"Głębokie prawdy biblijne"? (cz.2)

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2014-09-24

poprzednia część
Strażnica 1 LISTOPADA 2014 1 LISTOPADA 2014
Strażnica 1 LISTOPADA 2014 str.8

Zobaczmy jak przebiegła ta "rozmowa". Na początek powtórka:

Strażnica 1 LISTOPADA 2014 str.8

Kluczowy argument nie znajduje się w 4 rozdziale Księgi Daniela. Piotr nie odrobił lekcji, ponieważ niczego nie sprawdził. Podejrzewam, że nawet nie przeczytał całego rozdziału, by wyrobić własne zdanie na ten temat. Dał sobie wmówić, że jest tam mowa o dwóch proroctwach. To nic, że jest tam napisane: "Drzewem, które widziałeś (...) jesteś ty, królu" (Dn 4,17-19). W całym tekście nie ma sugestii o żadnym dodatkowym proroctwie. Damian jednak postawił na swoim:

Strażnica 1 LISTOPADA 2014 str.8

Następnie już bez żadnych zastrzeżeń Piotr przyjmuje "głęboką prawdę biblijną" Damiana:

Strażnica 1 LISTOPADA 2014 str.8

Piotr nie reaguje na wymyśloną datę zburzenia Jerozolimy - 607 rok przed Chr. Nie pyta, co to za data i skąd się wzięła. Przyjmuję ją jako prawdę objawioną, która nie podlega żadnej dyskusji? Przecież w pierwszej części Damian wspominał o tej dacie (zob.). Wystarczyło zajrzeć do do pierwszej lepszej Encyklopedii:

Encyklopedia PWN
Encyklopedia PWN
Encyklopedia PWN
(...)
Encyklopedia PWN Encyklopedia PWNstr.358
Zob. też:

Niestety, Damian nadal swoje:

Strażnica 1 LISTOPADA 2014 str.8

"Siedem czasów" wypełniło się za życia Nabuhodonozora i nie oznacza początku panowania niebiańskiego Królestwa Bożego. Jakiekolwiek liczenie "siedmiu czasów" od wymyślonej daty 607 roku przed Chr., nie ma żadnych podstaw biblijnych ani historycznych.

Strażnica 1 LISTOPADA 2014 str.8

Piotr nie odrobił lekcji. To wiemy na pewno. A Damian? Wygląda jednak na to, że owszem, poczytał coś, ale w publikacjach Towarzystwa Strażnica. Tam znalazł "wyliczankę", by trafić na rok 1914. I teraz będzie się tym dzielił z niczego nie świadomym Piotrem.

Strażnica 1 LISTOPADA 2014 str.9

Nie jest prawdą, że "siedem czasów" rozpoczęło się w 607 roku przed Chr. i nie jest też prawdą, że Jerozolima właśnie w tym roku została zburzona.

Strażnica 1 LISTOPADA 2014 str.9
Strażnica 1 LISTOPADA 2014 str.9

Księga Objawienia w niczym nam nie pomoże, ponieważ "siedem czasów" już upłynęło za życia króla Nabuhodonozora. A używanie "siedmiu czasów" do wyliczania długości tych "czasów" za pomocą Księgi Objawienia jest niczym innym, jak manipulacją.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawła zob. Edycja św. Pawła zob.

Ap 12,4

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawła
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawła

Ap 12,13-14

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawła
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawła
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawła str.2707
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawła str.2708

Ap 11,2

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawła
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawła str.2705
Apokalipsa Świętego Jana ed. św. Jana zob. Zespół redakcyjny zob. Edycja Świętego Pawła, 2012 zob.

Komentarz do Ap 11,2:

Apokalipsa Świętego Jana ed. św. Jana str.252

Komentarz do Ap 12,6.14:

Apokalipsa Świętego Jana ed. św. Jana str.273
Apokalipsa Świętego Jana ed. św. Jana str.276

Wróćmy do rozmowy. Teraz Damian zaczyna pewnego rodzaju grę wersetami biblijnymi:

Strażnica 1 LISTOPADA 2014 str.9
Strażnica 1 LISTOPADA 2014 str.9

Lb 14,34

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawła str.289

Ez 4,6

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawła str.1853

Komentarz:

Byłem Świadkiem Jehowy zob. zob.
PismoByłem Świadkiem Jehowy str.122
PismoByłem Świadkiem Jehowy str.123

Teraz wszystko jasne. Natomiast Damian liczy i ustala:

Strażnica 1 LISTOPADA 2014
Strażnica 1 LISTOPADA 2014 str.9

Rok 607 przed Chr. nie jest datą zburzenia Jerozolimy, dlatego też "siedem czasów" nie mogło się skończyć w 1914 roku. Wyliczanka "dzień za rok" nie ma tutaj zastosowania (zob. wyżej - Günther Pape).


