"To czyńcie na moją pamiątkę"?
(cz.2)

Autor: Piotr Andryszczak

poprzednia część nastepna część
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

1 Kor 11,25

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

A w Strażnicy czytamy:

Strażnica 15 grudnia 2013 15 grudnia 2013
Strażnica 15 grudnia 2013 str.25

i komentarz:

Strażnica 15 grudnia 2013 str.25

Edycja Świętego Pawła oddaje ten werset podobnie jak inne przekłady. Słuszna uwaga. Tylko dlaczego Świadkowie Jehowy nie mają w swojej Biblii przetłumaczonego wersetu tak jak inne przekłady, tylko akurat mają wyraz oznacza? Dlaczego Świadkowie Jehowy nie podali przykładów z innych wydań Biblii, które podobnie tłumaczą ten werset, tak jak mają w swoim w Przekładzie Nowego Świata? Zauważmy, że w 24 i 25 wersecie mamy jeden i ten sam wyraz gr. estin (jest). Widać wyraźnie, że tłumaczenie przez nich tych wersetów ma wydźwięk doktrynalny. Dopasowują w ten sposób własną Biblię do założonej z góry tezy.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawła zob. Edycja św. Pawła zob.

1 Kor 11,23-25

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawła

komentarz:

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawła str.2503
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawła str.2504

Wróćmy jeszcze raz do tej wypowiedzi:

Strażnica 15 grudnia 2013 str.25

komentarz:

Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu zob. Poznań 1990
Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu str.308
Biblia Poznańska Biblia Poznańska
wyd.III
Biblia Poznańska
wyd.1994

1 Kor 11,24-25

Biblia Poznańska
Biblia Poznańska str.405
Biblia Poznańska str.406

1 List do Koryntian 1 List do Koryntian 1 List do Koryntian
wyd.2008
Pierwszy List do Koryntian ed. św. Pawła str.363
Pierwszy List do Koryntian ed. św. Pawła str.364
Pierwszy List do Koryntian ed. św. Pawła
Pierwszy List do Koryntian ed. św. Pawła
Pierwszy List do Koryntian ed. św. Pawła
Pierwszy List do Koryntian ed. św. Pawła
Pierwszy List do Koryntian ed. św. Pawła
Pierwszy List do Koryntian ed. św. Pawła
Pierwszy List do Koryntian ed. św. Pawła
Pierwszy List do Koryntian ed. św. Pawła

III ORĘDZIE:

Pierwszy List do Koryntian ed. św. Pawła str.373
Pierwszy List do Koryntian ed. św. Pawła str.374

Strażnica 15 grudnia 2013 15 grudnia 2013
Strażnica 15 grudnia 2013 str.25

Nie jest prawdą, jak piszą Świadkowie Jehowy, iż w tym wersecie mamy: "To oznacza" oraz nie jest prawdą, że "czerwone wino słusznie wyobraża literalną krew Jezusa". Świadkowie Jehowy mają bowiem błędne wyobrażenie. Jak rozumieć poprawnie te słowa:

Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu zob. Poznań 1990
Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu str.155
Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu str.156

Strażnica 15 grudnia 2013 15 grudnia 2013
Strażnica 15 grudnia 2013
Strażnica 15 grudnia 2013 str.23

Nie wiem czy Świadkowie Jehowy wiedzą o tym, ale jest pewien problem z ustaleniem daty Ostatniej Wieczerzy. Zobaczmy:

Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu zob. Poznań 1990
Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu str.151
Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu str.152
Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu str.153

Warto zatrzymać się jeszcze nad "tłumaczeniem" wersetu z 1 Kor 11,25 przez Świadków Jehowy:

Strażnica 15 grudnia 2013 15 grudnia 2013
Strażnica 15 grudnia 2013 str.25

Świadkowie Jehowy uczą o symbolach chleba i wina, a nie o rzeczywistej obecności Jezusa w Eucharystii:

Strażnica 15 grudnia 2013 str.24

W tej książce czytamy:

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism zob. wyd. 2001
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism str.229

Warto przypomnieć, kim był Johannes Greber, były już autorytet dla Świadków Jehowy:

Co Pismo Święte mówi o życiu pozagrobowym zob.
Co Pismo Święte mówi o życiu pozagrobowym str.78
Co Pismo Święte mówi o życiu pozagrobowym str.79

Zobaczmy jak duchy podpowiedziały Greberowi, by tak, a nie inaczej przetłumaczył swoją Biblię w przykładowym wersecie:

Johannes Greber zob. wyd.1937

1 Kor 11,23-25

Johannes Greber str.305

porównajmy 1 Kor 11,25 w przekładzie spirytysty Grebera i Świadków Jehowy:

Johannes Greber zob. wyd.1937 Strażnica 15 grudnia 2013 15 grudnia 2013
Johannes Greber Johannes Greber Johannes Greber str.305 Strażnica 15 grudnia 2013 str.25

Strażnica 15 grudnia 2013 15 grudnia 2013
Strażnica 15 grudnia 2013 str.25

Jeśli na Pamiątce nie trafisz na pomazańców (oni spożywają), to zobaczysz podawanie talerzyka z rąk do rąk:

Strażnica 1 kwietnia 2008 1 kwietnia 2008
Strażnica 1 kwietnia 2008 str.29

Całe to zachowanie z podawaniem talerzyka jest niezrozumiałe, ponieważ Świadkowie Jehowy w swej publikacji przypominają, co się działo podczas Ostatniej Wieczerzy:

Strażnica 15 grudnia 2013 Strażnica 15 grudnia 2013 str.23

Nauczanie Pana Jezusa w synagodze w Kafarnaum nie pozostawia żadnych wątpliwości:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

J 6,53-59

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Wyobraźmy sobie, że na taką uroczystość przybywa św. Paweł. Co powiedziałby?

1 Kor 11,18-21

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

A jeśliby wizytę złożył nadzorca św. Ignacy:

Ojcowie Apostolscy zob.
Ojcowie Apostolscy wyd.1990

Czy powiedziałby:

Ojcowie Apostolscy Do Kościoła w Smyrnie str.90

Pamiątka Wieczerzy Pańskiej jest specyficznym spotkaniem wyznawców Chrystusa:

1 Kor 11,33-34

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Przypomnijmy słowa ze Strażnicy:

Strażnica 15 grudnia 2013 str.25

Jeśli trafisz na pomazańca, który spożyje w Twojej obecności, to warto mu w tym czasie przypomnieć słowa ostrzeżenia św. Pawła:

1 Kor 11,28-29

Biblia Tysiąclecia Pallottinum
poprzednia część nastepna część

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021