Kiedy C. T. Russell wydał „Cel i sposób powrotu naszego Pana”?

Autor: Włodzimierz Bednarski

Kiedy C. T. Russell wydał „Cel i sposób powrotu naszego Pana”?

Prawdopodobnie pierwszą publikacją, którą wydał C. T. Russell (1852-1916), prezes Towarzystwa Strażnica (od 1884 r.), była napisana po angielsku broszura pt. The Object and Manner of Our Lord’s Return, co na język polski tłumaczy organizacja ta na Cel i sposób powrotu naszego Pana, lub „Cel i Sposób Przyjścia naszego Pana” („Dokonana Tajemnica” 1925 s. 430).

O ile z innymi publikacjami swego prezesa Świadkowie Jehowy nie mają problemów, jeśli chodzi o lata ich wydania, to wymieniona broszura sprawia im wiele kłopotów. Towarzystwo Strażnica w tym wypadku podaje kilka dat: 1873, ok. 1875, 1877, 1878 i 1881. Nie będziemy tu orzekać, która z nich jest właściwa, bo to problem tej organizacji, a nie nasz. My jedynie przedstawimy zainteresowanym te różne lata, aby każdy sam mógł ewentualnie wyciągnąć jakieś wnioski i ‘wyznaczyć’ odpowiedni rok dla powstania tej publikacji.

 

Jednak aby ułatwić zrozumienie tego problemu, warto nadmienić, że i badacze Pisma Świętego i epifaniści różnie datują powstanie tej broszury, choć podobno w niej podany jest rok 1877. Oto cytat z czasopisma „Stowarzyszenia Badaczy Pisma Świętego”, z historycznego artykułu pt. „Od brata Millera do brata Russella okres od 1818-1874 roku” (autor J. Skorupiński):

„Brat Johnson [epifanista] w epifanicznym tomie 9 pt. ‘Posłannik Parouzji’, na str. 48 (w języku francuskim), napisał, że było to w roku 1875. Jest pewnym, że brat Russell dał wydrukować i wydać tę broszurkę w 1877 r. przez Barboura, ale nie wiemy w jakim miesiącu. Ja mam fotokopię tej broszurki w języku angielskim. Data wydania - rok 1877. Możliwym jest, że brat Russell napisał tę broszurkę nieco wcześniej przed rokiem 1877, ale chyba dopiero po zapoznaniu się z Barbourem w 1876 r., ponieważ w tej broszurce wspomina on o chronologii i prosi, aby w tej sprawie skontaktować się z Barbourem” („Świt Królestwa Bożego i wtórej obecności Jezusa Chrystusa” Nr 3, 1987 s. 36).

 

Po tym wprowadzeniu przedstawiamy liczne daty i cytaty Towarzystwa Strażnica na temat wydania omawianej broszury. Nadmieniamy, że nie przytaczamy tu publikacji, które nie wymieniają daty jej powstania, bo i takie istnieją (np. „Wykwalifikowani do służby kaznodziejskiej” 1957 t. IV, s. 46).

 

Rok 1873

„W 1873 roku 21-letni C. T. Russell szczerze pragnąc przeciwdziałać takim błędnym naukom, napisał i wydał na własny koszt broszurę zatytułowaną ‘The Object and Manner of Our Lord’s Return’ (Cel i sposób powrotu naszego Pana)” („Dzieje Świadków Jehowy w czasach nowożytnych. Stany Zjednoczone Ameryki. Na podstawie Rocznika Świadków Jehowy na rok 1975” s. 5);

 

1873, The Object and Manner of Our Lord’s Return. (Watchtower Publications Index 1930-1985 1986, hasło ‘Watch Tower Publications’ s. 916).

 

Patrz też 1975 Yearbook of Jehovah’s Witnesses s. 36; Centennial of the Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania 1984 s. 4.

 

Rok 1875

„Około r. 1875, kiedy uważnie i z modlitwą badał Pismo Święte, został przekonany o wtórej obecności Pana, i napisał dzieło pod tytułem ‘Cel i Sposób Powrotu Naszego Pana’” („Harfa Boża” 1921 s. 246).

 

Patrz też „Harfa Boża” 1924 i 1929 s. 246.

 

Rok 1877

„w roku 1877 w drukarni Zwiastuna wydał broszurę Cel i sposób powrotu naszego Pana” („Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego” 1995 s. 575; por. s. 47, 132, 557, 718);

 

1877, (...) Russell publikuje Cel i sposób powrotu naszego Pana” („Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 1986-2000” 2003 s. 93).

 

Patrz też Strażnica Nr 9, 1999 s. 8; „Nasza Służba Królestwa” Nr 12, 1997 s. 6.

 

Rok 1878

The same year, 1881, is prophetically marked as the time for the final withdrawal of favor from the churches, a favor which had begun to be withdrawn in 1878the year in which the clergy were cast off as representatives of the Divine Word, and when Pastor Russell began his work by the publication of 50,000 copies of "0bject and Manner of the Lord's Return." In 1878 the stewardship of the things of God, the teaching of Bible truths, was taken from the clergy, unfaithful to their agelong stewardship, and given to Pastor Russell. (ang. „Dokonana Tajemnica” 1917 s. 386-387).

 

Patrz też ang. „Dokonana Tajemnica” 1918 i 1926 s. 386-387.

 

Rok 1881

„Tegoż samego roku 1881, według proroctw, nastąpiło odrzucenie kleru, jako przedstawicielstwa Słowa Bożego, a Pastor Russell rozpoczął swoją pracę wydaniem nakładu 50,000 broszur p.t.: ‘Cel i Sposób Przyjścia naszego Pana’.” („Dokonana Tajemnica” 1925 s. 430).

 

Patrz też „Księga Prorocka Ezechiela” 1919 (komentarz do Ez 3:16); „Dokonana Tajemnica” 1923 s. 430; „Dokonana Tajemnica” ok. 1926 s. 137.

Por. sugestia o latach 80-tych XIX wieku w ang. „Nasza Służba Królestwa” Nr 12, 1980 s. 3.

 

Nasuwa się tu też pytanie. Czyż nie lepiej było Towarzystwu Strażnica po prostu zaglądnąć do tej broszury, jak to zrobił cytowany badacz Pisma Świętego J. Skorupiński, niż podawać przez wiele lat najróżniejsze daty powstania tej publikacji?

Wydaje się jednak, że od roku 1995 (w ang. 1993) organizacja ta przyjęła ostatecznie rok 1877 i za nim się obecnie opowiada.

Ciekawostką jest też fakt, że jeszcze w roku 1986 angielski skorowidz Watchtower Publications Index 1930-1985 (1986), pod hasłem Publikacje Towarzystwa Strażnica (Watch Tower Publications) wymieniał broszurę pt. The Object and Manner of Our Lord’s Return (s. 916). Później organizacja ta wycofała się z tego i w kolejnych skorowidzach ta publikacja już nie widnieje jako wydana przez nią. Dlaczego? Otóż dlatego, że nie była ona opublikowana przez Towarzystwo Strażnica, lecz, jak sami Świadkowie Jehowy podali, w „oficynie wydawniczej Zwiastuna Poranka w Rochesterze” („Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego” 1995 s. 718). Czyżby ktoś zwrócił im uwagę na samowolne przywłaszczanie sobie publikacji, której nie wydali?

Warto też nadmienić, że dziś w Polsce wielu Świadków Jehowy ma problemy z określeniem dat powstania niektórych ich broszur, książek i Strażnic (z lat 1939-1988), gdyż nie posiadają one dat wydania, ale to już zupełnie inna sprawa.


Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2019