Rozmowa o Bóstwie Chrystusa (cz.1)

Autor: Piotr Andryszczak

nastepna część

Świadkowie Jehowy w tej publikacji:

Strażnica 1970 Nr 91970 Nr 9 Strażnica 1970 Nr 9str.18

Kościoły chrześcijaństwa NIE kłamią, że Jezus Chrystus jest Bogiem. Kościoły chrześcijaństwa NIE kłamią, że Bóg przyszedł na ziemię, aby umrzeć za ludzkość i ją zbawić. Kościoły chrześcijaństwa nie uczą, że Bóg jest w jednej osobie. Kościoły chrześcijaństwa uczą, że Bóg przyszedł na ziemię w Osobie Jezusa Chrystusa:

ABC teologii dogmatycznej ABC teologii dogmatycznejwyd.1997 ABC teologii dogmatycznej
ABC teologii dogmatycznejstr.202

Jezus Chrystus, Syn Boży, mający tą samą NATURĘ BOSKĄ, co Bóg Ojciec, przyjął dodatkowo naturę ludzką i stał się człowiekiem, nie przestając być Bogiem. Jezus Chrystus jest zatem Bogiem i Człowiekiem.

Świadkowie Jehowy w miesiącu marcu 2012 roku podejmowali temat Trójcy Świętej. Natomiast miesiąc później w tej publikacji podejmują temat:

Strażnica 1 kwietnia 20121 kwietnia 2012 Strażnica 1 kwietnia 2012str.1

a wewnątrz publikacji:

Strażnica 1 kwietnia 2012str.20

gdzie czytamy:

Strażnica 1 kwietnia 2012str.20

Zaczyna się więc rozmowa. Bożena pyta:

Strażnica 1 kwietnia 2012str.20

Ksiądz ma rację. Świadkowie Jehowy nie wierzą w Chrystusa, a konkretnie nie wierzą, że Jezus jest Bogiem i Człowiekiem. Świadkowie Jehowy natomiast wierzą, że Jezus jest archaniołem Michałem

W oficjalnej wykładni Kościoła czytamy:

Breviarium Fidei
Breviarium Fidei
Poznań 1988
Breviarium Fidei

Atanazjańskie Wyznanie Wiary:

Breviarium Fideistr.624

Zapewnienia Kariny nie są do końca prawdziwe. Nie wystarczy powiedzieć, że wierzy się w Jezusa. Trzeba to konkretnie sprecyzować. Konkretnie w jakiego Jezusa wierzy Karina, niestety nie powiedziała. Trzeba podkreślić, iż Świadkowie Jehowy wierzą w Jezusa nie jako Boga i człowieka, lecz jako Michała archanioła, a to z chrześcijaństwem nie ma nic wspólnego.

Dalej rozmowa przebiega w ten sposób:

Strażnica 1 kwietnia 2012str.20

No i zaczyna się podważanie wiary chrześcijańskiej:

Strażnica 1 kwietnia 2012str.20

Jak to? Bożena nie wie? Nie zna podstaw wiary chrześcijańskiej? A może jest tak, że to Towarzystwo Strażnica poprzez sztuczną dyskusję i zawartą w niej pewnego rodzaju manipulacje, chce sprowadzić do absurdu wiarę chrześcijańską? Czy słowa w J 6,38 mają zaprzeczyć, że Jezus jest Bogiem? Wygląda na to, że Towarzystwo Strażnica postawiło tezę, że Bóg jest w jednej osobie, dlatego Jezus nie może być Bogiem, bo jedynie Bogiem jest Ojciec. No i według Towarzystwa Strażnica słowa w J 6,38 mają przeczyć Bóstwu Jezusa.

A niby w czym te słowa miałyby przeczyć? Przecież dogmatyka katolicka uczy wyraźnie, że wierzymy w jednego Boga w trzech Osobach. Pierwszą Osobą jest Ojciec, drugą Syn, a trzecią Osobą Duch Święty:

Katechizm Kościoła Katolickiego Katechizm Kościoła Katolickiegowyd.1994 Katechizm Kościoła Katolickiego
Katechizm Kościoła Katolickiegostr.69

Jeżeli Ojciec nie jest tą samą osobą co Syn i odwrotnie, to dlaczego Świadkowie Jehowy twierdzą, że Jezus nie może być Bogiem? Bo został posłany przez Ojca? W J 6,38 Ojciec posyła swego Syna, a według Pisma Świętego Jezus jest Bogiem (J 1,1) i człowiekiem (J 10,33).

