Świadkowie Jehowy "apolityczni" w "Bądź wola Twoja na ziemi"?

Autor: Włodzimierz Bednarski

Świadkowie Jehowy „apolityczni”
w „Bądź wola Twoja na ziemi”?

 

Świadkowie Jehowy bardzo często podkreślają, że są „neutralni” i „apolityczni”. Przykładowo każda Strażnica (od numeru 13, 1988 r. do dziś) na s. 2 zawiera wypowiedź: „Pismo to jest całkowicie apolityczne...”. Czy jest to prawda? Otóż nie, bo Towarzystwo Strażnica często krytykuje różne formy sprawowania władzy w historii świata (np. cykl w Przebudźcie się! z lat 1990-1), nazywając też bestiami różne organizacje (Liga Narodów, ONZ) czy kraje (USA, ZSRR, Anglia).

Oto przykłady:

Strażnica Nr 9, 1999 s. 15: „Liga Narodów(...) jest (...) tworem Szatana i obrzydliwością w oczach Bożych”.

„Proroctwo” 1929 (s. 98): „mamidło, zwane Ligą Narodów, dziecię diabła”.

„Wspaniały finał Objawienia bliski!” (s. 248): „O...N...Z... jest rzeczywiście bluźnierczą imitacją mesjańskiego Królestwa Bożego...”.

„Proroctwo Izajasza światłem dla całej ludzkości” t. 1 (s. 153): „Bestia ta przedstawia O... N... Z...”.

Strażnica Nr 18, 1988 s. 6 nazywa rządy „zezwierzęciałymi ziemskimi potęgami politycznymi”.

Przy tych swych poglądach Towarzystwo Strażnica stosuje pewną przebiegłość. Przykładowo jeśli już przeprowadza pewne dowodzenia to powinny być one jednolite dla wszystkich Świadków Jehowy, nawet narażając się na prześladowania. Tak jednak nie jest. Oto przykład:

W 1958 r. Towarystwo Strażnica wydało książkę pt. „Bądź wola Twoja na ziemi”, będącą ich komentarzem do Księgi Daniela. W języku polskim ukazały się dwie wersje (!) tej ksiażki: krajowa (wyd. 1961) i polonijna (wyd. 1964). Okazuje się, że w edycji polonijnej znajduje się wiele wypowiedzi przeciwko ZSRR, których brak w wersji krajowej. Dziwne to, bo przecież ta krajowa była wydana w ukrytej drukarni, a więc też nie podlegała cenzurze. Można wnioskować, że polscy Świadkowie Jehowy w USA czuli się bezpieczni, a krajowi ze strachu przed prześladowaniem, czy aby nie drażnić władz, okroili książkę. Jest to istne wyrachowanie polityczne, tym bardziej, że książka zajmuje się też komentowaniem politycznych zagrywek USA, Niemiec i ZSRR i innych państw.

Ciekawe też, że w wersji krajowej stosuje się najczęściej określenie ZSRR czy Związek Radziecki, a w polonijnej komunistyczna Rosja!

Edycja polonijna nazywa wprost „królem północy” Rosję czy ZSRR , natomiast wersja krajowa raczej unika tego.

Edycja polonijna nazywa kraje zachodnie „demokratycznymi”, czego wersja krajowa unika.

Edycja polonijna w „Spisie przedmiotów” („Skorowidz rzeczowy”) na końcu książki zawiera hasła: „Komunizm” i „Rosja Sowiecka” oraz odsyłacze do poszczególnych stron, co wersja krajowa pomija.

Wersja krajowa została w rozdziale 11 pozbawiona czterech paragrafów (krajowa ma 72 paragrafy; polonijna ma 76 paragrafów [w krajowej usunięto treść paragrafów: 27, 51, 55, 66 i z tego powodu od paragrafu 27 treść i numeracja w obu wersjach nie pokrywa się]), jeden bardzo skrócono (paragraf 50), a i w innych pozmieniano wiele! Nadmieniam, że edycja polonijna pokrywa się treścią z wersją angielską.

