Wymarłe Ciało Kierownicze z „pokolenia roku 1914”

Autor: Włodzimierz Bednarski

Wymarłe Ciało Kierownicze z „pokolenia roku 1914”

   Towarzystwo Strażnica w wydanej w roku 1995 książce pt. „Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego” na stronie 116 przedstawiło fotografie 12 członków Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy. Liczba ta ma zapewne na pierwszy rzut oka kojarzyć się czytelnikom z dwunastoma Apostołami Jezusa Chrystusa.

Jednak w czasie gdy wydano wspomnianą  książkę w języku angielskim, to znaczy w roku 1993, Ciało Kierownicze nie zawierało 12 członków, ale liczyło 11 osób. Można się o tym przekonać zaglądając na stronę 111, gdzie napisano, że jeden z nich, to znaczy F. Franz, „Umarł 22 grudnia 1992 roku, mając 99 lat” („Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego” 1995 [ang. 1993]). On natomiast widnieje na fotografii jako jeden z dwunastu. Jasne staje się więc dlaczego ukazano na zdjęciach stan Ciała Kierowniczego ze stycznia 1992 roku. Chodziło tu o liczbę dwunastu ‘następców’ Apostołów, bo omawiana książka do dziś (2011 r.) jest oficjalnym podręcznikiem ukazującym historię Towarzystwa Strażnica i Świadków Jehowy. Jeśli w nim organizacja ta zdążyła zamieścić informację o śmierci F. Franza, to i by zapewne mogła nie zamieszczać jego fotografii, chyba że zależało jej by on dopełniał dwunastkę.

   Ale to nie wszystko, gdyż w roku 1994 zmarł kolejny członek Ciała Kierowniczego, to znaczy G. Gangas (patrz Strażnica Nr 23, 1994 s. 31), a jednak w polskiej edycji omawianej książki, wydanej w roku 1995, również on widnieje na fotografii przedstawiającej dwunastu członków tego gremium. Widocznie Towarzystwu Strażnica bardzo zależało aby ta liczba ‘apostolska’ zapadała w pamięć Świadków Jehowy.

Większość z ukazanych na fotografiach mężczyzn urodziło się przed rokiem 1914 i należeli oni do pokolenia Świadków Jehowy, które miało doczekać „Nowego Świata”, a wcześniej związanego z nim Armagedonu.

   Przypomnijmy słowa Towarzystwa Strażnica z tym związane, opublikowane w roku 1991:

   „Zanim ostatni członkowie pokolenia, które żyło w roku 1914, zejdą ze sceny wydarzeń światowych, rozegrają się wszystkie przepowiedziane wydarzenia włącznie z »wielkim uciskiem«, w którym dobiegnie kresu obecny zły świat (Mat. 24:21, 22, 34)” („Prowadzenie rozmów na podstawie Pism” 1991 s. 72 [w edycji z 2001 roku zmieniono to zdanie!]).

 

   W roku 2010 zmarło dwóch ostatnich członków z powyższego gremium, których fotografie zamieszczono w podręczniku Świadków Jehowy. Był to T. Jaracz (ur. 1925) i J. Barr (ur. 1913). Oczywiście gdy poszczególni członkowie Ciała Kierowniczego wymierali, to dobierano w ich miejsce kolejnych młodszych mężczyzn (7 osób) i zapewne znów niedługo wybrani będą następni. Chociaż w listopadzie 1995 roku ich poprzednicy odwołali swą naukę, że zanim przeminie „pokolenie roku 1914” nastąpi ‘koniec’, to jednak my mogliśmy na własne oczy doświadczyć tego, jak wymierało ‘to pokolenie’ i jak fałszywe okazało się proroctwo Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy.

   A przecież jeszcze w listopadzie 1994 roku, wszystkich Świadków Jehowy, uczono w artykule pt. Prawdziwe znaczenie roku 1914 następująco:

   „Ów czas końca ma jednak trwać stosunkowo krótko - mniej więcej tyle, ile życie jednego pokolenia (Łukasza 21:31, 32). Okoliczność, że od roku 1914 minęło już 80 lat, nasuwa wniosek, iż niebawem doczekamy się wyzwolenia za sprawą Królestwa Bożego” (Przebudźcie się! Nr 11, 1994 s. 26).