Wniosek jest oczywisty:

Jezus nie objął władzy jako Król w Królestwie Bożym w 1914 roku, a zatem w 1914 roku nie rozpoczęły się "dni ostatnie". A kiedy rozpoczęły się?

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

"Dni ostatnie":

Biblia Tysiąclecia Dz 2,16-17 Biblia Tysiąclecia Hbr 1,1-2

"Władza":

Biblia Tysiąclecia Mt 28,18 Biblia Tysiąclecia Mt 28,20

Należy stanowczo stwierdzić, iż "dni ostatnie" nie rozpoczęły się w roku 1914, lecz z chwilą przyjścia Jezusa na ziemię. Jezus odchodząc do nieba, mając wszelką władzę, obiecał swą obecność przez wszystkie dni, a nie dopiero od roku 1914.

Natomiast Damian "dowodząc", iż rzekomo w roku 1914 rozpoczęły się "dni ostatnie", podaje takie argumenty:

Strażnica 1 LISTOPADA 2014 str.9

Zauważmy kolejną manipulację. Damian wtrąca do wersetu z Mt 24,7 swój komentarz. Twierdzi, że kiedy Jezus obejmie władzę, to potem [w roku 1914] nastąpią pewne wydarzenia (tutaj mamy cytat), choć w całym kontekście Mt 24,7 nie ma ani słowa o objęciu władzy:

Mt 24,5-11

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawła

przypis

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawła
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawła str.2193
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawła str.2194

Nie ma ani słowa o objęciu władzy w roku 1914. Jezus niczego nie zapowiedział po tym roku:

Strażnica 1 LISTOPADA 2014 str.9

A mimo to, Damian wmawia Piotrowi:

Strażnica 1 LISTOPADA 2014 str.9

A Piotr to kupił.

Strażnica 1 LISTOPADA 2014
Strażnica 1 LISTOPADA 2014 str.9

Czy Objawienie 6,4 i kontekst mówi o I wojnie światowej? Czego to jeszcze Damian nie podsunie Piotrowi do wierzenia. Piotr już uwierzył, że w roku 1914 Jezus zaczął panować. Zajrzyjmy do:


Ap 6,4

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawła
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawła str.2700

Ap 6,4

Apokalipsa Świętego Jana ed. św. Jana str.196
Apokalipsa Świętego Jana ed. św. Jana str.200
Apokalipsa Świętego Jana ed. św. Jana str.201

Zob.::

Strażnica 1 LISTOPADA 2014 str.10

Które elementy zbierzemy razem?

- Rok 607 przed Chrystusem, jako datę rzekomego zburzenia Jerozolimy?
- "Siedem czasów" z 4 rozdziału Księgi Daniela, kiedy te "czasy" wypełniły się na Nabuhodonozorze za jego życia?
- "Dni ostatnie" i "władzę", które to na pewno nie rozpoczęły się w roku 1914?
- Bezpodstawne łączenie Lb 14,34 i Ez 4,6 i zastosowanie "dzień za rok", by wyszło 2520 lat?

Strażnica 1 LISTOPADA 2014 str.10

A Piotr to kupił.

Strażnica 1 LISTOPADA 2014 str.10

Nie wiem czy Damian wie, ale Królestwo Boże już przyszło z chwilą pojawienia się Jana Chrzciciela:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Łk 16,16
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Łk 7,28 Biblia Tysiąclecia Pallottinum Mt 11,11-13

Łk 17,20-21

Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Rz 14,16-18

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

"Królestwo Boże przedstawia się jako zjawisko dwufazowe: zaczyna się na ziemi - szczytem sięga nieba; wstępuje się do niego w doczesności - w pełni zażywa się go w wieczności; tworzy rodzinę Bożą na ziemi z Bogiem jako Ojcem, niewidzialnym, ale przez wiarę odczuwalnym - jest rodziną Bożą w niebie, gdzie Boga ogląda się "twarzą w twarz" (1Kor 13, 12). Chrześcijanie już na ziemi są obywatelami nieba (Ef 2, 19). Można więc powiedzieć: Królestwo Boże już jest i jeszcze nie; już się do niego wchodzi, a jeszcze w pełni się w nim nie jest; już się je ma, a jeszcze się go w pełni nie posiada. (...) Na tle tych rozważań wiadomo teraz, dlaczego Mateusz i Łukasz posługują się czasem teraźniejszym mówiąc o ubogich, których jest Królestwo Boże. Jest ono nagrodą za ubóstwo, nagrodą, którą się otrzymuje już na ziemi, ale na którą się również zasługuje przez wyrzeczenia, by je w pełni posiąść w niebie. Ubóstwo jest wartością najwyższą i uprzywilejowaną." (Błogosławieństwa Ewangelijne, wyd.1990, str.103, str.104)

O takie Królestwo Boże prosimy w modlitwie Pańskiej.