Nie sposób porównując prześledzić całej treści obu wersji, ale zestawmy najbardziej charakterystyczne zmiany i opuszczenia dokonane przez krajowych Świadków Jehowy w rozdziale 11 ich książki.

„Bądź wola Twoja na ziemi”edycja polonijna „Bądź wola Twoja na ziemi”edycja krajowa
par. 18 „cesarz Wilhelm, chcąc osłabić i rozbić wojska rosyjskie, wysłał ze Szwajcarii do Rosji przez Niemcy i Szwecję Mikołaja Lenina, w celu rozszerzenia bolszewizmu, czyli komunizmu
„Taką strategią wojenną król północy dopomógł sprawie komunizmu światowego
par. 18 „cesarz Wilhelm chcąc osłabić i rozbić wojska rosyjskie, umożliwił Mikołajowi Leninowi przedostanie się ze Szwajcarii do Rosji przez Niemcy i Szwecję”

„Taką strategią wojenną król północy przysłużył się sprawie ateizmu światowego”
par. 24 „Król północy dopomógł komunizmowi światowemu już w roku 1917, kiedy rewolucjonista Lenin wracał z wygnania w Szwajcarii z powrotem do Rosji pod bezpieczną ochroną cesarza Wilhelma.
Komuniści objęli wówczas rządy nad Rosją i utworzyli Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich z jego totalistycznym rządem i dyktaturą
par. 24 „Król północy wyświadczył przysługę ateizmowi światowemu już w roku 1917, kiedy rewolucjonista Lenin wracał z wygnania w Szwajcarii z powrotem do Rosji.

W Rosji utworzono wówczas Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich”
par. 25 „W sierpniu 1939 roku Anglia i Francja prowadziły rokowania z rządem komunistycznym, aż tu nagle zdarzyło się coś, co nazwano ‘zdradą demokracji zachodnich’.”
„Następnie dnia 17 września, rząd komunistyczny wydał swym wojskom rozkaz wkroczenia do Polski z drugiej strony.
Pięć dni później nazistowskie Niemcy i komunistyczny Związek Radziecki ogłosiły uzgodnioną, biegnącą przez terytorium Polski linię graniczną, rozdzielającą zagrabione obszary.
Po dwóch miesiącach Rosja Radziecka zaatakowała Finlandię i w związku z tym była pierwszym członkiem Ligi Narodów, który został z niej usunięty”
par. 25 „W sierpniu 1939 roku Anglia i Francja prowadziły rokowania z rządem radzieckim, aż tu nagle sprawy przybrały nieprzewidzialny obrót
„Następnie, dnia 17 września, wojska radzieckie wkroczyły do Polski z drugiej strony.

Pięć dni później Niemcy i Związek Radziecki ogłosiły uzgodnioną, biegnącą przez terytorium Polski linię graniczną.

