(cz.2)

Świadkowie Jehowy broni nie wezmą do ręki. Mogą to zrobić w jednym przypadku. Gdy pójdą na... polowanie:


Strażnica 15 maja 1990

str.30


str.31


Wiemy również, że Świadkowie Jehowy bardzo często Pismo Święte interpretują literalnie. Strach pomyśleć, co by się stało, gdyby dosłownie zaczęli interpretować słowa z Księgi Joela:


BT wyd.IV:

Jl 4,10


Ciekawie brzmią słowa w tej publikacji:


Przebudźcie się! 8 maja 1997


str.23


Ale kiedy wybucha wojna na ziemi, cieszą się:

Strażnica 1października 1997


str.22


Podczas Armagedonu, który nadejdzie wkrótce, "klasa niebiańska" Świadków Jehowy, która obecnie zmartwychwstaje duchowo i idzie niewidzialnie do nieba, razem z aniołami weźmie broń do ręki i będzie wykonywała wyrok Boży na tych, którzy nie chcą zostać wyznawcami Strażnicy:


zob wyd.1993

Komentarz do Ap 19,14:

(...)

(...)

str.281


"Bohater wojenny" - Jezus Chrystus:

Strażnica 1951 Nr 11

str.6


wraz z "pomazańcami" (niebiańska klasa Świadków Jehowy) przystąpi do wojny:

Strażnica 15 sierpnia 1996

str.20


zob. wyd.2001

str.25(zob.) (wyd.2003)


str.243


Strażnica 1987 Nr 20

str.16


str.283


W miarę spokojny "bohater wojenny" z wojskiem niebiańskim:

Strażnica 1 lipca 1990

str.24


zamienia buławę na miecz i wyglądający już na wściekłego, wraz ze wściekłym "ostatkiem", rusza do boju:


Strażnica 15 maja 1990


str.7


Strażnica 1 lutego 2000

str.23


Strażnica 1 marca 1997

str.9


Strażnica 1987 Nr 20

str.14

i wraz z aniołami:

Strażnica 15 stycznia 2006

str.6


wyda wyrok:


zob wyd.1993


str.180


by niszczyć i zabijać:

Przebudźcie się! 1987 Nr 3

str.5


Strażnica 1985 Nr 4

str.4


Strażnica 1978 Nr 22

str.6zob wyd.1993

str.154

str.91(zob.) (wyd.2003)


str.243


Strażnica 1 lutego 1990

str.24


popłynie morze krwi:

(...)

str.214


Przeżyją tylko Świadkowie Jehowy:


Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007