 

   Później (w 1997 r.), już po odwołaniu tej nauki, Towarzystwo Strażnica tak oto wspomniało swe wcześniejsze oczekiwania:

„Równie szczere intencje przyświecały nowożytnym sługom Bożym, którzy na podstawie tego, co Jezus powiedział o »pokoleniu«, próbowali obliczyć jakiś konkretny czas, wychodząc od roku 1914. Rozumowano na przykład, że skoro pokolenie może żyć 70 lub 80 lat, a ludzie należący do »tego pokolenia« musieli być w takim wieku, żeby pojąć znaczenie I wojny światowej oraz innych wydarzeń, to możemy obliczyć, ile mniej więcej zostało nam do końca” (Strażnica Nr 11, 1997 s. 28).

 

Całkiem niedawno, to znaczy 15 kwietnia 2010 roku, organizacja Świadków Jehowy znowu ‘zaktualizowała’ swoją wykładnię o „tym pokoleniu”, starając się w pewien sposób określić jego długość (patrz Strażnica 15.04 2010 s. 10-11). Jest to jakby zsumowanie dawnego okresu „pokolenia roku 1914” (ale dotyczącego tylko pomazańców), z czasem życia dzisiejszych (młodszych) pomazańców Świadków Jehowy. W trakcie tego nowego periodu ma nastąpić ‘koniec’.

   W każdym razie w roku 2010, gdy zmieniono tę naukę, jeden ze wspomnianych członków Ciała Kierowniczego, niedługo przed swą śmiercią, wypowiedział się na omawiany temat następująco:

   „Brat Barr podkreślił, że owo zgromadzanie [synów królestwa] nie będzie trwać w nieskończoność. Nawiązał do Ewangelii według Mateusza 24:34: »To pokolenie na pewno nie przeminie, dopóki się to wszystko nie stanie«. Dwukrotnie przeczytał następujące wyjaśnienie: »Jezusowi najwyraźniej chodziło o to, że życie pomazańców przebywających na ziemi, gdy w roku 1914 zaczął być widoczny znak, miało się częściowo pokrywać z życiem innych pomazańców, którzy zobaczą rozpoczęcie się wielkiego ucisku«. Nie wiemy dokładnie, jak długo ma trwać »to pokolenie«, ale składa się ono właśnie ze wspomnianych dwóch grup pomazańców. Chociaż chrześcijanie ci są w różnym wieku, obie grupy tworzące »to pokolenie« przez jakiś okres »dni ostatnich« żyją jednocześnie. To bardzo pokrzepiające, że grono młodszych pomazańców - żyjących przez pewien czas razem ze starszymi pomazańcami, którzy dostrzegli znak widoczny od roku 1914 – nie umrze przed nastaniem wielkiego ucisku” (Strażnica 15.06 2010 s. 5).

 

   Widać z powyższego, że Towarzystwo Strażnica dało sobie wiele lat zapasu do nastania Armagedonu, gdyż obecnie przybywa „młodych pomazańców” wśród Świadków Jehowy, bo nadal są oni powoływani do tej klasy, jak wynika z jednej z publikacji z roku 2007:

   „Najwyraźniej więc nie można ustalić konkretnej daty, kiedy Bóg przestanie powoływać chrześcijan do życia w niebie” (Strażnica Nr 9, 2007 s. 31).

 

W każdym razie te przybliżone wyznaczenie daty ‘końca’ zapewne zadziała mobilizująco na szeregowych głosicieli, którzy znów będą mogli ‘odliczać czas’ do nastania Armagedonu.

   Aby przybliżyć zainteresowanym sylwetki wymarłych członków Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy zamieszczamy ich nazwiska i daty urodzenia oraz śmierci. Wraz z nimi wymieniamy w tabeli młodych ich następców.