Po dwóch miesiącach wybuchła wojna między Związkiem Radzieckim a Finlandią i w tym czasie Związek Radziecki został usunięty z Ligi Narodów”
par. 26 „Przez blisko dwa lata komunistyczna Rosja pozostawała sprzymierzeńcem nazistowskiego króla północy. Była państwem dyktatorskim i tak jak jej sprzymierzeniec dążyła do zdobycia władzy nad światem. Jedynie przebiegłe postępowanie Hitlera, który dnia 22 czerwca 1941 roku zaatakował Rosję, zmusiło ją do przejścia na stronę demokratycznego króla południa. Walcząc po stronie demokracji zachodnich, Rosja przyczyniła się do pokonania nazistowskich Niemiec i przejęła stanowisko totalistycznego dyktatorskiego króla północy.
W roku 1945 komunistyczne Rosja miała udział w zwycięstwie aliantów nad nazistowsko-faszystowskim wrogiem. Nastąpił podział pokonanych Niemiec między Wielką Czwórkę: Francję, Anglię, Amerykę i Rosję. Zgodnie z układem jałtańskim Rosja przejęła wschodnie Niemcy.”
par. 26 „Przez blisko dwa lata między Rosją a Niemcami utrzymywały się stosunki pokojowe.
Na skutek przebiegłego posunięcia Hitlera, który dnia 22 czerwca 1941 roku zaatakował ZSRR, radzieckie siły zbrojne wzięły udział w walce prowadzonej przez demokratycznego króla południa. Walka ZSRR po stronie demokracji zachodnich, przyczyniła się do pokonania nazistowskich Niemiec i do utraty przez nie stanowiska króla północy.
W roku 1945 miał on udział w zwycięstwie aliantów nad nazistowsko-faszystowskim wrogiem. Nastąpił podział pokonanych Niemiec między Wielką Czwórkę: Francję, Anglię, Amerykę i ZSRR. Zgodnie z układem jałtańskim Związek Radziecki przejął wschodnie Niemcy.”
par. 29 „Natomiast późniejsza profanacja ‘świątyni, twierdzy’ były straszliwym prześladowaniem klasy świątyni przez króla północy w krajach mocarstw Osi oraz w Związku Radzieckim przed drugą wojną światową, podczas tej wojny i po wojnie” par. 28 „Natomiast późniejsza profanacja ‘świątyni, twierdzy’ była straszliwym prześladowaniem klasy świątyni przez króla północy w krajach mocarstw Osi oraz na terytorium następcy tego króla przed drugą wojną światową, podczas tej wojny i po wojnie”
par. 33 „W następnym roku spotkali się w Moskwie ministrowie spraw zagranicznych komunistycznej Rosji, Wielkiej Brytanii, Ameryki i Chin...”
„Dnia 24 października 1945 roku Rosja komunistyczna...”
par. 32 „W następnym roku spotkali się w Moskwie ministrowie spraw zagranicznych Związku Radzieckiego, Wielkiej Brytanii, Ameryki i Chin...”
„Dnia 24 października 1945 roku Związek Radziecki...”
par. 34 „‘posąg’ będący przedmiotem międzynarodowego wielbienia miał być wystawiony ponownie przy pomocy komunistycznego króla północy par. 33 „‘posąg’ będący przedmiotem międzynarodowego wielbienia miał być wystawiony ponownie przy pomocy następcy tego króla
par. 35 „Król północy, czy to nazistowski, czy komunistyczny stara się pozyskać dla siebie organizacje religijne” par. 34 „Król północy stara się pozyskać dla siebie organizacje religijne”
par. 38 „Ponieważ klasa świątyni nie chce oddawać czci państwu politycznemu, więc król północy zarówno pod postacią nazisty, jak i komunisty prześladował ją niemiłosiernie i nadal prześladuje
„Trwało to ‘przez jakiś czas’, szczególnie od objęcia władzy dyktatorskiej w roku 1933 przez wodza nazistów, a także po śmierci Hitlera oraz podczas komunistycznej dyktatury Stalina, i trwa nadal aż do dnia dzisiejszego. We wschodniej Europie niektórzy świadkowie Jehowy znosili wieloletnie prześladowania z rąk nazistów, a wkrótce potem zaczęli ich prześladować komuniści
par. 37 „Ponieważ klasa świątyni nie chce oddawać czci państwu politycznemu, więc spotyka się na niektórych obszarach ziemi z bezlitosnym prześladowaniem
„Trwało to ‘przez jakiś czas’, szczególnie od objęcia władzy dyktatorskiej w roku 1933 przez wodza nazistów, i trwa nadal aż do dnia dzisiejszego, ponieważ we wschodniej Europie niektórzy świadkowie Jehowy niemal przez cały ten czas znoszą prześladowania”
par. 39 „Bóg (...) pomoże im również w przetrwaniu wszelkich prześladowań, jakie ten król może na nich sprowadzić za pośrednictwem swej propagandy i tajnych agentów w innych krajach.”
„wówczas do jego oddziałów szturmowych na pewno będzie należał komunistyczny król północy „
„klasa świątyni Jehowy może się spodziewać, że będzie się musiała potykać i słaniać pod rządami tego totalistycznego, dyktatorskiego ‘króla’”
par. 38 „Bóg (...) pomoże im również w przetrwaniu wszelkich prześladowań, jakie ten król może na nich sprowadzić w innych krajach.”

