"Podawajcie jeden drugiemu"

Autor: Piotr Andryszczak

Świadkowie Jehowy w Przekładzie Nowego Świata:

Przekład Nowego Świata wyd.1997

Łk 22,17

Przekład Nowego Świata Przekład Nowego Światastr.1325 str.1326

Czy takie tłumaczenie jest zgodne z tekstem oryginalnym? Czy może jest "zabarwione" doktrynalnie? Przy omawianiu tego wersetu należy wspomnieć, iż Świadkowie Jehowy co roku obchodzą tzw. Pamiątkę, na której nie wszyscy spożywają tzw. "emblematy", zdecydowana większość podaje talerzyk jeden drugiemu:

Strażnica 15 marca 200415 marca 2004
Strażnica 15 marca 2004str.7
Strażnica 15 marca 2004str.32

Pan Jezus dając kielich Apostołom podczas Ostatniej Wieczerzy powiedział:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

Mt 26-26-27

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

a Świadkowie Jehowy (tzw. "drugie owce") nie piją, tylko podają sobie kielich jeden drugiemu:

Strażnica 8 marca 20028 marca 2002
Strażnica 8 marca 2002str.32

Świadkom Jehowy potrzebne jest te słowo - podawajcie - dla uzasadnienia swoich czynności, a więc Biblię dostosowali do swego postępowania, a nie odwrotnie. Dlatego też w Przekładzie Nowego Świata mamy taką, a nie inną wersję. Przypomnijmy:

Łk 22,17

Przekład Nowego Świata Przekład Nowego Światastr.1325 str.1326

Czytający PNŚ Świadek Jehowy znajdzie właśnie uzasadnienie takiej praktyki. Zobaczmy jak w rzeczywistości wygląda werset z Łk 22,17. Sprawdźmy w tekście greckim Nowego Testamentu:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Łk 22,17

Grecko-polski Nowy Testamentstr.370

Takie tłumaczenie potwierdza również:

Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

Łk 22,17

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.381
Słownik angielsko-polskiWarszawa 1973
Słownik angielsko-polskistr.79
Wielki Słownik Grecko-Polski (za zgodą wydawcy) Vocatio Wielki Słownik Grecko-Polski Vocatio Wielki Słownik Grecko-Polskizob. Wielki Słownik Grecko-Polskiwyd.1994
Wielki Słownik Grecko-Polski Vocatiostr.130

O "rozdzielaniu" możemy przeczytać w najstarszym opisie Eucharystii, a pochodzącym z II w. po Chr.:

Dialog z Żydem Tryfonemwyd.1926
Apologia I, 67:3-5
Dialog z Żydem Tryfonemstr.77
Rozdawanie i rozdzielanie nie miało na celu podawanie sobie z rąk do rąk, ale po to, by spożywać i w ten sposób dostąpić zbawienia:
Biblia TysiąceciaJ 6,54

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021