WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO

Autor: Piotr Andryszczak

Pierwszy Prezes Towarzystwa Strażnica, założyciel Świadków Jehowy, Pastor Karol Russell w ang. Strażnicy [The Watch Tower] z 15 IX 1910 r. napisał:

Strażnica 1987 Nr 18Pastor Karol Russell Strażnica 15.IX.1910 r.Strażnica 15.IX.1910 r. Strażnica 15.IX.1910 r.str.4685 [reprint]
"Jeśli sześć tomów WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO jest praktycznie Biblią uporządkowaną przedmiotowo z podanymi biblijnymi tekstami dowodowymi, możemy bez popełnienia niewłaściwości nazwać tomy: Biblią w uporządkowanej postaci. Należy powiedzieć, że tomy są nie tylko komentarzami Biblii. Praktycznie są one samą Biblią, ponieważ nie przejawia się w nich dążenie do budowania jakiejś doktryny (...) Dalej, nie tylko widzimy, że ludzie nie mogą zrozumieć Boskiego Planu przez studiowanie samej Biblii, ale obserwujemy również fakty, iż jeśli ktoś odkłada WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO nawet po korzystaniu z nich, zapoznaniu się z nimi, po czytaniu ich przez dziesięć lat, jeśli wówczas odkłada i ignoruje je, korzystając tylko z Biblii, to chociażby używał Biblii ze zrozumieniem przez dziesięć lat - nasze doświadczenie pokazuje - w ciągu dwóch lat pogrąży się w ciemnościach. Z drugiej strony, jeśli ktoś czytałby tylko WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO z cytowanymi odnośnikami biblijnymi, a nie przeczytałby ani jednej strony Biblii jako takiej, wówczas po dwóch latach byłby w świetle prawdy, ponieważ miałby światło Pisma Świętego"
Tekst polski za "Teraźniejsza Prawda" Nr 358, XI 1985 r. s. 174-175, wyd. Świecki Ruch Misyjny "Epifania"; patrz też "Świt Królestwa Bożego i Wtórej Obecności Jezusa Chrystusa" Nr 4, 1975 wyd. Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego; por. też ang. Strażnica [The Watchtower] Nr 13, 1957 s. 414-415).

Dokonana Tajemnica
1917 Nr 6
Strażnica 1917 Nr 6str.67

W komentarzu do Księgi Ezechiela w książce Dokonana Tajemnica czytamy:

Dokonana Tajemnica
Dokonana Tajemnica
wyd.1925
Dokonana Tajemnicastr.624 Dokonana Tajemnicastr.429

Strażnica 1 maja 1991
1 maja 1991
Strażnica 1 sierpnia 2011
str.18

Przebudźcie się! 22 grudnia 2002
22 grudnia 2002
Przebudźcie się! 22 grudnia 2002
str.19

Strażnica 15 lutego 2012
15 lutego 2012
Strażnica 15 lutego 2012str.31

Choć "pokarm" zawarty w Wykładach jest już niestrawny dla współczesnych Świadków Jehowy, to warto go przypominać, aby pokazywać jak kiedyś wyglądała ich "Prawda", dzisiaj już odrzucona przez Towarzystwo Strażnica. Wokół Pastora Russella zgromadziła się przecież dość pokaźna liczba żyjących w Prawdzie:

Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego
zob.
wyd.1995
Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego
str.255
Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego
str.252

Strażnica 1918 Nr 5
1918 Nr 5
Strażnica 1918 Nr 5
str.79

WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO (wybrane fragmenty)

Boski Plan Wieków Nadszedł Czas Przyjdź Królestwo Twoje
Walka Armagieddonu Pojednanie pomiędzy Bogiem i człowiekiem Nowe Stworzenie Dokonana Tajemnica

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024