„wówczas do jego oddziałów szturmowych na pewno będzie należał krół północy”
„klasa świątyni Jehowy może się spodziewać, że będzie się musiała potykać i słaniać pod rządami tego ‘króla’”
par. 40 „A. Bułganina, ówczesnego premiera Związku Radzieckiego w Moskwie, prosząc o trochę ulgi dla tysięcy ich duchowych braci, prześladowanych okrutnie na Syberii i w innych częściach Rosji. Wprawdzie nie wyjednało to dla prześladowanych ofiar króla północy przychylności ani pomocy ze strony radzieckich urzędników rządowych...” par. 39 „A. Bułganina, ówczesnego premiera Związku Radzieckiego w Moskwie, prosząc o trochę ulgi dla tysięcy ich duchowych braci.
Wprawdzie nie wyjednało to dla prześladowanych przychylności ani pomocy ze strony władz państwowych...”
par. 44 „W tym celu chwyta się bez skrupułów wszelkich środków, byle tylko objąć totalistyczną, dyktatorską władzę w rządzie. Potwierdziło się to nie tylko za czasów panowania narodowego socjalizmu i faszyzmu po pierwszej wojnie światowej, lecz potwierdza się także od chwili wystąpienia jego odmiany komunistycznej po drugiej wojnie światowej.” par. 43 „chwytał się bez skrupułów wszelkich środków, byle tylko objąć władzę dyktatorską.”
par. 45 „Niewiarogodne i zadziwiające są rzeczy, które zuchwały król północy - bądź to w postaci nazistowskiej, bądź komunistycznej - powiedział przeciw Bogu ludu Daniela.” par. 44 „Niewiarogodne i zadziwiające są rzeczy, które zuchwały król północy powiedział przeciw Bogu ludu Daniela”
par. 46 „Udało mu się zaprowadzić komunistyczne formy rządów na jednej trzeciej powierzchni ziemi” par. 45 „Udało mu się zawładnąć wielkimi obszarami ziemi”
par. 47 „‘Bogami jego ojców’ nie są bogowie jakiegoś pojedynczego człowieka, np. Hitlera lub Stalina...”
„W ciągu więcej niż dwóch tysięcy lat sprawowania władzy ten ‘król’ ulegał zmianom, począwszy (...) poprzez (...) nazistowskiego władcę Rzeszy aż do obecnego władcy państwa komunistycznego
par. 46 „‘Bogami jego ojców’ nie są bogowie jakiegoś pojedynczego człowieka, np. Hitlera czy kogoś innego...”
„W ciągu więcej niż dwóch tysięcy lat sprawowania władzy ten ‘król’ ulegał zmianom, począwszy (...) poprzez (...) nazistowskiego władcę Rzeszy itd.”
par. 49 „Od czasu gdy Adolf Hitler popełnił samobójstwo po przegraniu drugiej wojny światowej w roku 1945, obecny, komunistyczny król północy nie jest związany z chrześcijaństwem, chociaż ma do czynienia z religijnymi siłami chrześcijaństwa w Polsce, na Węgrzech i gdzie indziej. Uważając dawne religie za opium, które odurza umysły ludzkie, faktycznie stworzył dla ludu czerwoną religię. Natomiast sam czci ‘boga twierdz’. To samo robił nazista Hitler.” par. 48 „Od pewnego czasu król północy nie jest związany z chrześcijaństwem, chociaż w niektórych krajach ma do czynienia z religijnymi siłami chrześcijaństwa.

