WIECZERZA PAŃSKA
Czy tak należy ją obchodzić?

Autor: Piotr Andryszczak

Świadkowie Jehowy dziwnie zachowują się podczas obchodzenia tzw. "Pamiątki". W Strażnicy:

Strażnica 15 marca 200415 marca 2004
Strażnica 15 marca 2004str.7 Strażnica 15 marca 2004str.32

Podobnie mamy też tutaj:

Strażnica 1 kwietnia 20081 kwietnia 2008 Strażnica 1 kwietnia 2008str.29

Jak widzimy, zamiast spożywać, Świadkowie Jehowy podają sobie talerzyk z rąk do rąk. A przecież powołują się na słowa Pana Jezusa:

Strażnica 15 marca 200415 marca 2004 Strażnica 15 marca 2004str.32

Skoro Jezus "polecił jeść i pić", to dlaczego wszyscy Świadkowie Jehowy tego nie czynią? Jedynie spożywa pewna grupa, tzw. pomazańcy. Gdzie jest mowa w Piśmie Świętym o podawaniu sobie z rąk do rąk podczas obchodzenia Pamiątki?


Z historii Towarzystwa Strażnica wiemy, że wszyscy Świadkowie Jehowy kiedyś spożywali:

Strażnica 1 kwietnia 19891 kwietnia 1989 Strażnica 1 kwietnia 1989str.28

Czy potrzeba było aż tyle czasu - prawie 2000 lat - by Świadkowie Jehowy zrozumieli poszczególne zagadnienia biblijne? Jak to się dzieje, że dzisiaj jedni mogą spożywać, a inni już nie mogą? Czyżby istniał jakiś podział na lepszych i gorszych, na godnych i niegodnych? Skoro opierają się na Biblii, to dziwne, iż tak długo nie byli w stanie tego pojąć, co dziś nauczają - a może tego nie ma w Biblii i potrzeba filozofii, aby dojść do takiego przekonania? Świadkowie Jehowy musieli czekać aż do roku 1952, by wyjaśnić różnicę:

Strażnica 1 kwietnia 19891 kwietnia 1989 Strażnica 1 kwietnia 1989str.28

choć Pismo Święte mówi:

Biblia Tysiącleciawyd.IV

iż wszyscy zostaliśmy powołani do "jednej nadziei":

Ef 4,4

Biblia Tysiąclecia

Skoro św. Paweł pisze o jednej nadziei, to skąd nagle w XX wieku pojawiły się dwie nadzieje i to u Świadków Jehowy? Od kogo przejęli oni taką naukę, skoro jest "jedna wiara":

Ef 4,5

Biblia Tysiąclecia

wiara ta została raz przekazana:

Judy 3

Biblia Tysiąclecia

Świadkowie Jehowy stosują też ciekawe nazewnictwo. Otóż obecnych na "Pamiątce" nazywają "obserwatorami":

Zorganizowani do spełnienia woli Jehowy
wyd.2005
Zorganizowani do spełnienia woli Jehowy
str.76

a w innym miejscu "widzami":

Bądź wola Twoja na ziemi
wyd.1964
Bądź wola Twoja na ziemi
str.169

Gdzie jest mowa w Piśmie Świętym o "obserwatorach" i "widzach"?


Czego nie należy robić na tzw. "Pamiątce" czytamy w:

Strażnica 1982 Nr 4
1982 Nr 4
Strażnica 1982 Nr 4
str.24

A może Towarzystwo uznało, że to szczególny jakiś rodzaj bałwochwalstwa (skłaniają głowy), więc trzeba było interweniować, aby wąchanie ustało?


Świadkowie Jehowy w tej publikacji zadają pytanie:

Strażnica 15 marca 2004
15 marca 2004
Strażnica 15 marca 2004
str.4

No więc jak? Czy mamy sobie podawać z rąk do rąk, jak to czynią tzw. "drugie owce" podczas "Pamiątki"? Czy jednak wszyscy zaproszeni przez Jezusa na Ucztę mają spożywać i pić? Sięgnijmy do Pisma Świętego:

Biblia Tysiącleciawyd.IV
Mk 14,22-23 Biblia Tysiąclecia Biblia Tysiąclecia Mt 26,26-27 Biblia Tysiąclecia

Podsumujmy wszystkie wypowiedzi na temat Ostatniej Wieczerzy:

"Jezus wziął chleb (...) połamał i dał uczniom, mówiąc:
Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje"
"Następnie wziął kielich (...) dał im, mówiąc:
Pijcie z niego wszyscy"
"to czyńcie na moją pamiątkę!"

Gdyby dzisiaj przybył św. Paweł na "Pamiątkę" organizowaną przez Świadków Jehowy, pewnie powiedziałby do zgromadzonych tam "obserwatorów" i "widzów":

1Kor 11,20

Biblia Tysiąclecia

A co powiedzieć o tych słowach Świadków Jehowy w:

Strażnica 1 kwietnia 20081 kwietnia 2008 Strażnica 1 kwietnia 2008str.29

Aby "obwieszczać śmierć Pana, aż przyjdzie", należy przede wszystkim spożywać, jak napisał św. Paweł:

1Kor 11,26

Biblia Tysiąclecia

a nie podawać sobie talerzyk z rąk do rąk:

Strażnica 15 marca 2004str.7 Strażnica 15 marca 2004

Świadkowie Jehowy w jednej ze swoich publikacji powołali się na m.in. na św. Ignacego:

Strażnica 1 lutego 19921 lutego 1992 Biblia Tysiącleciastr.19

który pisał:

Ojcowie Apostolscyzob.
Ojcowie ApostolscyATK Warszawa 1990

który pisał "Do Kościoła w Smyrnie":

Ojcowie Apostolscystr.90

Słowa św. Ignacego można dzisiaj zadedykować współczesnym Świadkom Jehowy. Tak, jak za tamtych czasów, tak i dzisiaj są ludzie, którzy nakaz Chrystusa omijają szerokim łukiem. Jakby się dzisiaj czuł gospodarz, który zaprasza gości na uroczystą kolację, a oni podają sobie poczęstunek z rąk do rąk mówiąc, że nie są godni, a następnie wychodzą?


Pan Jezus zaprasza nas na "Wieczerzę Pańską" mówiąc:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

J 6,53-59

Biblia Tysiąclecia

Na koniec mała dygresja. W tej publikacji Świadków Jehowy:

Czego naprawdę uczy Bibliazob. wyd.2005

czytamy:

Czego naprawdę uczy Bibliastr.208

W którym miejscu, w Biblii, Jezus wydał polecenie, by przychodzić na Wieczerzę Pańską i nie spożywać chleba i wina? W którym miejscu Pan Jezus wydał polecenie, by podczas obchodzenia Ostatniej Wieczerzy podawać sobie talerzyk i kielich z rąk do rąk?

Świadkowie Jehowy piszą o osobach z nadzieją ziemską, czyli z założenia niespożywających tzw. emblematów, a takich Pan Jezus nie przewidział, więc nie mógł ich zaprosić. Dlaczego w takim razie przychodzą? Podczas OSTATNIEJ WIECZERZY Pan Jezus nakazał spożywać wszystkim. Nie było tam żadnych obserwatorów czy widzów

1) Pan Jezus ustanowił Wieczerzę Pańską, gdzie w kameralnym gronie wszyscy spożywali chleb i wino;
2) Karol T. Russell odnośnie tego święta twierdził, by nie zapraszać obcych;
3) Teraz zaprasza się wszystkich, jak leci i w dodatku wmawia się, że to polecenie Jezusa.


Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024