Wielka Piramida a Świadkowie Jehowy

Autor: Piotr Andryszczak

piramidaPiramida w Gizie

Piramida w wolnomularstwie występuje jako symbol. Można ją spotkać na Pieczęci Iluminatów, gdzie została umieszczona m.in. na amerykańskim dolarze:

one dolar
one dolar
one dolar

Wielka Pieczęć przedstawia niedokończoną piramidę, której przednia ściana składa się z 72 kamieni murarki ułożonych w 13 warstw (13 cykli). Nie jest wykluczone, że ilość tych warstw ma również jakiś związek z liczbą stopni wtajemniczenia w Zakonie Iluminatów Weishaupta. Na dolnej warstwie umieszczono napis MDCCLXXVI oznaczający wyrażoną w cyfrach rzymskich liczbę 1776, czyli rok kiedy Adam Weishaupt ogłosił założenie swego Zakonu. Szczyt piramidy stanowi Wszystkowidzące Oko oprawione w masoński trójkąt. Nad piramidą widnieje napis "Annuit Coeptis" ("Błogosław nam w naszym przedsięwzięciu"), który także posiada 13 liter. Poniżej piramidy znajduje się zwój ze znaną dewizą Iluminatów "Novus Ordo Seclorum" ("Nowy Porządek Wieków"). Symbol Wszystkowidzącego Oka nawiązuje do egipskiego hieroglifu "złego oka", przedstawiającego Ozyrysa, który był bogiem świata podziemnego i księciem zmarłych, będąc jednocześnie postrzeganym jako naczelny bóg zła. Warto nadmienić, że w okultyzmie Ozyrys i Horus (syn Ozyrysa) są to również imiona odnoszące się do samego Szatana.

crowley

Angielski satanista Aleister Crowley, nazywający siebie "Antychrystem", "Wielką Bestią" i "Panem Nowego Eonu" w trójkątnej czapce z Wszystkowidzącym Okiem, które symbolizowało "wiedzę" i "moc" odnoszącą się do staroegipskiego boga Horusa. W okultyzmie Horus jest jednym z imion odnoszących się do samego Szatana. Crowley był także założycielem swojego magicznego zakonu Argentium Astrum ("Srebrna Gwiazda").


symbol symbol symbol

Symbol używany przez wolnomularski Zakon Templariuszy (zwany także "Rycerzami świątyni") możemy również zobaczyć w publikacjach Towarzystwa Strażnica w jej początkowej fazie. Jest to emblemat przedstawiający krzyż i koronę:

Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego
zob.
wyd.1995
Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego
str.200
Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego
str.576

Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego
str.724

Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego
zob.

Oprócz krzyża i korony na głównej stronie tytułowej Strażnicy, z prawej strony, paraduje symbol największej obediencji Zakonu Templariuszy w Stanach Zjednoczonych "Grand Encampment". Należy też zwrócić uwagę na przedstawiany wschód słońca. Jego symbolika jest rodzima dla wolnomularstwa:

symbol symbol

Jedna z książek wydana przez Towarzystwo Strażnica:

Miliony z obecnie żyjących nie umrą!wyd.ang.1920 Miliony z obecnie żyjących nie umrą!wyd.pol. 1920 Miliony z obecnie żyjących nie umrą!wyd.pol. 1920

Zastanawiający jest również fakt, że wolnomularski znak skrzydeł Amona-Ra, egipskiego boga słońca, stanowił szczególny emblemat na okładkach książek (również w swoich pismach, rozprawach) założyciela Świadków Jehowy, Karola Russella:

Russell Przyjdź królestwo Twojezob. Przyjdź królestwo Twojewyd.1919
Przyjdź królestwo Twoje
Ilustrowany Leksykon Symboli Ilustrowany Leksykon SymboliWyd. 2017 Ilustrowany Leksykon Symboli
Ilustrowany Leksykon Symbolistr.212
Ilustrowany Leksykon Symbolistr.213

Myśl badacką (skrzydełka) po rozłamie Badaczy Pisma Świętego przejął Paul S. L. Johnson wydając książkę:

Merariismzob. Merariismwyd.1938 Merariismzob.
Merariism

Karol Russell w książce Boski Plan Wieków przedstawił wykres przedstawiający związek historii ludzkości z Wielką Piramidą w Gizie:

Boski Plan Wiekówzob. Boski Plan Wiekówwyd.pol 1919 Boski Plan Wiekówzob.
Boski Plan Wieków

o czym przypomina:

Strażnica 1 stycznia 2000
1 stycznia 2000
Strażnica 1 stycznia 2000
str.9
Strażnica 1 stycznia 2000
str.10

Świadkowie Jehowy nauczają dziś o demonicznym i diabelskim pochodzeniu piramidy Cheopsa: "nie pozostaje nam nic innego jak wniosek, że musiała być wzniesiona raczej przy pomocy siły demonicznej niż przez czynną moc Jehowy Boga" (Strażnica 1961, Nr 5 str.14). Nasuwa się więc pytanie. Czy Russell, Rutherford oraz członkowie Towarzystwa Strażnica nauczający kiedyś o niej, byli przez kilkadziesiąt lat pod wpływem demonów? Jak to rozumieć?