Mimo swego nieliczenia się z religią faktycznie stworzył dla swych poddanych pewną odmianę religii. Natomiast sam uczcił ‘boga twierdz’.”
par. 50 „Poza czcią, którą za czasów reżimu nazistowskiego król północy oddawał bogu nowoczesnego militaryzmu naukowego, w swej postaci komunistycznej posunął się jeszcze dalej” (dalsza część par. 50 patrz poniżej w tekstach opuszczonych przez edycję krajową) par. 49 „Poza czcią, którą król północy oddawał kiedyś bogu nowoczesnego militaryzmu naukowego, posunął się on jeszcze dalej”
par. 52 „Król południa w dalszym ciągu oskarżał komunistycznego króla północy o hamowanie wszelkiego postępu...”
„jeśli inne kraje, a więc Ameryka i Anglia, nie zwrócą uwagi na inicjatywę komunistów i będą kontynuować...”
par. 50 „Król południa w dalszym ciągu oskarżał swego rywala o hamowanie wszelkiego postępu...”
„jeśli inne kraje, a więc Ameryka i Anglia, nie zwrócą uwagi na tę inicjatywę i będą kontynuować...”
par. 55 (początek paragrafu) „Później, już jako komunistyczny, król północy dokonywał napaści ze swym ‘obcym bogiem’.” (dalsza część par. 55 patrz poniżej w tekstach opuszczonych przez edycję krajową) par. 52 (końcówka paragrafu) „Później król północy dokonywał dalszych napaści ze swym ‘obcym bogiem’.”
par. 62 „Chociaż symboliczny Edom, Moab, i Amon mogą ujść ręki komunistycznego króla północy...” par. 59 „Chociaż symboliczny Edom, Moab, i Amon mogą ujść ręki króla północy...”
par. 63 „Anioł Jehowy przepowiedział dalsze akty agresji, których komunistyczny król północy miał się dopuścić przed swym końcem w Armagedonie” par. 60 „Anioł Jehowy przepowiedział dalsze postępki króla północy przed jego końcem w Armagedonie”
par. 64 „Proklamował niezłomne postanowienie kierowania swym krajem według kursu ‘pozytywnej neutralności’ wobec komunistycznego bloku wschodniego i demokratycznego bloku zachodniego.” par. 61 „Proklamował niezłomne postanowienie kierowania swym krajem według kursu ‘pozytywnej neutralności’ wobec bloku wschodniego i bloku zachodniego.”
par. 65 „Właśnie w tym świecie komunistyczny król północy chciałby zdobyć dominującą pozycję.”
„względnie podkopuje narody, które są stronnikami demokratycznego króla południa, anglo-amerykańskiej dwuczłonowej potęgi światowej.”
par. 62 „Właśnie w tym świecie rywal króla południa chciałby zdobyć dominującą pozycję”
„względnie podkopuje narody, które są stronnikami króla południa.”
par. 73 „ogłaszają od domu do domu oraz publicznie, jak również niepublicznie, w podziemiu, niepokoją dyktatorską potęgę komunistyczną.” par. 69 „ogłaszają od domu do domu oraz publicznie, a w razie konieczności również niepublicznie, niepokoją go.”

Oto paragrafy z wersji polonijnej, z których treść w całości lub w dużej części nie ukazała się w edycji krajowej.

Bądź wola Twoja na ziemi” edycja polonijna

par. 27 „Kto mógł odegrać tę rolę? Kto to uczynił? Wydarzenia szybko wyjawiły tę tajemnicę - uczynił to Związek Radziecki, potęga komunistyczna, która od chwili objęcia władzy w Rosji w roku 1917 aż dotąd zmierza do objęcia panowania nad światem. Był on świadomy swej potęgi. Nie zredukował swych sił zbrojnych poniżej stanu wojennego. Odpowiednio do swej pozycji siły zaczął działać przeciwko swemu głównemu rywalowi. Stany Zjednoczone Ameryki wyszły z drugiej wojny światowej jako najpotężniejsze państwo na ziemi. Wszczęto więc z demokracją amerykańską wojnę propagandową i ekonomiczną, czyli tak zwaną zimną wojnę. W gruncie rzeczy Rosja komunistyczna wypowiedziała ją już na początku roku 1947. Wymowną oznaką napiętej sytuacji w tej zimnej wojnie była rozpoczęta w dniu 26 czerwca 1948 roku komunistyczna blokada lądowa zachodniego Berlina, jednakże przezwyciężyło ją lotnictwo amerykańskie. Rosja komunistyczna od dawna sprzeciwia się ponownemu zjednoczeniu całych Niemiec pod jednym rządem. Obstaje przy Niemczech Wschodnich jako swym satelicie, przy czym jeszcze przed uznaniem Niemiec Wschodnich za państwo polityczne należące do strefy komunistycznej postarała się o zaprowadzenie tam komunistycznej formy rządów. Nie można mieć zatem żadnych wątpliwości co do tego, kto jest królem północy po drugiej wojnie światowej.” (ostatnie zdanie paragrafu edycja krajowa zawiera, ale na końcu par. 26);