Podobne myślenie o tym, że Bóg jest w jednej osobie możemy przeczytać poniżej:

Strażnica 1 kwietnia 2012str.21

O czym te panie rozmawiają? Przecież jest rzeczą oczywistą, że Jezus nie spełnia swojej woli, lecz spełnia wolę swojego Ojca. Jest również rzeczą oczywistą, że Jezus został posłany przez swego Ojca. O co więc chodzi? Redaktorom Strażnicy chodzi o to, by czytelnik był przekonany, że coś tu nie gra w dogmatyce katolickiej, a w domyśle Towarzystwo Strażnica sugeruje, że Bóg jest w jednej osobie, dlatego Jezus nie może być Bogiem.

Strażnica 1 kwietnia 2012str.21

No i mamy znowu to samo. Jezus nie może być Bogiem, bo nie uczył swoich poglądów. Dogmatyka katolicka nie uczy, że Jezus uczył swoich poglądów, to jest oczywiste. Dogmatyka katolicka uczy również, że Jezus został posłany przez Ojca. Natomiast ta "rozmowa" na łamach tej publikacji ma na celu podważenie wiary w BOSKOŚĆ Chrystusa u czytelnika Strażnicy.

Pani Bożena już zaczyna mieć "wątpliwości" (oczywiście jest to celowe działanie redaktorów):

Strażnica 1 kwietnia 2012str.21

Tu wcale nie chodzi, kto jest od kogo ważniejszy. Redaktorom Strażnicy chodzi o podważenie boskości Jezusa, czyli Jego boskiej natury. Jeżeli w relacji ludzkiej, dyrektor jakiegoś zakładu wydaje polecenie swojej sekretarce wcale nie jest dowodem, że sekretarka nie jest już człowiekiem, bo dyrektor jest jej przełożonym, czyli sekretarka nie posiada ludzkiej natury. Redaktorom Strażnicy w całej tej sfingowanej dyskusji chodzi o to, by poprzez sprytną manipulacje wersetami biblijnymi i komentarzem, podważyć fundament wiary chrześcijańskiej – Bóstwo Chrystusa.

Strażnica 1 kwietnia 2012str.21

A więc po tak krótkiej rozmowie pani Bożena zwątpiła w bóstwo Chrystusa. Jezus nie może być Bogiem, bo posłał Go Ojciec, nie może być Bogiem, bo "Ojciec jest większy niż ja" (J 14,28). Anonimowym redaktorom właśnie o to chodziło, by wzbudzić wątpliwości.

Jak krótko odpowiedzieć na te zarzuty? Otóż Jezus w swym Bóstwie był równy swemu przedwiecznemu Ojcu, sam o tym powiedział (J 10,30), a reakcja Żydów była tego dowodem (J 10,31). Natomiast słowa Jezusa z J 14,28 wcale nie przeczą Bóstwu Chrystusa, ponieważ Jezus jest Bogiem i człowiekiem i w swym człowieczeństwie jest niższy od swego Ojca, a o tym anonimowi redaktorzy milczą. Przypomnijmy:

Breviarium Fideistr.624

A więc Jezus Chrystus – prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek, równy Ojcu według Bóstwa, mniejszy od Ojca według człowieczeństwa. Towarzystwo Strażnica przemilcza tę oczywistą prawdę chrześcijańską.

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

J 14,28

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Biblia Tysiąclecia Pallottinum

1 Kor 11,3

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Powyższe wersety wcale nie przeczą nauce o Trójcy Świętej. Mówią bowiem one o ludzkiej naturze Chrystusa. Pamiętajmy, że Jezus Chrystus, Syn Boży, jest Bogiem i Człowiekiem.

Najtrudniejsze stronice Biblii Najtrudniejsze stronice Biblii Najtrudniejsze stronice Biblii
wyd.1989
Najtrudniejsze stronice Biblii
Najtrudniejsze stronice Biblii
str.338
Najtrudniejsze stronice Biblii
str.339

Po takim przemilczeniu pani Bożena może już tylko powiedzieć

Strażnica 1 kwietnia 2012str.21

A na potwierdzenie tej wypowiedzi, Karina odpowiedziała tak:

Strażnica 1 kwietnia 2012 Strażnica 1 kwietnia 2012str.21

Tu nie ma nad czym myśleć. Odpowiedź jest oczywista. ŚJ wydaje się, że Ojciec jako dający Synowi wszechmoc (Mt 28:18) jest wyższy od Niego. Tak jednak nie jest, bo Jezusowi dana jest władza i wszechmoc jako jedynemu człowiekowi (1Tm 2:5, J 3:35). Jako Bóg posiadał ją zawsze (J 17:5, 3:31), bo dzięki niej z Ojcem stwarzał świat (Hbr 1:10, J 1:3).