Zmarli członkowie Ciała Kierowniczego Żyjący członkowie Ciała Kierowniczego
F. Franz (1893-1992) - 99 lat.
Gangas (1896-1994) - 98 lat.
Booth (1903-1996) - 93 lata.
Barry (1916-1999) - 83 lata.
Klein (1906-2001) - 95 lat.
Swingle (1910-2001) - 91 lat.
Henschel (1920-2003) - 83 lata.
Schroeder (1911-2006) - 95 lat.
Sydlik (1919-2006) - 87 lat.
Barber (1905-2007) - 102 lata.
Jaracz (1925-2010) - 85 lat.
Barr (1913-2010) - 97 lat.
Pierce (ur. 1934) - od 1999 r.
Herd (ur. 1935) - od 1999 r.
Losch (ur. 1941) - od 1994 r.
Splane (ur. 1944) - od 1999 r.
Lett (ur. 1949) - od 1999 r.
Morris (ur. 1950) - od 2005 r.
Jackson (ur. 1955) - od 2005 r.

   Po przyglądnięciu się datom śmierci poszczególnych członków Ciała Kierowniczego można zauważyć, że naukę o „pokoleniu roku 1914” odrzuciła ta organizacja (w 1995 r.), gdy tylko dwaj z nich zmarli (1992 i 1994 r.). Nie czekano ze zmianą wykładni dłużej, chociaż kolejnych dziesięciu namaszczeńców wymierało przez okres następnych 15 lat. Ale gdy już zostało ich tylko dwóch, wtedy zmieniono ponownie wykładnię i stwierdzono, że ‘to pokolenie’, to jakby suma lat „dwóch grup pomazańców”, starszych i młodszych (patrz powyżej). Dziś, gdy nie ma już na świecie żadnego z grona „starszych pomazańców” z Ciała Kierowniczego (z pokolenia roku 1914), a zostali jedynie „młodsi pomazańcy”, pozostał więc Świadkom Jehowy już tylko okres jednego „pokolenia” zanim nastanie Armagedon.

 

Na zakończenie podajemy spis publikacji, które zamieszczają życiorysy zmarłych członków Ciała Kierowniczego z lat 1992-2010:

F. Franz - Strażnice: Rok CVIII [1987] Nr 18 s. 20-27; Nr 6, 1993 s. 31-32; „Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego” 1995 s. 111.

Gangas - ang. Strażnica 15.10 1966 s. 636-639; Strażnica Nr 23, 1994 s. 31.

Barry - ang. Strażnica 15.09 1960 s. 552-556; Strażnica Nr 19, 1999 s. 16-17.

Booth - Strażnice: Rok CV [1984] Nr 21 s. 18-24; Nr 12, 1996 s. 32.

Klein - Strażnice: Rok CVI [1985] Nr 14 s. 21-28; Nr 9, 2001 s. 31.

Swingle - Strażnica Nr 13, 2001 s. 31.

Henschel - Strażnica Nr 16, 2003 s. 31.

Schroeder - Strażnice: Rok CIX [1988] Nr 12 s. 19-26; Nr 18, 2006 s. 31.

Sydlik - Strażnice Rok CVII [1986] Nr 1 s. 21-26; Nr 1, 2007 s. 8.

Barber - ang. Strażnica 15.08 1982 s. 10-14; Strażnica Nr 20, 2007 s. 31.

Jaracz – Strażnica 15.11 2010 s. 23.

Barr - Strażnica Rok CVIII [1987] Nr 21 s. 23-28; Strażnica 15.05 2011 s. 6.

 

   W roku 2010 zmarł też Raymond Franz (ur. 1922), były członek Ciała Kierowniczego (w latach 1971-1980), a zarazem bratanek F. Franza, prezesa Towarzystwa Strażnica w latach 1977-1992. On wielokrotnie w swojej książce pt. „Kryzys Sumienia” (2006) wspomina wymienianych członków gremium Świadków Jehowy oraz kilku ich poprzedników (np. Rutherforda, Knorra). Warto więc uzupełnić swoją wiedzę o Ciele Kierowniczym, sięgając do wspomnień Raymonda Franza.

 

   Szerzej o wcześniejszych zmianach w Ciele Kierowniczym patrz mój artykuł pt. Zarząd Towarzystwa Strażnica i Ciało Kierownicze (https://piotrandryszczak.pl/). Zaś o Raymondzie Franzu patrz mój artykuł pt. Raymond Franz były członek Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy czy ‘uzurpator’?


Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2019