par. 50 (pierwsze zmienione zdanie paragrafu zamieszczono powyżej) „W roku 1958 mimo zmniejszenia liczebności swych konwencjonalnych sił zbrojnych utrzymywał największą armię świata. Armię wspierało dwadzieścia tysięcy gotowych do akcji samolotów bojowych. Liczebność jego wojsk była nieznana ze względu na strzegącą tajemnic żelazną kurtynę. Łodzi podwodnych miał 500 do 700; jest to największa w historii flota podmorska, większa od niemieckiej floty łodzi podwodnych. Zdobywając Niemcy Wschodnie, zagarnął tylu niemieckich specjalistów w dziedzinie produkcji rakiet i pocisków, ilu tylko mógł, i zaprzągł ich w Rosji do pracy nad rozwojem i ulepszaniem budowy rakiet i pocisków. Rosyjskie szkolnictwo specjalizuje się w kształceniu kadr naukowych i inżynieryjnych, potrzebnych do militarnego i ekonomicznego opanowania całej ziemi. W gruncie rzeczy wiedza techniczna stała się fetyszem, bożyszczem króla północy. Stara się on zdobyć wszystkie ‘twierdze’ względnie umocnienia, stając się najsilniejszym w tych specjalnościach czy dziedzinach, które są mu potrzebne do opanowania świata włącznie z terytorium króla południa, to jest anglo-amerykańskiej dwuczłonowej potęgi światowej. Król poludnia doszedł do szczytu podczas drugiej wojny światowej, kiedy w sierpniu 1945 roku zrzucił dwie bomby atomowe na Japonię, lecz z biegiem lat komunistyczny król północy wystąpił z własną bombą atomową, a potem idąc w ślady króla południa, wyprodukował własną bombę wodorową.” (słowa od „W gruncie rzeczy...” do „...terytorium króla południa,” są zawarte w par. 49 edycji krajowej);

par. 51 „W swym programie rakietowym wyprzedził nawet króla-rywala i w dniu 27 sierpnia 1957 roku ogłosił, że udała się próba wystrzelenia na ogromną odległość do wyznaczonego celu międzykontynentalnego pocisku balistycznego. Niespełna w dwa miesiące później, dnia 4 października, wywołał wielkie upokorzenie, konsternację i wzburzenie u amerykańskiego człona króla południa wyrzuceniem na orbitę ziemi pierwszego sputnika o wadze 83,6 kg. Trzy dni później przemówił ze swej nowej twierdzy, to znaczy z pozycji siły, oskarżając Stany Zjednoczone Ameryki o podburzanie do wojny między dwoma sąsiadami - między Syrią i Turcją. Trzeciego dnia następnego miesiąca wyrzucił na orbitę drugiego sputnika, ważącego przeszło pół tony, z psem Łajką na pokładzie jako pasażerem. W dniu 31 stycznia 1958 roku Ameryka po raz pierwszy wypuściła na orbitę 14-kilogramowego satelitę Explorera.”;

