany przez Świadków Jehowy:

Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures

Judy 9

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.1055
Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament Grecko-polski Nowy Testamentwyd.2017 Grecko-polski Nowy Testament

Judy 9

Grecko-polski Nowy Testamentstr.1301

Archanioł Michał wg Jud 9 nie mógł samodzielnie rzucić wyroku potępiającego na szatana, a mógł to zrobić Jezus (Mt 4,10; 25,41; Dz 10,38; Hbr 2,14; 1 J 3,8). Widzimy więc, że Jezus i Michał to dwie różne osoby.


W tej publikacji dla uzasadnienia, że Jezus jest archaniołem Michałem, Świadkowie Jehowy cytują List do Filipian:

Strażnica 1 kwietnia 20101 kwietnia 2010 Strażnica 1 kwietnia 2010str.19

Czy takie tłumaczenie jest poprawne? Czy Bóg w niebie rozdaje stanowiska? Zobaczmy do Pisma Świętego:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Pallottinum

Flp 2, 9

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Jak się możemy przekonać, w Biblii nie ma ani słowa o "wyższym stanowisku". Świadkowie Jehowy, aby umniejszyć imię Jezusa, do tekstu dodali słowo "inne", którego brak jest w tekście oryginalnym Nowego Testamentu. Sprawdźmy:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament Grecko-polski Nowy Testamentwyd.2017 Grecko-polski Nowy Testament

Flp 2, 9

Grecko-polski Nowy Testamentstr.1061

A już absurdalnym komentarzem jest ten tekst:

Strażnica 1 kwietnia 20101 kwietnia 2010 Strażnica 1 kwietnia 2010str.19

Kontekst Flp 2, 11 mówi nam o tym, by wyznać Bóstwo Chrystusa, a nie o tym, że Jezus został wyniesiony w "charakterze naczelnego anioła":

Flp 2, 9

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

A nie jak chcą Świadkowie Jehowy: "wznowił on służbę w charakterze naczelnego anioła". Jak należy poprawnie rozumieć Kol 2, 9-11:

Biblia Jerozolimska Biblia Jerozolimska Biblia Jerozolimska
str.1653
Zobacz też:

Przebudźcie się!8 lutego 2002 Strażnica1 kwietnia 2010
Przebudźcie się!str.16 Strażnicastr.19

Pamiętajmy, że jedynym Panem i Władcą jest Jezus Chrystus:

Judy 3-4

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Wiara została raz przekazana, iż Jezus jest jedynym Władcą i Panem, a nie żadnym Archaniołem Michałem.


Już na początku chrześcijaństwa poganie patrząc z boku na chrześcijan pisali:

Chrześcijaństwo KAW Chrześcijaństwo KAW Chrześcijaństwo KAW Chrześcijaństwo KAW
Chrześcijaństwo KAWstr.27

Jak czytamy, chrześcijanie nie śpiewali hymnów do Archanioła Michała, ale do Chrystusa jako Boga. Bo taka była wiara chrześcijan.


Świadkowie Jehowy w tej publikacji napisali:

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism, wyd.2001 Prowadzenie rozmów na podstawie Pism, wyd.2001 Prowadzenie rozmów na podstawie Pism, wyd.2001wyd.2001 Prowadzenie rozmów na podstawie Pism, wyd.2001
Prowadzenie rozmów na podstawie Pismstr.132

Nie jest prawdą, że Syn Boży zanim przyszedł na ziemię był znany jako Michał. Pismo Święte nigdzie nie mówi wprost, że Jezus to ta sama osoba, co Michał. Nie jest również prawdą, że obecnie w niebie Syn Boży jest znany jako Michał. Biblia ma zupełnie inne zdanie niż Świadkowie Jehowy. Kiedy kamienowano św. Szczepana, on nie wzywał imienia Michała, lecz Jezusa; Chrześcijanie wzywają imienia Jezusa, a nie Michała; Do Ananiasza w widzeniu przemawia Pan Jezus i mówi o św. Pawle, że to on zaniesie Jego imię, a nie imię Michała; Natomiast św. Paweł wspomina, że głosi imię Chrystusa. Nic nie mówi o Michale:

Dz 7, 59-60 1 Kor 1, 2 Dz 9, 15 Rz 15, 20-21
"Tak kamienowali Szczepana, który modlił się: «Panie Jezu, przyjmij ducha mego!» A gdy osunął się na kolana, zawołał głośno: «Panie, nie poczytaj im tego grzechu!» Po tych słowach skonał." "do Kościoła Bożego w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości wespół ze wszystkimi, którzy na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, ich i naszego [Pana]." "«Idź - odpowiedział mu Pan - bo wybrałem sobie tego człowieka za narzędzie. On zaniesie imię moje do pogan i królów, i do synów Izraela." "A poczytywałem sobie za punkt honoru głosić Ewangelię jedynie tam, gdzie imię Chrystusa było jeszcze nie znane, by nie budować na fundamencie położonym przez kogo innego, lecz zgodnie z tym, co napisane: Ci, którym o Nim nie mówiono, zobaczą Go, i ci, którzy o Nim nie słyszeli, poznają Go. "

Ani słowa o tym, że Jezus Chrystus wznowił (...) służbę w charakterze naczelnego anioła, jak chce Strażnica z 1 kwietnia 2010 roku na str.19.


JEZUS MICHAŁ
„Tam bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” J 3:14; „Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem” Wj 23:20;
jedyny Władca i Pan” Jud 4; jeden z pierwszych książąt” Dn 10:13;
„Król królów i Pan panów” Ap 19:16; „wielki książę” Dn 12:1;
„Dziedzic” (Hbr 1:2), który „przyszedł do swej własności” J 1:11; „opiekun (...) narodu” Dn 12:1;
„Pan mój i Bóg mój” J 20:28; „archanioł” Jud 9;
„Objawi się (...) z aniołami swojej potęgi” 2Tes 1:7 por. Mt 13:41, 16:27, 24:31; posiada aniołów do pomocy, przeciw szatanowi i jego aniołom (Ap 12:7);
Przyjmuje hołd od ludzi (Łk 24:52, J 5:23) i „wszystkich aniołów” Hbr 1:6; jako anioł nie może przyjmować hołdu (por. Ap 19:10, 22:8-9);
„teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony” J 12:31 por. 16:11, Mt 25:41; „nie odważył się rzucić wyroku” na diabła (Jud 9);
Bóg „wszystko poddał pod jego stopy. Ponieważ zaś poddał Mu wszystko, nic nie zostawił nie poddanego Jemu” Hbr 2:8. Bóg „nie aniołom bowiem poddał przyszły świat” Hbr 2:5.
Siedmiu razem Gabriel Rafał Michał
siedmiu aniołów, którzy stoją przed Bogiem, a dano im siedem trąb” Ap 8:2 por. Tb 12:15. „Ja jestem Gabriel, który stoję przed BogiemŁk 1:19. „Ja jestem Rafał, jeden z siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat PańskiTb 12:15. „Michał, jeden z pierwszych książąt” Dn 10:13.

Zobacz też:
Mateusza Mateusza Mateusza Mateusza Mateusza Mateusza Mateusza Mateusza Mateusza Mateusza

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024