Na koniec Piotr zapytał:

Strażnica 1 LISTOPADA 2014 str.10

Rzeczywiście, w Piśmie Świętym jest wiele spraw, o których nie napisano wprost. Ale od czego są publikacje Towarzystwa Strażnica. Tam będzie można znaleźć "głębokie prawdy biblijne". Wystarczy trochę wysiłku i będzie można wszystko zrozumieć.

Są jednak pewne rzeczy, których przekraczać nie można. A tym jest manipulacja wersetami biblijnymi w celu dopasowania wcześniej założonych tez. Damian spisał się w tym przypadku na 5+

Nasza Służba Królestwa PAŹDZIERNIK 2014 PAŹDZIERNIK 2014
Nasza Służba Królestwa PAŹDZIERNIK 2014 str.2

A Piotr? Dał sobie wmówić wiele rzeczy, nie sprawdzał, nie szukał, nie analizował. Dla niego widocznie najważniejsze są publikacje Towarzystwa Strażnica, jak widzimy na poniższym rysunku. Zobaczmy, co on trzyma w ręce:

Strażnica 1 LISTOPADA 2014 str.10

"Głębokie prawdy biblijne" są w ich publikacjach, a nie w Piśmie Świętym.

Zob.:

Inni też trzymają:

Strażnica 1 PAŹDZIERNIKA 2014 Strażnica 1 PAŹDZIERNIKA 2014

a poniżej czytamy:

Strażnica 1 PAŹDZIERNIKA 2014 str.8

Bezpłatny kurs biblijny (sic!). To ma być reklama? Wygląda na to, że Biblia będzie na drugim miejscu, a najważniejsza będzie książka i zawarta w niej doktryna. Papier przecież wszystko przyjmie. Czego nie ma w Biblii, będzie w książce. Na bezpłatnym kursie biblijnym adept będzie miał wrażenie, że studiuje Biblię:

Dokonana Tajemnicastr.9 Nasz Służba Królestwa Luty 1977 Nr 2

"Czy rozmowę prowadzoną na podstawie samej Biblii można raportować jako studium? (...) Ale niekiedy spotyka się ludzi, którzy nie chcą korzystać z żadnej innej literatury poza Pismem Świętym. (...) Gdy dana osoba nabierze zaufania, będzie można wprowadzić stosowną literaturę. Gdy już jednak dojdzie do tego, będziemy unikać wywołania wrażenia, że studium Biblii zamieniliśmy na studium książki."

dalej czytamy:

Gdy będziesz odczytywać, uwypuklać i objaśniać wersety biblijne przytoczone w studiowanym materiale, zainteresowany powinien nadal odnosić wrażenie, że - jak to w gruncie rzeczy ma miejsce - studiujecie Pismo Święte.


Świadkowie Jehowy mogą się upierać przy roku 607 przed Chr. i przy roku 1914 po Chr. Mają prawo wierzyć we wszystko, co im Towarzystwo Strażnica poda do wierzenia. Niestety, ale fakty są faktami i nie da się tego zmienić. W roku 607 przed Chr. nie została zburzona Jerozolima, a Jezus nie objął władzy w roku 1914 i nie rozpoczęło się wówczas Królestwo Boże. Wygląda na to, że Świadkowie Jehowy żyją w wymyślonym wirtualnym świecie stworzonym przez Towarzystwo Strażnica.

Wniosek jest oczywisty. Z fałszywej daty jaką jest rok 607 przed Chr. i wszelkie z tym związane nauki są błędne. Okazuje się bowiem, iż w roku 1914:

– nie nastąpił "czas wyznaczony (Dn 11:29)";
– nie nastąpił "koniec 'siedmiu czasów' (Dn 4)";
– nie nastąpił "koniec wyznaczonych czasów narodów (Łk 21:24)"
– nie nastąpił "początek czasu, czasów i połowy czasu (Dn 7:25; 12:7)";
– nie nastąpił "początek czterdziestu dwóch miesięcy Obj 11:2; 13:5)";
– nie nastąpił "początek dnia Pańskiego (Obj. 1:10)";
– nie rozpoczęła się "obecność Chrystusa";
– nie nastąpił "początek dni ostatnich";
– nie nastąpiło "ustanowienie Królestwa";
Zob.:
poprzednia część

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024