par. 55 (pierwsze zmienione zdanie paragrafu zamieszczono powyżej) „Zatrzymywał Niemcy Wschodnie, dopóki nie znalazł tam ludzi, którzy przyjęli od niego zapłatę i utworzyli państwo komunistyczne. Na Węgrzech powstała komunistyczna ‘republika ludowa’, której nie udało się jednak wydostać spod władzy radzieckiej, jak tego dowiodło w roku 1956 stłumienie powstania ludowego przez radzieckie wojska okupacyjne. Inne kraje europejskie stały się satelitami komunistycznymi. Nawet Koreę podzielono na dwie części, przy czym obszar leżący na północ od 38 równoleżnika dostał się pod reżim komunistyczny. Lecz w roku 1950 chciwi komuniści wtargnęli do południowej Republiki Koreańskiej i wybuchła wojna koreańska, do której wtrąciła się Organizacja Narodów Zjednoczonych na czele z amerykańskim członkiem króla południa, aby nie dopuścić do pochłonięcia Korei Południowej. W Mongolii Zewnętrznej utworzono marionetkowe państwo komunistyczne, które w roku zakończenia drugiej wojny światowej musiały uznać Chiny. Następnie w roku 1949 komunistyczne wojska chińskie przeszły przez cały ogromny kontynent. Do grudnia owego roku zawładnęły całym obszarem Chin kontynentalnych. Prezydent chiński i jego nacjonalistyczna armia znaleźli schronienie na wyspie Formozie (czyli Tajwanie). W rzeczy samej król północy znalazł ludzi, którym mógł rozdzielać ziemię i władzę.”;

par. 66 „W przeszłości wyróżniał się stosowaniem infiltracji szpiegów komunistycznych i agentów wywrotowych, przekupstwem i korupcją, zawieraniem układów handlowych, ofiarowaniem pożyczek i pomocy technicznej, groźbami wywarcia odwetu na narodach usiłujących się bronić, rozwijaniem przez radio, na konferencjach politycznych różnych szczebli aż do konferencji na szczycie oraz w przemówieniach na zgromadzeniach Organizacji Narodów Zjednoczonych propagandy mającej na celu przedstawienie przeciwników w złym świetle. Pozował na szermierza sił pokoju i występował z propozycjami pokojowymi. Obiecywał uwolnienie od kolonializmu, imperializmu i podżegającego do wojny kapitalizmu. Wysunął się na czoło w dziedzinie produkcji rakiet i w czasie trwania Międzynarodowego Roku Geofizycznego w latach 1957-1958 wyrzucił w przestrzeń kosmiczną przy pomocy międzykontynentalnych pocisków balistycznych pierwszego i drugiego sputnika. Prowadził straszliwą ‘zimną wojnę’, a także walczył o pozyskanie umysłów ludzkich. Atakował ostro zawarte przez narody przymierza obronne, takie jak NATO i SEATO oraz Pakt Bagdadzki. Składał oficjalne wizyty grzeczne w państwach neutralnych i dostarczał uzbrojenia tym, którym tego odmówił król południa. Podjął ofensywę we wszystkich kierunkach.”.

Trzeba tu dodać, że już od listopada tego samego roku 1958 rozpoczęto przepisywać omawianą książkę w czterdziestu odcinkach w Strażnicy:


odcinek 1 - ang. Strażnica 01.11 1958 s. 660-664;
odcinek 40 - ang. Strażnica 15.06 1960 s. 377-381.

Po polsku tylko dwa odcinki wtedy opublikowano, bo w roku 1959 nie było jeszcze polskiej edycji tej książki:

odcinek 1 - Strażnica Nr 1, 1959 s. 15-18;
odcinek 2 - Strażnica Nr 2, 1959 s. 14-19.

Jeśli Świadkowie Jehowy uważają się za apolitycznych i neutralnych to dlaczego zmienili treść swych publikacji w zależności od tego, gdzie są wydawane? Dlaczego zajęli się komentowaniem, jak widać, wydarzeń z polityką związanych? Żaden „przeciętny zjadacz chleba” nie będzie poddawał takiej analizie politycznej tych wydarzeń, które komentuje Towarzystwo Strażnica w książce „Bądź wola Twoja na ziemi”. Dziś, co pewnie wielu wie, komentowaniem światowej polityki zajął się nowszy ‘apolityczny’ podręcznik Towarzystwa Strażnica pt. „Wspaniały finał Objawienia bliski!” (patrz np. strony 188-271).