Strażnica Nr 12 1957
Nr 12 1957
Strażnica Nr 12 1957
str.12

Teraz to już pozostała "kupa kamieni w Egipcie":

Światło Światło
Światło wyd.1930
Światło
Tom 2
Światłostr.302

Przypomnijmy nauczanie Towarzystwa Strażnica o Wielkiej Piramidzie:

Fotodrama Stworzenia
FOTODRAMA STWORZENIA
Fotodrama Stworzenia
wyd.1914
Fotodrama Stworzenia Fotodrama Stworzenia
Fotodrama Stworzeniastr.25
Złoty Wiek 1926 Nr 24
1926 Nr 24
Złoty Wiek 1926 Nr 24
str.383
Złoty Wiek 1926 Nr 24
str.383
Złoty Wiek 1926 Nr 24
str.383
Przyjdź królestwo Twoje
zob.
Przyjdź królestwo Twoje
wyd.1919
Przyjdź królestwo Twoje
str.387
Przyjdź królestwo Twoje
str.357
Przyjdź królestwo Twoje
str.359
Przyjdź królestwo Twoje
str.361
Przyjdź królestwo Twoje
str.362

Nadszedł czas
zob.
Nadszedł czas
wyd.1920
Nadszedł czasstr.416

Co Piramida potwierdzała z ówczesnych i niektórych dzisiejszych nauk Towarzystwa Strażnica?

Dokonana Tajemnica
Dokonana Tajemnica
wyd.1925
Dokonana Tajemnica
Watch Tower Bible
Dokonana tajemnicastr.68
Dokonana tajemnicastr.269
Dokonana tajemnicastr.287

Ucisk świata Ucisk świata
wyd.1923
Ucisk światastr.29

Strażnica 1925 Nr 121925 Nr 12
Strażnica 1925 Nr 12str.180

„Gdy Józef dostał się do Egiptu, wielka Piramida Gizech była już zbudowaną około 200 lat. Stała ona w całej swej starodawnej piękności; kamienie jej były polerowane tak, że oddawały blask słoneczny jako zwierciadło. Mało sobie Józef zdawał z tego sprawę, że Jehowa już dawno wyrysował Swój Plan w tejże piramidzie na błogosławienie wszystkich rodzajów ziemi; przez Jednego, który dopiero miał przyjść a Józef miał odegrać pantominę onego, który przyjść ma. Ani Józef wiedział o tem, że nawet daty wielu wypadków były tam już ustalone przez Jehowę, i zarekordowane w tej wielkiej piramidzie. Owe dowody tam były a dziś podobny do sfinksa kamień stoi jako świadek Jehowy, objawia skryte skarby swoje. One w zupełności zgadzają się z Pismem Św.” (Złoty Wiek 01.11 1927 s. 533 [ang. 23.03 1927 s. 410]).

Ciekawą rzeczą jest, że w jednym roku funkcjonują dwie sprzeczne ze sobą nauki o Piramidzie. Książka Proroctwo neguje naukę o Piramidzie, choć przyznaje, że wcześniej uczono o niej:

Proroctwo Proroctwo Proroctwo
wyd.1929
Proroctwostr.219

Natomiast książka Harfa Boża wydana również w roku 1929, w tym samym czasie co Proroctwo uczyła, dla odmiany:

Harfa Bożazob. Harfa Bożawyd.1929 Harfa Boża
zob.
Harfa Bożastr.194

Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego
zob.
wyd.1995
Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego
str.201

Podsumowując nauczanie Świadków Jehowy o Wielkiej Piramidzie, należy wspomnieć, iż na nagrobku Karola Russella umieszczono napis: "THE LAODICEAN MESSENGER" (Posłaniec Laodycejski, zob. Ap 3,14). Obok stoi miniatura piramidy Cheopsa:

pomnik piramida
foto foto foto foto
foto foto foto foto
foto foto foto foto
(zdjęcia dzięki uprzejmości Mirka)

Dziwnym trafem Świadkowie Jehowy "zapomnieli" wspomnieć o piramidzie w swojej książce Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego:

Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego
zob.
wyd.1995
Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego
str.64

Może chcieli ukryć fakt, iż stoi tam "pomnik demonizmu"?

Strażnica Nr 12 1957
Nr 12 1957
Strażnica Nr 12 1957
str.12

Choć wcześniej widok piramidy na grobie był wart upamiętnienia w rocznicę śmierci Pastora:

Strażnica 1922 Nr 1
1922 Nr 1
Strażnica 1922 Nr 1
str.3
Zobacz też:

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023