Warto jeszcze zwrócić uwagę na ten aspekt. Otóż Świadkowie Jehowy na swojej stronie internetowej powołują się na katolickiego księdza i chcą zrobić wrażenie, jakoby ksiądz Wujek podzielał stanowisko Świadków Jehowy, skoro w katolickiej Biblii znajdują się słowa J 14, 28:

Strona jw.org Strona jw.org

Otóż jest to manipulacja. Otóż Świadkowie Jehowy przemilczeli przypis do tego wersetu:

Biblia o. Jakuba Wujka Biblia o. Jakuba Wujka
wyd.1962
Biblia o. Jakuba Wujka

J 14, 28

Biblia o. Jakuba Wujkastr.184 Biblia o. Jakuba Wujka Biblia o. Jakuba Wujkastr.184

Zobacz też:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

J 3,31

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

J 16,15

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Na tym właśnie polega m.in. boskość Chrystusa, że Jezus posiada WSZYSTKO, co ma Ojciec, a więc WSZYSTKIE Jego przymioty. Warto by zapytać Karinę: od którego momentu Jezus posiada wszelką władzę (Mt 28,18) i jeśli ją posiada, to czemu uczy, że Jezus jest niższy od Ojca? Po co Jezusowi wszelka władza w niebie, skoro jest niższy od Ojca?

Przyjrzyjmy się też bliżej greckiemu słowu ekskousia występujące w Mt 28,18:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Mt 28,18

Grecko-polski Nowy Testamentstr.145

Kim jest Jezus Chrystus, który posiada wszelką władzę w niebie? Czy archanioł Michał (wg Świadków Jehowy to Jezus) może mieć wszelką władzę, a nawet moc w niebie? Znaczenie greckiego słowa ekskousia w poniższym Słowniku:

Wielki Słownik Grecko-Polski (za zgodą wydawcy) Vocatio Wielki Słownik Grecko-Polski Vocatio Wielki Słownik Grecko-polskistr.208

Wróćmy do "rozmowy" Kariny z Bożeną:

Strażnica 1 kwietnia 2012str.21

Czy Karina ma problem z wytłumaczeniem prostej modlitwy podczas chrztu? Czy Karina nie wie, że Jezus na ziemi był człowiekiem i jako człowiek modlił się do swego Ojca? Wydaje się, że Towarzystwo Strażnica poprzez takie postawienie pytania ("Do kogo się modlił?") chce podważyć Bóstwo Chrystusa i w ten sposób zasiać wątpliwości. Skoro jest Bogiem, to nie może przecież modlić się do siebie.

Dalej czytamy:

Strażnica 1 kwietnia 2012str.21

Tutaj widzimy manipulacje Towarzystwa Strażnica. Sprowadzić do absurdu i potem zadawać bezsensowne pytania. Jest rzeczą oczywistą, że Jezus będąc człowiekiem na ziemi modlił się do swego Ojca i nie trzeba pytać o to księdza, wystarczyło uważać na lekcjach religii.

O absurdalnych i ogłupiających czytelników pytaniach, możemy przeczytać m.in. w tych publikacjach wydanych przez Towarzystwo Strażnica:

Pojednanie
zob.
Pojednanie
zob.
Pojednanie
wyd.1928
Pojednaniestr.118
Pojednaniestr.131

Kaznodzieje nauczają, że Chrystus był Bogiem i człowiekiem i jako człowiek modlił się do swego Ojca (J 17,1nn), a nie modlił się sam do siebie.

Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi
wyd.1990
Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemistr.39

Dogmatyka katolicka nie mówi, że Ojciec i Syn są tą samą osobą. Z czyją nauką w takim razie Świadkowie Jehowy polemizują? Czy to nie jest świadome sprowadzanie nauki chrześcijańskiej do absurdu, by potem budować własną ideologię opartą na kłamstwie i manipulacji?

Podobne absurdalne zarzuty możemy przeczytać w tej publikacji:

Czy wierzyć w Trójcę? Czy wierzyć w Trójcę?wyd.1989 Czy wierzyć w Trójcę?str.18
Czy wierzyć w Trójcę? Czy wierzyć w Trójcę?str.18

Przedstawianie w tak niepoważny sposób modlitwy Jezusa do swego Ojca ("Do kogo się modlił? Do części samego siebie?") ma na celu sprowadzenie do absurdu nauki o Trójcy Świętej i podważenie Bóstwa Chrystusa.

W drugiej części prześledzimy dalszą rozmowę.

nastepna część

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022