Aby ukazać, że takie zmiany nie dotyczyły tylko jednego podręcznika, pragnę wskazać na kilka drobnych przykładów z książki pt. „Narody mają poznać, że ja jestem Jehowa - Jak?” (edycja ang. 1971 r., ed. pol. 1974 r.).

„Narody mają poznać...” ed. ang. „Narody mają poznać...” ed. pol.
rozdz. 16 par. 13 „ateistyczny komunizm” rozdz. 16 par. 13 „ateizm”
rozdz. 17 par. 14 „międzynarodowy komunizm”, „ateistyczny komunizm” rozdz. 17 par. 14 „międzynarodowy ateizm”
rozdz. 17 par. 19 „ateistyczny komunizm, faszyzm i nazizm” rozdz. 17 par. 19 „różne formy dyktatury”
rozdz. 19 par. 7 „komunistyczna Rosja” rozdz. 19 par. 7 „Związek Radziecki”

Myślę, że takie ‘apolityczne’ zachowania Towarzystwa Strażnica, dotyczące dostosowywania swych publikacji do sytuacji politycznej czy regionu świata, miały i mają też miejsce w czasopismach Świadków Jehowy. Porównanie szczególnie starszych Strażnic i Przebudźcie się! angielskich, polonijnych i krajowych pewnie dostarczyłoby wielu przykładów manipulacji własnymi tekstami. Nasuwa się też pytanie: „A co działo się w innych krajach?”. Nie wyobrażam sobie aby polskie publikacje były jedynymi w których zmieniano teksty. Dotyczyło to zapewne innych byłych krajów socjalistycznych, a i pewnie wielu państw, w których rządzili i rządzą nadal ludzie nie uznający Towarzystwa Strażnica. Wydaje się, że i podczas wojen artykuły Świadków Jehowy mogły być różne w zależności od regionu świata, a wtedy nie można wyznawców Jehowy uważać za ‘apolitycznych’ czy ‘neutralnych’ oraz jednomyślnych.

W angielskiej wersji książki pt. „Upewniajcie się o wszystkich rzeczach” jest rozdział Communism (“Make Sure of All Things” 1953, 19957 s. 61-67).

Natomiast w polskiej wersji rozdział ten zatytułowano „Postawa chrześcijanina”.

Inna jest definicja głównego zagadnienia. Również w kilku miejscach w polskiej wersji usunięto słowo „komunizm”:

„Grzesznicy nie mogą zaprowadzić pokoju” (s. 163), a w angielskiej wersji są tu słowa: Communism Cannot Bring Peace (s. 63).

„„Za zwalczanie świadków Jehowy nieprzyjaciół spotka zagłada” (s. 163), a w angielskiej wersji są tu słowa: Communism Will Suffer Destruction for Fightinng Jehovah's Witnesses (s. 64).

„„Za wpływ, jaki bezbożność wywiera na ludy chrześcijaństwa, największą odpowiedzialność ponosi duchowieństwo, ponieważ zawiodło w nauczaniu prawdy” (s. 164), a w angielskiej wersji są tu słowa: Clergy Are Mainly Responsible for the Hold Communism Has on Peoples of Christendom by Failure to Teach Truth (s. 65).

„Oddawanie czci boskiej państwu jest rzeczą opaczną” (s. 192) a w angielskiej wersji są tu słowa: So-called "Godless" Communist Red Religion, Worshiping the State as God, Is False (s. 306).

Na s. 164 brak słów, które są w ed. ang.: Claim Based on Acts 2 :44, That Early Christian Congregation Was Communistic, Is False (s. 65).

Na s. 12 brak słów, które są w ed. ang.: Communist Red Religion Included Among Many Antichrists (s. 15).

Widać z tego, że pomimo iż Świadkowie Jehowy są neutralni na całym świecie, to jednak za czasów komuny dostosowywali swoje publikacje do zaistniałych sytuacji.


Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024